profil

Język polski

(1029)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

78 online
poleca84%

Elżbieta Biecka - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze. Elżbietę Biecką poznaje czytelnik w momencie, kiedy w czasach gimnazjalnych podkochuje się w niej młody Ziembiewicz. Elżbieta jednak nie zwraca na niego uwagi, bo kocha rotmistrza Awaczewicza, męża i ojca,...

poleca81%

Justyna Bogutówna - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Justyna Bogutówna była córką Karoliny Bogutowej, kucharki w domu Tczewskich. Ojca nigdy nie poznała i nie miała, bo Bogutowa, będąc czterdziestoletnią wdową, miała romans z „bogatym paniczem”, a kiedy zaszła w...

poleca88%

Zenon Ziembiewicz - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Zenon Ziembiewicz był synem Waleriana i Joanny z Niemirów, którzy należeli do zubożałej szlachty. Ojciec Zenona utracił majątki (żony i swój) i otrzymał posadę rządcy w Boleborzy, która należała do hrabiostwa...

poleca85%

Granica - streszczenie

I Książka rozpoczyna się od przestawienia finału historii Zenona Ziembiewicza, Elżbiety Bieckiej i Justyny Bogutówny. Zenon był znaną osobą w mieście i nikt nie spodziewał się, że popełni samobójstwo po tym, jak Justyna Bogutówna obleje go...

poleca94%

Granica - problematyka utworu

Nowatorstwo powieści Najciekawszym zabiegiem, jaki stosuje Nałkowska, jest połączenie tradycji realizmu XIX wieku z nowatorstwem powieści psychologicznej. Z jednej strony Granica jest powieścią, która w swoich założeniach ma pokazywać...

poleca85%

Granica - opracowanie lektury

Geneza utworu Granicę pisała Zofia Nałkowska przez kilka lat, od 1932 do 1935 roku, w którym to powieść ukazała się drukiem. Prawdopodobnie początkowo książka ta miała nosić tytuł Schematy , by uwypuklić schematyczność postępowania...

poleca85%

Sklepy cynamonowe - Nawiązania i bibliografia

Nawiązania i kontynuacje Motyw mitycznego dzieciństwa: A. Mickiewicz: Pan Tadeusz L Staff: Dzieciństwo J. Tuwim: Sitowie J. Czechowicz: Na wsi S. Żeromski: Przedwiośnie B. Leśmian: Krajobraz utracony B. Schulz: Sklepy...

poleca85%

Materiały do poprowadzenia lekcji o dadaizmie z omówieniem

JAK POWSTAŁ DADAIZM? W roku 1915, w początkach pierwszej wojny światowej, przybył do Szwajcarii wysoki, chudy i ospowaty reżyser teatralny – Hugo Ball. Razem ze swoją przyjaciółką piosenkarką Emmy. O swojej przeprowadzce, odnosząc się do...

poleca86%

Aktualizacja patriotycznych stereotypów - których? - w pieśni "My, Pierwsza Brygada".

"Legiony to żołnierska nuta..." - Tymi oto słowami rozpoczyna pieśń I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. To właśnie piosenka towarzyszyła zawsze wojsku w walkach, umilała wspólnie spędzany czas, dodawała...

poleca85%

ANALIZA Krzysztof Kamil Baczyński "Dwa Serca"

Wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „Dwie miłości” jest przykładem liryki bezpośredniej („pokochałeś ciepłe, kruche ciało”). Autor użył wielu środków stylistycznych. Można dostrzec porównania („jak mleko płynie”), epitety („ciepłe ciało”),...

poleca81%

Odwołując się do interpretacji wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wyjaśnij na czym polegał tragizm pokolenia Kolumbów.

Pokoleniem Kolumbów określa się pokolenie pisarzy polskich urodzonych około 1920 roku, dla których okresem wchodzenia w dorosłe życie były lata II wojny światowej. To właśnie ona najbardziej wpłynęła na ich twórczość literacką. Nazwa wywodzi się...

poleca85%

Obraz Moskwy lat 30-tych u Bułhakowa w " Mistrzu i Małgorzacie".

W utworze Michaiła Bułhakowa pod tytułem :Mistrz i Małgorzata” Moskwa lat trzydziestych ukazana została jako miejsce przygnębiające. Od czasu do czasu możemy dostrzec znajdujące się tam piękne budynki przypominające nam lata świetności tego miasta...

poleca84%

Bolesław Leśmian - "Dziewczyna"

Utwór Bolesława Leśmiana pod tytułem „Dziewczyn” jest balladą o 12 braciach. Dzieło to łączy zarówno elementy realistyczne jak i fikcyjne. Utwór jest przepełniony symbolizmem, który pozwala każdemu z czytelników odebrać go w sposób...

poleca85%

Tragizm pokolenia kolumbów. Dokonaj analizy i interpretacji wiersza Kamila Baczyńskiego "Z głową na karabinie" oraz odwołaj się do innych poznanych wierszy poety.

Poezja Kamila Baczyńskiego urodzonego w latach 20tych i reprezentującego pokolenie kolumbów jest zapisem walki i wojny. Głównym tematem utworów poety jest tragizm pokolenia. Baczyński w swoich dziełach na zasadzie kontrastu zestawia motywy...

poleca85%

Przedstaw i porównaj programy artystyczne "Skamandra" i "Awangardy Krakowskiej"

Epoka najkrótsza w dziejach literatury, jednak nie ustępująca w niczym innym, dłuższym, bardziej okrzepłym i jednorodnym - XX-lecie międzywojenne. Mimo, jak sama nazwa wskazuje, jedynie dwudziestoletniego okresu trwania można swobodonie podzielić...

poleca86%

Bohater "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego w poszukiwaniu sensu życia

Cezary Baryka z pewnością jest bohaterem niejednoznacznym. Jego życie pełne było ciągłych zmian. Jako bardzo młody człowiek nie zawsze mógł sobie z nimi poradzić. Podlegał wpływom różnych idei, przez co nieustannie kształtował swoją osobowość i...

poleca91%

Granica samotności w powieści "Granica" Zofii Nałkowskiej. Jak jest rozumiana?Czy bohaterom udaje się ją pokonać?

„Granica” Zofii Nałkowskiej jest przede wszystkim powieścią psychologiczną. Jej bohaterowie zmagają się z różnymi trudnościami, ich życie pełne jest problemów i trosk dnia codziennego. Niejednokrotnie przekraczają różne granice, przez co czasami...

poleca92%

Na dnie w Paryżu i w Londynie George Orwell

W Na dnie w Paryżu i w Londynie George Orwell opisuje losy brytyjskiego pisarza, który bez grosza, stara się o pracę w dwóch wielkich europejskich miastach. Fabuła jest prosta: Brytyjski pisarz ma trudności z utrzymaniem zatrudnienia jako...

poleca85%

Analizując podane fragmenty powieści Zofii Nałkowskiej Granica przedstaw obraz Justyny z Zenonem w oczach różnych bohaterów powieści. W kontekście całej powieści wyjaśnij, jakie konsekwencje wynikają z zestawienia odmiennych spojrzeń na bohat

Powieść Zofii Nałkowskiej ,,Granica" jest powieścią psychologiczną. Narrator w tym utworze jest trzecioosobowy, ponieważ opisuje co widzi. Opisuje on różne punkty postrzegania bohaterów przez innych bohaterów i przedstawia te postawy w...

poleca88%

Rozwiń myśl Czesława Miłosza: "Czymże jest poezja, która nie ocala Narodów ani ludzi?"

W twórczości poetów generacji Czesława Miłosza dominowało wspomnienie wojny, będące nie tylko rozpamiętywaniem ofiar, zniszczeń, cierpienia, jakie przyniosła, ale także doświadczeniami, które każe pytać o podstawowe normy etyczne człowieczeństwa....

poleca86%

Tragizm pokolenia Kolumbów w poezji okresu wojny.

Niemcy po wkroczeniu do Polski starali się przede wszystkim wyniszczyć wszystkie światłe umysły Polski. Próbowali wykorzenić ojczystą kulturę i literaturę. Chcieli uczynić z Polaków naród niewolniczo zależny i pozbawiony wszystkiego co mówiłoby o...

poleca85%

Analiza i interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana "Marcin Swoboda".

Bolesław Leśmian jest jednym z wybitnych twórców w XX-lecia międzywojennym. W swojej poezji miesza to co rzeczywiste z fantazja, tworzą świat, w którym nie działa reguła realności czy prawdopodobieństwa. Oprócz zjawisk nadprzyrodzonych i rzeczy...

poleca85%

Analiza i interpretacja wiersza Guillaume Apollinaire "Małe auto"

W XX wieku pojawił się nowy zespół tendencji i trendów w sztuce czyli awangarda. Artyści odznaczali się nowatorską i niekonwencjonalną działalnością, kreując własny świat oraz nie naśladując rzeczywistości. Odrzucali dotychczasowe style,...

poleca87%

Interpretacja fragmentu rozdziału VII powieści "Granica".

Autorka w powieści wyraźnie dzieli bohaterów na bogatych i biednych. Relacje pomiędzy wyższą i niższą warstwą społeczeństwa ukazane zostały na przykład we fragmencie rozdziału VII. Można określić to mianem granicy społecznej. Warunki zamieszkania...

poleca85%

Czy rzeczywistość świata totalitarnego jest bardziej piekielna i nienormalna niż świat diabła, w lekturze "Mistrz i Małgorzata"?

Uważam, że rzeczywistość świata totalitarnego jest bardziej piekielna i nienormalna niż świat diabła, w lekturze "Mistrz i Małgorzata" Z kolei przejdę do argumentów, które potwierdzą moją tezę. Moim głównym argumentem będzie sposób...

poleca85%

Porównanie matek w "Granicy" oraz w "Przedwiośniu".

Człowiek ma ogromne możliwości poznawania świata. Rzeczywistość często przekracza możliwości pojmowania i pokonywania przeciwności losu. Jak się zachowują w trudnej rzeczywistości - matki - przedstawił Żeromski w ,,Przedwiośniu" i...

poleca85%

Cechy pisarstwa Witolda Gombrowicza"Ferdydurke".

"Ferdydurke" jest specyficzną, nowatorską powieścią, inną niż "Przedwiośnie" czy "Granica". Jest powieścią groteskową ukazującą świat, w którym rządzą formy. Cała problematyka pisarstwa Gombrowicza skupia się wokół...

poleca88%

Portret psychologiczny Jima

Jim jest tytułowym bohaterem powieści Josepha Conrada pt.: „Lord Jim”. Był on uczciwym i odważnym marynarzem. Zawsze kierował się wrodzonym poczuciem honoru. Marzył o dalekich podróżach. Chciał dokonać czegoś wielkiego: „W takich chwilach...

poleca85%

"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego jako utwor - pytanie o trzy drogi rozwojowe Polski

W 1918r. Polska odzyskała upragnioną wolność. Rozpoczął się nowy okres w dziejach naszego kraju. Po latach zaborczej polityki, Polacy musieli dokonać wyboru dalszej drogi rozwoju kraju. Problemy naszej ojczyzny znalazły odzwierciedlenie w...

poleca85%

Interpretacja i analiza wiersza Bolesława Leśmiana "Topielec"

Utwór Bolesława Leśmiana pt.”Topielec” pochodzi z okresu XX lecia międzywojennego i jest przykładem liryki pośredniej. Tytuł sugeruje o kim będzie opowiadać wiersz-o człowieku skuszonego przez demona. Podmiot w tym wierszu nie ujawnia się,...

poleca83%

Analiza i interpretacja wiersza pt. "Herostrates" Jana Lechonia.

Wiersz Jana Lechonia pt. „Herostates” jest manifestem poglądów autora na temat swojej ojczyzny .Zawiera w nim pesymistyczną oraz katastroficzną wizję Polski. Tytuł utworu nawiązuje do historycznej postaci szewca z Efezu, który aby zapisać się w...

poleca85%

Analiza i interpretacja wiersza pt."Czarna wiosna" Antoniego Słonimskiego

Utwór pt.”Czarna wiosna” autorstwa Antoniego Słonimskiego zaczyna się od nawiązania do twórczości romantycznych twórców: Juliusza Słowackiego i jego dzieła „Grób Agamemnona” oraz do Adama Mickiewicz i jego „Dziadów cz. III ”. Pomiot, który...

poleca84%

Koncepcja determinizmu biologiczno-środowiskowego. Dokonaj analizy wpływu uwarunkowań środowiskowych na zachowania Zenona, Elżbiety i Justyny. Przedstaw i omów ich usiłowania, by wyrwać się spod władzy determinizmu biologiczno-środowiskowego.

Powieść Zofii Nałkowskiej pt.: „Granica” zgłębia rozmaite kwestie filozoficzne. Jedną z nich jest psychologiczna koncepcja determinizmu biologiczno-środowiskowego, która polega na twierdzeniu, że psychika jest traktowana jako funkcja fizjologiczna...

poleca85%

Julian Tuwim - czołowy przedstawiciel grupy Skamander

W skład Grupy wchodzili: Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jak Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński. Nazwa pochodzi od mitologicznego źródła o nazwie Skamander, poeci zaś wzięli je bezpośrednio z ,,Akropolis" A. Wyspiańskiego....

poleca85%

Cezarego Baryki zmagania z polskością i Polską. Interpretując fragment Przedwiośnia, zwróć uwagę na rozterki bohatera związane z określeniem własnej tożsamości. Wnioski z analizy odnieś do refleksji wyniesionych z lektury całej powieści.

Cezary Baryka to główny bohater powieści Stefana Żeromskiego "Przedwiośnie". Urodził się i mieszkał w Baku na Krymie. Rodzice jego byli Polakami i w takiej kulturze go wychowywali. Chłopak dojrzewał i, będąc świadkiem wojen, rewolucji,...

poleca86%

Kształt narracji powieści Zofii Nałkowskiej „Granica” .

Zofia Nałkowska była córką profesora Wacława Nałkowskiego, który napisał utwór o forpocztach. Zofia Nałkowska to jedna z najwybitniejszych pisarek Młodej Polski i okresu międzywojennego. • „Romans Teresy Hennert” • „Medaliony” • „Granica”...

poleca88%

Na podstawie fragmentów prozy Jerzego Andrzejewskiego, Zofii Nałkowskiej i Tadeusza Borowskiego przeanalizuj, w jaki sposób autorzy ci przedstawili wojnę i okupację.

Jerzy Andrzejewski, Zofia Nałkowska oraz Tadeusz Borowski w swoich utworach podejmowali tematykę wojenną oraz czasy okupacji. Opowiadanie Jerzego Andrzejewskiego „ Przed sądem” powstało w 1941 roku, natomiast „ Medaliony” Zofii Nałkowskiej...

poleca86%

Charakterystyka wsi przedstawionych w "Przedwiośniu".

Nawłoć 1. Park i dwór - podobieństwo z "Panem Tadeuszem" . Rozległy, na wzgórzu, na którym stała "Arianka". Dwór drewniany, chociaż na kamiennych podmurowaniach (dawniej podpierały wyniosłą budowlę), otoczony sadzawkami i basenami. W parku...

poleca84%

Marzenia i rzeczywistośc. Dokonaj analizy i interpretacji podanych fragmentów „ Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego i przedstaw, jaki wpływ na postawę młodego Baryki miała opowieśc ojca. Zwróc uwagę na jej symboliczne znaczenie. Wykorzystaj z

„ Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego powstało w 1924 roku ( dwudziestolecie międzywojenne). Powieśc jest wyrazem rozczarowania pisarza rozwojem sytuacji w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Stefan Żeromski chciał przestrzec Polaków przed...

poleca84%

Dokonaj analizy i interpretacji opowiadania „Zabawa w klucz” Idy Fink, zwracając uwagę na sposób podjęcia tematu zagłady Żydów w czasie II wojny światowej.

Opowiadanie „Zabawa w klucz” pochodzi ze zbioru „Skrawek czasu” z 1987 roku. Ida Fink w latach 1941 – 1942 przebywała w getcie. Uratowała się, uciekając na aryjską stronę. Ida Fink w swoim opowiadaniu przedstawiła codzienne życie Żydów oraz...

poleca84%

"Ludzie ludziom zgotowali ten los" czyli metody stosowane w obozach koncentracyjnych.

Dorośli i dzieci byli przetrzymywanie w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu, Majdanku, Brzezinku i Treblinkach. W obozach tych głownie gromadzono Żydów, Polaków, Romów i ludzi innych mniejszośći narodowych. Miliony niewinnych osób...

poleca84%

Gombrowiczowski człowiek boryka się z formą.

Ferdydurke powstała w epoce XX lecia międzywojennego i jest powieścią awangardową. Głównym bohaterem utworu jest trzydziestoletni Józio, który zostaje wtrącony w formę ucznia. Powieść ta porusza problem formy, która jest narzucana każdemu z nas....

poleca85%

Scena powitania w "Przedwiośniu" - analiza i interpretacja.

Przedwiośnie powstało w epoce Dwudziestolecia Międzywojennego. Jest to powieść polityczna. Cezary Baryka urodził się w Baku. Jego rodzicami byli: Seweryn Baryka oraz Jadwiga Dąbrowska. Po ich śmierci Cezary przyjeżdża do Polski, gdzie studiuje...

poleca83%

W niewoli schematów – sposób kreowania obrazu uczniów w "Ferdydurke".

W niewoli schematów – omów sposób kreowania obrazu uczniów w Ferdydurke, zwróć uwagę na postać narratora i język bohaterów. Analizując podany fragment, wykorzystaj znajomość powieści Witolda Gombrowicza. Witold Gombrowicz w swojej powieści pt....

poleca90%

Analizując podany fragment „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, przedstaw przeżycia Cezarego i jego stosunek do matki. Zwróć uwagę na zmianę w postawie bohatera.

Głównym bohaterem powieści „Przedwiośnie” S. Żeromskiego jest Cezary Baryka, młody i wrażliwy mężczyzna. Przytoczony tekst opisuje przeżycia Cezarego tuż po śmierci jego matki. O stanie wewnętrznym bohatera dowiadujemy się od narratora, który,...

poleca81%

Obraz życia w okupowanej Warszawie - "Pożegnanie z Marią", "U nas w Auschwitz" T. Borowskiego

Tadeusz Borowski – poeta, prozaik, publicysta, podczas okupacji studiował polonistykę pracując jednocześnie jako magazynier. W 1943r. trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (był sanitariuszem w obozowym szpitalu). Przebywał w obozach...

poleca85%

Narodziny wieku XX

1.Skończyła się I woja światowa i powstało państwo polskie. 2. Kulturę XX wieku możemy podzielić na 3 epoki: a)Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939) b)Pięćdziesiąt lat c)Przełom tysiącleci Kulturę można podzielić na modernizm i...

poleca84%

Analiza sceny powrotu Cezarego i Hipolita do dworku w Nawłoci w powieści Stefana Żeromskiego "Przedwiośnie".

Dokonaj analizy podanego fragmentu "Przedwiośnia". Zwróć uwagę na scenę powitania i towarzyszace jej emocje. Wykorzystując znajomość utworu, wyjaśnij, jakie doświadczenia życiowe wpłynęły na zachowanie Cezarego Baryki. Głównym...

poleca85%

"Mistrz i Małgorzata" - najważniejsze informacje

1. Kompozycja powieści: -podział na 2 części, rozdziały, -inne miejsca i czas akcji, -powieść w powieści, -czaj biblijno-mityczny, -czas: od środy do soboty wieczora, -obie czasoprzestrzenie łączą pierwszy motyw burzy, w obu jest motyw...

poleca85%

"Mistrz i Małgorzata", a "Domysły na temat Barabasza"

Zbigniew Herbert to polski poeta i dramatopisarz okresu powojennego. Jego wiersz ‘Domsyły na temat Barabasza’’ wywodzi swą treść z przekazów ewangelicznych i nawiązuje do mitu religijnego. Kompozycja utworu jest nieregularna – każda strofa ma...