profil

Język polski

(1030)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

9418 online
poleca83%

Elżbieta Biecka - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze. Elżbietę Biecką poznaje czytelnik w momencie, kiedy w czasach gimnazjalnych podkochuje się w niej młody Ziembiewicz. Elżbieta jednak nie zwraca na niego uwagi, bo kocha rotmistrza Awaczewicza, męża i ojca,...

poleca80%

Justyna Bogutówna - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Justyna Bogutówna była córką Karoliny Bogutowej, kucharki w domu Tczewskich. Ojca nigdy nie poznała i nie miała, bo Bogutowa, będąc czterdziestoletnią wdową, miała romans z „bogatym paniczem”, a kiedy zaszła w...

poleca88%

Zenon Ziembiewicz - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Zenon Ziembiewicz był synem Waleriana i Joanny z Niemirów, którzy należeli do zubożałej szlachty. Ojciec Zenona utracił majątki (żony i swój) i otrzymał posadę rządcy w Boleborzy, która należała do hrabiostwa...

poleca85%

Granica - streszczenie

I Książka rozpoczyna się od przestawienia finału historii Zenona Ziembiewicza, Elżbiety Bieckiej i Justyny Bogutówny. Zenon był znaną osobą w mieście i nikt nie spodziewał się, że popełni samobójstwo po tym, jak Justyna Bogutówna obleje go...

poleca94%

Granica - problematyka utworu

Nowatorstwo powieści Najciekawszym zabiegiem, jaki stosuje Nałkowska, jest połączenie tradycji realizmu XIX wieku z nowatorstwem powieści psychologicznej. Z jednej strony Granica jest powieścią, która w swoich założeniach ma pokazywać...

poleca81%

Granica - opracowanie lektury

Geneza utworu Granicę pisała Zofia Nałkowska przez kilka lat, od 1932 do 1935 roku, w którym to powieść ukazała się drukiem. Prawdopodobnie początkowo książka ta miała nosić tytuł Schematy , by uwypuklić schematyczność postępowania...

poleca83%

Sklepy cynamonowe - Nawiązania i bibliografia

Nawiązania i kontynuacje Motyw mitycznego dzieciństwa: A. Mickiewicz: Pan Tadeusz L Staff: Dzieciństwo J. Tuwim: Sitowie J. Czechowicz: Na wsi S. Żeromski: Przedwiośnie B. Leśmian: Krajobraz utracony B. Schulz: Sklepy...

poleca85%

Materiały do poprowadzenia lekcji o dadaizmie z omówieniem

JAK POWSTAŁ DADAIZM? W roku 1915, w początkach pierwszej wojny światowej, przybył do Szwajcarii wysoki, chudy i ospowaty reżyser teatralny – Hugo Ball. Razem ze swoją przyjaciółką piosenkarką Emmy. O swojej przeprowadzce, odnosząc się do...

poleca87%

Aktualizacja patriotycznych stereotypów - których? - w pieśni "My, Pierwsza Brygada".

"Legiony to żołnierska nuta..." - Tymi oto słowami rozpoczyna pieśń I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. To właśnie piosenka towarzyszyła zawsze wojsku w walkach, umilała wspólnie spędzany czas, dodawała...

poleca85%

ANALIZA Krzysztof Kamil Baczyński "Dwa Serca"

Wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „Dwie miłości” jest przykładem liryki bezpośredniej („pokochałeś ciepłe, kruche ciało”). Autor użył wielu środków stylistycznych. Można dostrzec porównania („jak mleko płynie”), epitety („ciepłe ciało”),...

poleca80%

Odwołując się do interpretacji wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wyjaśnij na czym polegał tragizm pokolenia Kolumbów.

     Pokoleniem Kolumbów określa się pokolenie pisarzy polskich urodzonych około 1920 roku, dla których okresem wchodzenia w dorosłe życie były lata II wojny światowej. To właśnie ona najbardziej wpłynęła na ich twórczość...

poleca85%

Obraz Moskwy lat 30-tych u Bułhakowa w " Mistrzu i Małgorzacie".

W utworze Michaiła Bułhakowa pod tytułem :Mistrz i Małgorzata” Moskwa lat trzydziestych ukazana została jako miejsce przygnębiające. Od czasu do czasu możemy dostrzec znajdujące się tam piękne budynki przypominające nam lata świetności tego miasta...

poleca85%

Bolesław Leśmian - "Dziewczyna"

Utwór Bolesława Leśmiana pod tytułem „Dziewczyn” jest balladą o 12 braciach. Dzieło to łączy zarówno elementy realistyczne jak i fikcyjne. Utwór jest przepełniony symbolizmem, który pozwala każdemu z czytelników odebrać go w sposób...

poleca86%

Tragizm pokolenia kolumbów. Dokonaj analizy i interpretacji wiersza Kamila Baczyńskiego "Z głową na karabinie" oraz odwołaj się do innych poznanych wierszy poety.

Poezja Kamila Baczyńskiego urodzonego w latach 20tych i reprezentującego pokolenie kolumbów jest zapisem walki i wojny. Głównym tematem utworów poety jest tragizm pokolenia. Baczyński w swoich dziełach na zasadzie kontrastu zestawia motywy...

poleca85%

Przedstaw i porównaj programy artystyczne "Skamandra" i "Awangardy Krakowskiej"

Epoka najkrótsza w dziejach literatury, jednak nie ustępująca w niczym innym, dłuższym, bardziej okrzepłym i jednorodnym - XX-lecie międzywojenne. Mimo, jak sama nazwa wskazuje, jedynie dwudziestoletniego okresu trwania można swobodonie podzielić...

poleca86%

Bohater "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego w poszukiwaniu sensu życia

Cezary Baryka z pewnością jest bohaterem niejednoznacznym. Jego życie pełne było ciągłych zmian. Jako bardzo młody człowiek nie zawsze mógł sobie z nimi poradzić. Podlegał wpływom różnych idei, przez co nieustannie kształtował swoją osobowość i...

poleca91%

Granica samotności w powieści "Granica" Zofii Nałkowskiej. Jak jest rozumiana?Czy bohaterom udaje się ją pokonać?

„Granica” Zofii Nałkowskiej jest przede wszystkim powieścią psychologiczną. Jej bohaterowie zmagają się z różnymi trudnościami, ich życie pełne jest problemów i trosk dnia codziennego. Niejednokrotnie przekraczają różne granice, przez co czasami...

poleca92%

Na dnie w Paryżu i w Londynie George Orwell

W Na dnie w Paryżu i w Londynie George Orwell opisuje losy brytyjskiego pisarza, który bez grosza, stara się o pracę w dwóch wielkich europejskich miastach. Fabuła jest prosta: Brytyjski pisarz ma trudności z utrzymaniem zatrudnienia jako...

poleca84%

Analizując podane fragmenty powieści Zofii Nałkowskiej Granica przedstaw obraz Justyny z Zenonem w oczach różnych bohaterów powieści. W kontekście całej powieści wyjaśnij, jakie konsekwencje wynikają z zestawienia odmiennych spojrzeń na bohat

Powieść Zofii Nałkowskiej ,,Granica" jest powieścią psychologiczną. Narrator w tym utworze jest trzecioosobowy, ponieważ opisuje co widzi. Opisuje on różne punkty postrzegania bohaterów przez innych bohaterów i przedstawia te postawy w...

poleca88%

Rozwiń myśl Czesława Miłosza: "Czymże jest poezja, która nie ocala Narodów ani ludzi?"

W twórczości poetów generacji Czesława Miłosza dominowało wspomnienie wojny, będące nie tylko rozpamiętywaniem ofiar, zniszczeń, cierpienia, jakie przyniosła, ale także doświadczeniami, które każe pytać o podstawowe normy etyczne człowieczeństwa....

poleca86%

Tragizm pokolenia Kolumbów w poezji okresu wojny.

Niemcy po wkroczeniu do Polski starali się przede wszystkim wyniszczyć wszystkie światłe umysły Polski. Próbowali wykorzenić ojczystą kulturę i literaturę. Chcieli uczynić z Polaków naród niewolniczo zależny i pozbawiony wszystkiego co mówiłoby o...

poleca85%

Analiza i interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana "Marcin Swoboda".

Bolesław Leśmian jest jednym z wybitnych twórców w XX-lecia międzywojennym. W swojej poezji miesza to co rzeczywiste z fantazja, tworzą świat, w którym nie działa reguła realności czy prawdopodobieństwa. Oprócz zjawisk nadprzyrodzonych i rzeczy...

poleca85%

Analiza i interpretacja wiersza Guillaume Apollinaire "Małe auto"

W XX wieku pojawił się nowy zespół tendencji i trendów w sztuce czyli awangarda. Artyści odznaczali się nowatorską i niekonwencjonalną działalnością, kreując własny świat oraz nie naśladując rzeczywistości. Odrzucali dotychczasowe style,...

poleca88%

Interpretacja fragmentu rozdziału VII powieści "Granica".

Autorka w powieści wyraźnie dzieli bohaterów na bogatych i biednych. Relacje pomiędzy wyższą i niższą warstwą społeczeństwa ukazane zostały na przykład we fragmencie rozdziału VII. Można określić to mianem granicy społecznej. Warunki zamieszkania...

poleca85%

Czy rzeczywistość świata totalitarnego jest bardziej piekielna i nienormalna niż świat diabła, w lekturze "Mistrz i Małgorzata"?

Uważam, że rzeczywistość świata totalitarnego jest bardziej piekielna i nienormalna niż świat diabła, w lekturze "Mistrz i Małgorzata" Z kolei przejdę do argumentów, które potwierdzą moją tezę. Moim głównym argumentem będzie sposób...