profil

Język polski

(916)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2600 online
poleca88%

Kurtz - Charakterystyka postaci - Jądro ciemności

Podstawowe informacje o bohaterze Jeden z najważniejszych bohaterów niewielkiej powieści Josepha Conrada Jądro ciemności. Jego historię poznaje czytelnik z opowieści Marlowa. Charakterystyka zewnętrzna Poznajemy Kurtza w powieści w...

poleca85%

Jądro ciemności - Streszczenie

Akcja powieści rozgrywa się początkowo na statku płynącym wzdłuż Tamizy (później zajmuje ją retrospekcja). Przedstawieni zostają bliżej uczestnicy tej podróży. Wśród nich wyróżnia się zwłaszcza stary marynarz – Marlow. Dla uprzyjemnienia swoim...

poleca85%

Jądro ciemności - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania Jądro ciemności dwukrotnie przenoszono na ekran: w 1993 r. w reż. Nicolasa Roega (w roli Kurtza John Malkovich); w 1979 w reż. Francisa Forda Coppoli (pod tytułem Czas apokalipsy – akcja powieści osadzona w...

poleca85%

Jądro ciemności - Problematyka utworu

Konstrukcja narratora Większą część historii opowiedzianej w powieści Jądro ciemności włożył Conrad w usta Marlowa – który wspomina swoje dawne przeżycia – relacjonując ją pasażerom statku czekającego na odpływ na Tamizie. Tym samym pisarz...

poleca85%

Jądro ciemności - opracowanie lektury

Geneza utworu i okoliczności powstania Mała powieść (albo obszerne opowiadanie) Jądro ciemności uchodzi (obok Lorda Jima ) za jedno z najlepszych dzieł w dorobku Josepha Conrada – i to nie tylko w literaturze angielskiej, ale w światowej....

poleca84%

Korzecki - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Jedna z postaci powieści Stefana Żeromskiego Ludzie bezdomni. Dawny przyjaciel Tomasza Judyma, z zawodu inżynier. Przebywali oni wspólnie w Szwajcarii, gdzie Korzecki leczył załamanie nerwowe....

poleca88%

Joasia Podborska - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Jedna z głównych postaci powieści Stefana Żeromskiego Ludzie bezdomni. Młoda dziewczyna, guwernantka sióstr Orszeńskich. Przyjechała do Warszawy z Kielc, gdzie przyjaźniła się ze Stasią Bzowską, znaną z...

poleca84%

Tomasz Judym - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Główny bohater powieści Stefana Żeromskiego Ludzie bezdomni. Młody lekarz o niskim pochodzeniu społecznym – jego ojciec był szewcem, zaś wychowywała go źle prowadząca się ciotka. Kosztem wytężonej pracy...

poleca86%

Ludzie bezdomni - streszczenie

Wenus z Milo Doktor Judym przebywa od ponad roku w Paryżu. Odbywa tutaj swoją praktykę chirurgiczną. Ogarnia go melancholia, czegoś mu brak, ale nie potrafi powiedzieć czego. Chętnie spaceruje ulicami miasta. Pewnego dnia, podczas wizyty w...

poleca82%

Ludzie bezdomni - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania Problem bezdomności podejmują następujące dzieła literackie: Biblia (wygnanie Adama i Ewy z Raju, wędrówka Izraelitów przez pustynię, narodziny Chrystusa w stajence, postać syna marnotrawnego); Homer, Odyseja ;...

poleca90%

Ludzie bezdomni - Gatunek literacki

Ludzie bezdomni to jedna z najważniejszych i najbardziej udanych powieści Stefana Żeromskiego. Zręcznie poprowadzona fabuła, bogactwo elementów symbolicznych, nawiązań filozoficznych oraz podjęta aktualna tematyka współczesna decydują o tym,...

poleca91%

Ludzie bezdomni - Problematyka utworu

Wielowątkowość dzieła Powieść Żeromskiego jest dziełem złożonym o przemyślanej kompozycji. Zwraca uwagę dbałość pisarza o szczegóły oraz wysokie umiejętności organizowania akcji. Fabuła jest wielowątkowa. Śledzimy bowiem dzieje nie tylko...

poleca84%

Ludzie bezdomni - opracowanie lektury

Geneza utworu Powieść Ludzie bezdomni Stefan Żeromski pisał u schyłku XIX w., w latach 1898-1899. Ukazała się ona po raz pierwszy w roku 1899, jednak już z datą wydania sygnowaną rokiem 1900. Pojawienie się dzieła na rynku wydawniczym było...

poleca89%

Interpretacja Wierszu KoniecXIX wieku Kazimierza - Przerwy - Tetmayera.

Wiersz „wiek XIX” jest wierszem napisanym przez Kazimierza Przerwę- Tetmajera, który był znanym wieszczem epoki modernistycznej i Poetą z dramatu „Wesele”, w którym przedstawił siebie jako wybitnego, polskiego patriotę. Arcydzieło, które było...

poleca86%

"Karmelkowy wiersz" Adama Asnyka - interpretacja

W "Karmelkowym wierszu" wypowiada się dojrzały mężczyzna, który za młodu wielbił kobiety w romantyczny sposób, oferował im szczere uczucie i serce. Z wiekiem nabył określonej wiedzy o świecie i teraz jego postawa wobec kobiet jest pełna...

poleca89%

Pzedstaw hierarchiczny porządek obowiązujący w społeczności wiejskiej na podstawie "Chłopów" Władysława Reymonta.

Społeczność wiejska ukazana w „Chłopach” Władysława Reymonta na pozór wydawała się jednolita, zgrana. Ludzie należący do gromady danej wsi stanowili pewną odrębność od pozostałych – kierowali się takimi samymi wartościami, bronili bezpieczeństwa i...

poleca87%

Tomasz Judym - bohater samotny i heroiczny.

Tomasz Judym to główny bohater powieści Stefana Żeromskiego pod tytułem „Ludzie Bezdomni”. Jest on absolwentem paryskiej uczelni. W utworze nie znajdziemy fragmentu mówiącego o wyglądzie Judyma. Od najmłodszych lat polegał tylko na sobie. Musiał...

poleca87%

Przedwiośnie jako powieść - dyskusja nad kształtem odrodzonej Polski

Polska jako kraj nie istniała na mapie świata przez ponad sto lat. Po zakończeniu I wojny światowej pojawiła się szansa na odzyskanie niepodległości. Polacy zaczęli wracać do kraju z przymusowej emigracji i próbowali ułożyć sobie życie w kraju....

poleca92%

Emigracja w "Ludziach bezdomnych"

   "Ludzie bezdomni" młodopolska powieść Stefana Żeromskiego zawierająca w sobie elementy różnych epok: naturalizm, obecny w opisach fabryk, symbolizm sam jej tytuł jest symbolem ponieważ autor nadał bezdomności ukryte znaczenie. Utwór porusza...

poleca82%

Czym jest idealizm i jaki jest jego wpływ na życie człowieka? rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko odwołując sie do "Lalki" i innego tekstu kultury

Idealizm to zjawisko przedstawia sobie i innym świata lepszego niż w rzeczywistości. Wyzwanie wzniosłych, ale nierealnych ideałów. Idealista kreuje się ideami szlachetnymi, ale niedającymi się w pełni urzeczywistnić, widzi świat zawsze lepszym,...

poleca87%

Geneza "Moralności pani Dulskiej'. Życie Gabrieli Zapolskiej

Gabriela Zapolska była córką Wincentego Korwina-Piotrowskiego oraz Gabrieli z Karskich 30 marca 1857 roku. W 1876 roku Zapolska poznała Fryderyka Wilhelma III Konstantego, zakochała się w nim i wyszła za niego za mąż. Małżeństwo jednak po pięciu...

poleca85%

Jakie moralne i psychologiczne prawdy na temat ludzkiej miłości można wyczytać z „Chłopów” Władysława Reymonta? Skonstruuj wypowiedź na podstawie cytowanego fragmentu i znajomości całego I tomu powieści.

Powieść Władysława St. Reymonta pt. „Chłopi” przedstawia szczegóły życia na wsi i ukazuje obraz społeczeństwa chłopskiego w przełomowych momentach historycznych. W powieści opisany został między innymi motyw miłości, która odgrywa bardzo ważną...

poleca84%

Życie wiejskie opisane w ,,Chłopach,, Reymonta

,,Chłopi,, to powieść z pogrniacza reaizmu, naturalizmu i symbolizmu. Mamy oto bohatera zbiorowego- gromadę wiejską z Lipiec, znajdującą się w zaborze rosyjskim około 20 lat po powstaniu styczniowym. Tutaj życie kształtowane jest przez naturę,...

poleca84%

Wypracowanie na temat "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego

TEMAT „Wesele” to dramat modernistyczny napisany przez Stanisława Wyspianskiego na podstawie prawdziwego wydarzenia. Wesele Lucjana Rydla z Jadwiga Mikołajczykowna mialo miejsce w podkrakowskich Bronowicach. W tym czasie panowała moda na...

poleca81%

Młoda Polska- pojęcia

Charakterystyka epoki – kryzys wartości –fascynacja pesymistyczna(filo.schopenshowera) –Nitzego) –poczucie bezsiły wywołanej koncem wieku (dekadentyzm) „sztuka dla szutki”- koncepcja sztuki będaca czystym pięknem dzięki doskonałości formy....

poleca85%

Obraz życia środowisk społecznych w "Ludziach Bezdomnych" Stefana Żeromskiego.

* ULICĘ CIEPŁĄ zamieszkuje ciotka Pelagia i brat Judyma-Wiktor wraz z rodziną. Na ulicy Judym dostrzega brud i biedotę. (żydówkę sprzedająca gotowany bób, fasole czy roznosicieli wody sodowej ze szklankami oblepionymi syropem). Jedna z...

poleca85%

Śmierć: pogwałcenie czy dopełnienie życia? Zanalizuj podany fragment „Chłopów” W.S Reymonta, odwołując się do obrazu „Thanatos” J. Malczewskiego. Zwróć uwagę na sposób ujęcia motywu.

Motyw śmierci jest tematem często przywoływanym w literaturze. Problem ten jest od zamierzchłych czasów nierozwiązany, a jego rolę próbowali określić twórcy różnych epok. Według wielu religii, między innymi chrześcijaństwa czy buddyzmu,...

poleca85%

Joseph Conrad - Lord Jim - streszczenie

Temat główny - odpowiedzialność moralna za swoje czyny. Gatunek - powieść o złożonej narracji Bohater główny — Jim, młody marynarz. Obserwujemy jego losy od czasu, gdy uciekł z tonącego statku — mimo że był pierwszym oficerem Patny, mimo że...

poleca83%

Postać Macieja Boryny.

MACIEJ BORYNA jest jednym z głównych bohaterów. To 58-letni, postawny mężczyzna, właściciel gospodarstwa na 32 morgach. Ideał chłopa polskiego. Mimo już nie tak młodego wieku, wciąż jest krzepki, silny i skory do pracy. Nie daje się namówić...

poleca85%

Co liczy się bardziej interesy całej społeczności, czy pojedynczej osoby? Przeanalizuj na podstawie powieści Stefana Żeromskiego "Ludzie bezdomni".

Problem wolności jednostki, jej praw i obowiązków, wobec ogółu społeczności poruszany był wiele razy, w wielu dziełach literackich, przewijał się przez wszystkie epoki literackie. Dotyczy on również oceny różnych postaw ludzi wobec wyboru- dobro...

poleca82%

Obyczaje ludowe w powieści „Chłopi” Reymonta

Władysław Reymont był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli Młodej Polski. Za powieść „Chłopi” otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1924r. w powieści tej autor w sposób bardzo realistyczny pokazał życie mieszkańców wsi....

poleca85%

Charakterystyka głównych postaci „Chłopów” Reymonta

Maciej Boryna był najbogatszym gospodarzem we wsi Lipce. Posiadał 30 morgów ziemi. Był człowiekiem ogólnie szanowanym. Przewodził innymi. Chłopi często prosili go o radę, a także wybrali na przywódcę w sporze z dziedzicem. Boryna kochał ziemię,...

poleca87%

Postawy dekadenckie na podstawie wierszy Kazimierza Przerwy-Tetmajera "Nie wierzę w nic" oraz "Hymn do Nirwany".

Koniec wieku młodzi poeci przezywali boleśnie i dramatycznie, ponieważ nie wierzyli tak jak ich poprzednicy w siłę nauki i wiary. Racjonalizm i empiryzm zostały zastąpione przez irracjonalizm i idealizm. Bardzo popularna stała się postawa...

poleca89%

Świat bohaterów Stefana Żeromskiego. Perypetie życiowe, wybory, sytuacje tragiczne

Stefan Żeromski był jednym z najwybitniejszych pisarzy młodopolskich. Zaczął tworzyć w okresie trudnym dla Polski, w czasie, gdy nasza ojczyzna była pod zaborami. Dzięki swojej odwadze w pokazywaniu trudnych tematów życiowych, zyskał wielu...

poleca85%

Czy stwierdzenie Kornela Makuszyńskiego, że „dulszczyzna cierpi na długowieczność” jest wciąż aktualne?

Gabriela Zapolska była jedną z najwybitniejszych pisarek młodopolskich. Była przedstawicielką polskiego naturalizmu. Najważniejszą część jaj dorobku stanowiły utwory dramatyczne. Pisała również komedie satyryczne i powieści. Przykładem...

poleca88%

Śmierć biedaka w Lipcach - Jakub

Śmierć wpisana jest w porządek świata. W książce pt. „chłopi” Władysława Reymonta widzimy świat, którego porządki wyznaczają pory roku oraz cykl liturgiczny. W tym świecie śmierć jest czymś naturalnym, czymś, co jest dla każdego nieuniknione....

poleca84%

Chłopi i ich widzenia świata. Rozwiń temat na podstawie podanego fragmentu utworu Władysława Reymonta. Zwróć uwagę na wartości cenione przez bohaterów i łączące ich relacje. Wykorzystaj znajomość I tomu powieści

Podany niżej fragment pochodzi z powieści Władysława Stanisława Reymonta, pt. „Chłopi”. Utwór ten jest epopeją wsi polskiej i został napisany w epoce Młodej Polski. W życiu tytułowych chłopów najważniejszą rzeczą jest ziemia, która wpływa na ich...

poleca85%

Opisz kreacje bohaterów i obraz wsi na podstawie fragmentów ''Wesela'' Stanisława Wyspiańskiego oraz ''Przedwiośnia'' Stefana Żeromskiego.

Topos wsi niejednokrotnie wykorzystywany jest w utworach z różnych epok. Zarówno utwory epickie jak i liryczne w swojej tematyce zawierają nawiązania do wiejskiego krajobrazu, starają się ukazać obraz mieszkańców i ich codziennych czynności....

poleca83%

"Wesele" jako dramat neoromantyczny.

Stanisław Wyspiański (1869 – 1907) to jeden z największych polskich dramaturgów. Młodopolski poeta tworzył głównie dramaty symboliczne. Jest autorem „Wesela” , dzieła opisującego autentyczne wydarzenie – ślub Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą...

poleca85%

Młoda Polska - opracowanie epoki.

1] Ramy czasowe epoki Periodyzacja epok literackich, jest zawsze sprawą umowną w wypadku Młodej Polski wywołuje wiele sporów. Niektórzy uważają początek epoki rok 1887[ załozenie tygodnika "życie" ]. Inną datę opublikowania tamu wierszy...

poleca85%

Tomasz Judym - Prometeusz czy Syzyf?

W postawie Tomasza Judyma Stefan Żeromski łączy cechy dwóch mitologicznych postaci. Kreuje głównego bohatera w taki sposób, by ukazać zarówno jego zalety, jak i wady, nie próbuje go idealizować ani przedstawiać w fałszywym świetle. Wydarzenia z...

poleca85%

Na podstawie fragmentu „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta określ, na czym opierał się porządek hierarchiczny obowiązujący w społeczności wiejskiej

„Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta są powieścią młodopolską. Na fabułę utworu składają się trzy główne ciągi zdarzeń i problemów, które przeplatają się ze sobą, uzupełniając się i budując pełny obraz wsi polskiej końca XIX wieku: obraz...

poleca85%

Zinterpretuj poniższy fragment prozy Stefana Żeromskiego. Odnosząc się do swojej znajomości „Ludzi bezdomnych”, określ jakimi środkami wyrazu autor podkreśla tragizm sytuacji głównego bohatera

„Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego to powieśc, która powstała w Młodej Polsce. Głównym bohaterem utworu jest doktor Tomasz Judym. Jest to młody chirurg, idealista, człowiek posiadający niezłomną wolę i silny charakter, stawiający na pierwszym...

poleca86%

Na podstawie zamieszczonych fragmentów „ Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego wykaż wpływ impresjonizmu na poetykę powieści i konstrukcję psychiczną głównego bohatera

„ Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego są powieścią, która powstała w Młodej Polsce. Głównym bohaterem utworu jest doktor Tomasz Judym. Jest to młody chirurg, idealista, posiadający niezłomną wolę i silny charakter, stawiający na pierwszym...

poleca85%

„ Dr Judym to człowiek słaby o dobrych intencjach” – H. Ch. Sorensen. Odwołując się do zamieszczonych fragmentów „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego i znanego Ci zakończenia utworu, uzasadnij słuszność powyższej opinii

„Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego to powieśc, która powstała w Młodej Polsce. Głównym bohaterem utworu jest doktor Tomasz Judym. Jest to młody chirurg, idealista, człowiek posiadający niezłomną wolę i silny charakter, stawiający na pierwszym...

poleca85%

Osąd społeczeństwa - "Chłopi"

Człowiek od zawsze lubił osądzać innych. Oceniał ich wygląd zewnętrzny, pozycję społeczną, czy pracę jaką wykonywał. Zazwyczaj przyczyną takiego zjawiska była chęć wytknięcia komuś cech, których my sami nie posiadamy, co automatycznie potrafi...

poleca86%

"Hymn do Nirwany" Kazimierz Przerwa - Tetmajer

Utwór pt. „Hymn do Nirwany” Kazimierza Przerwy-Tetmajera już w tytule jawi się jako podniosły i pochwalny, a adresat ukazuje zafascynowanie autora filozofią Schopenchauera. Podmiot liryczny będzie więc oczekiwał pojawienia się stanu Nirwany,...

poleca84%

Stanisław Wyspiański jako krytyk społeczny i polityczny. Na podstawie "Wesela".

Stanisław Wyspiański poddaje ocenie przekonanie społeczeństwa polskiego o odzyskaniu niepodległości dopiero wtedy, gdy nadejdzie właściwy moment. Przedstawiając w dramacie dwie klasy – chłopów i inteligencję – aranżuje z ich udziałem akcję...

poleca91%

Uroda i brzydota świata w twórczości Stefana Żeromskiego

Stefan Żeromski, artysta tworzący na przestrzeni dwóch epok literackich, to pisarz wybitny. Jednym z faktów świadczących o jego niezwykłym talencie literackim jest umiejętność zarówno pięknego, subtelnego, lirycznego opisania urody życia jak i...

poleca85%

Jak przeszłość kształtuje relacje między inteligencją i chłopami w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego?

Przeszłość historyczna ma bardzo duży wpływ na relacje, zachowane oraz poglądy polskiego społeczeństwa. Pomimo tego, iż wszelkie historyczne zbrodnie zostały oddane w niepamięć zarówno przez szlachtę jak i chłopów, to tematy polityczne, problemy...

poleca85%

Polska i Polacy w "Weselu" Wyspiańskiego.

„Wesele” Wyspiańskiego powstało w okresie młodej Polski. W czasie gdy państwo znajdowało się pod zaborami. Tytułowe wesele było zainspirowane obserwacjami autora, które poczynił na prawdziwym weselu: przyjaciela Lucjana Rydla i chłopki Jadwigi...

poleca87%

Dogłębne streszczenie powieści Stefana Żeromskiego pt. "Ludzie bezdomni".

"Ludzie Bezdomni" Stefan Żeromski 235str; powieść w dwóch tomach (powieść modernistyczna) Tom I - 10 rozdziałów Tom II - 13 rozdziałów czas akcji: lata 90. XIX wieku miejsce akacji: Paryż, Warszawa, Cisy, Zagłębie Dąbrowskie...

poleca85%

Zagadnienia z Młodej Polski

zagadnienia z Młodej Polski prądy artystyczne: 1) impresjonizm - subiektywizm - synestezja 2) symbolizm 3) ekspresjonizm Edward Munch "Krzyk" 4) estetyzm 5) parnasizm 6) realizm 7) naturalizm filozofia: Artur...

poleca92%

„Wyznanie artysty” - przedstaw zawartą w wierszu Przerwy-Tetmajera „Eviva l'arte” typową postawę młodopolskiego poety. Co ją cechuje?

W niemal każdej epoce historyczno-literackiej pojawiał się utwór, który stawał się jej manifestem – zawierał w sobie wiele z charakterystycznych dla danej epoki i jej twórców poglądów i uznawanych wówczas za wartościowe nurtów myślowych. W...

poleca87%

Dekadentyzm i wiara w potęgę człowieka – dwie przeciwne postawy obecne w kulturze doby modernizmu.

Cyganeria artystyczna była nasycona niechęcią do filistrów, mieszczaństwa. Konsumpcja masowa była odbierana negatywnie. Cecha charakterystyczna dla modernizmu : dekadentyzm nie był prądem artystycznym, jest to postawa, ustosunkowanie wobec...

poleca85%

Pejzaż nędzy w "Ludziach bezdomnych".

Dzieci nędzarzy są mizerne, opalone z krzywymi nogami. Mają na ciele ślady ospy, są wyschnięte, sine a miejscami nawet zielone. Cierpiały na malarię, której towarzyszyły bóle głowy, gorączka. chodziły wątłe w podartych i brudnych ubraniach....

poleca83%

Charakterystyka inteligencji i chłopstwa w "Weselu".

"Wesele" powstało w Młodej Polsce, jet to dramat modernistyczny. Różnice między inteligencja a chłopstwem odnajdujemy podczas rozmów miedzy przedstawicielami poszczególnych warstw społecznych. -Rozmowa Czepca z Dziennikarzem: Czepiec...

poleca85%

Na podstawie I tomu Chłopów i całości filmu opisz relację pomiędzy rodzicami i dziećmi panujące w XIX w. wsi sporterowanej przez Reymonta

Najważniejsze dzieło Stanisława Reymonta – "Chłopi" to scenka rodzajowa z życia społeczności wiejskiej przełomu wieku XIX i XX. Społeczność tę tworzą chłopskie rodziny, których wizerunek z wieloma detalami jest doskonale pokazany w...

poleca85%

Motyw kobiety fatalnej na przykładzie Jagny z "Chłopów" Reymonta i obrazów artystów modernistycznych.

Kobieta fatalna, istota fascynująca mężczyzn, pociągająca ich za sobą i niszcząca ich. Znienawidzona przez kobiety i poważnych przedstawicieli społeczeństwa, którzy w głębi duszy czują, że jej niebezpieczeństwo, które za nią idzie, kusi ich. Tak...

poleca83%

Obraz chłopów i inteligencji oraz ich wzajemne stosunki w ,,Weselu"

Obraz inteligencji: Zachwycają się wsią, przyrodą, wiejską ciszą, strojami, obyczajami, ale są to tylko zachwyty pozorne. Popadają w modę chłopomanii. Lekceważą chłopów, gardzą nimi, są przekonani o swojej wyższości. Nie rozumieją życia wsi,...

poleca82%

Motyw walki narodowe wyzwoleńczej w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.

Walka narodowowyzwoleńcza od wieków stanowiła ważny element w tematyce literatury polskiej. „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego to jeden z najbardziej znanych dramatów Młodej Polski. Autor ukazał atmosferę i panujące zwyczaje w Polsce w czasie...

poleca90%

Najważniejsze wnioski z analizy dzieł Młodej Polski

1. Koniec wieku XIX: - tytuł dosłowny, ma związek z treścią, -tematem wiersza jest ból duszy, -wiersz jest charakterystyką człowieka końca wieku, zagubionego, bezradnego, poszukującego idei, odrzucający wcześniejsze ideały, człowieka nie...

poleca94%

Koncepcja ludzkiego losu w "Chłopach" Władysława Stanisława Reymonta.

Przedstaw temat analizując wskazany fragment oraz wykorzystując znajomość I tomu powieści Dzieło Władysława Stanisława Reymonta pt. „Chłopi” przekazuje szeroki wachlarz wiejskiego żywota, począwszy od opisania dnia powszedniego, jak i tego...

poleca85%

Analiza wiersza Jana Kasprowicza "Witajcie, kochane góry".

Jan Kasprowicz "Witajcie, kochane góry" Witajcie, kochane góry, I, witaj, droga ma rzeko! I oto znów jestem z wami, A byłem tak daleko! Dzielili mnie od was ludzie, Wrzaskliwy rozgwar miasta, I owa śmieszna cierpliwość, Co z...

poleca85%

Interpretacja wiersza Jana Kasprowicza "Rozmiłowała się ma dusza".

Jan Kasprowicz "Rozmiłowała się ma dusza" Rozmiłowała się ma dusza W cichym szeleście drzew, Gdy koronami ich porusza Druh mój, przecichy wiew. Rozmiłowała się ma dusza W głośnych odmętach fal, Gdy druh mój, burza, je porusza,...

poleca83%

Mityczność świata przedstawionego w "Chłopach" Reymonta.

Mit - opowieść o tym co dla danej społeczności było ważne, wydarzenia wchodzące w skład wierzeń. Opowiada o relacjach miedzy ludźmi, a także miedzy ludźmi a światem poza ziemskim. Fabuła opowiada o tym co w wizji świata jest szczególnie ważne....

poleca83%

"Przedwiośnie" jako powieść o dojrzewaniu.

"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego to jedno z najgłośniejszych dzieł okresu międzywojennego. Ukazuje on losy Polaków w przełomowym momencie. Powieść to jest nie tylko o społeczeństwie ale również o dojrzewaniu. Głównego bohatera Cezarego...

poleca85%

Sposoby postrzegania wsi i chłopów przez inteligencję w "Weselu".

Wesele Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną było, dla S. Wyspiańskiego, inspiracją do napisania dramatu pt. „Wesele”. Autor ukazuje w utworze zjawisko zwane chłopomanią, które polegało na interesowaniu się kulturą i tradycjami...

poleca74%

Spotkania uczestników wesela z poszczególnymi zjawami w utworze "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

1.Marysia i Widmo - jest to jej dawny narzeczony, inteligent, teraz mężem Marysi jest Wojtek. Widmo wyraża niepokój dziewczyny, która chociaż jest mężatką nie może zapomnieć swojego pierwszego ukochanego. Scena ta przypomina spotkanie Karusi -...

poleca93%

Test ze znajomości lektury Chłopi TOM I

Test Z „Chłopów” tom I JESIEŃ – sprawdzian z treści lektury – poziom rozszerzony. 1. Jakie relacje łączyły: Macieja Boryne i Józkę (ojciec-córka) Hanka i Antek (żona-mąż) Dominikowa i Jagna (matka-córka) Jagna Paczesiówna Jędrek...

poleca84%

"Wesele" Stanisław Wyspiański - stosunek i wyobrażenia inteligencji na temat wsi i jej mieszkańców.

Inteligenci są zwolennikami ludomani, bratania z chłopstwem, lecz ta postawa jest sztuczna i nieodzwierciedlająca faktycznego stanu rzeczy. Tak na prawdę to gardzą oni chłopami. Są pamiętliwi jeżeli chodzi o przeszłość historyczną, nie...

poleca85%

"Jądro ciemności" - Joseph Conrad.

JAKO POWIEŚĆ EGZYSTENCJALNA -dotyczy życia człowieka w dwóch światach (cywilizowanym i dzikim) -problem niesienia cywilizacji i kultury -argumenty za i pzreciw życiu w rozwiniętych krajach -odpowiedzialność człowieka za jego czyny oraz ich...

poleca90%

"Chłopi" Władysław Reymont.

GENEZA Inspuracją do napisania „chłopów” była „Ziemia” Emila Zoli Czas powieści: -nie jest dokładnie określony -są to najprawdopodobniej ostatnie lata XIX w. -akcja rozgrywa się w przeciągu 10 m-cy, zaczyna się we wrześniu, a kończy w...

poleca83%

Charakterystyka Młodej Polski i poezji.

WSTĘPNA CHARAKTERYSTKA MŁODEJ POLSKI Ramy czasowe i nazwa epoki . 1890 - POCZĄTEK ( fala debiutów poetów młodopolskich) 1918 – KONIEC (odzyskanie przez Polskę niepodległości ) Nastroje – zniechęcenie, zwątpienie, niechęć do działania...

poleca71%

W. S. Reymnont "Chłopi" i ich widzenie świata.

Chłopi i ich widzenie świata. Rozwiń tematna podstawie podanego fragmentu utworu Władysława Stanisłwa Reymonta. Zwróć uwagę na wartości cenione przez bohaterów i łączące ich relacje. Wykorzystaj znajomość I tomu powieści. Cichość się uczyniła,...