profil

Język polski

(282)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

13386 online
poleca80%

Zaproszenie Harpagona

Zaproszenie Serdecznie zapraszam cie moja Frozyno na przyjęcie,które odbędzie się umnie w domu Organizator przewiduje durzo atrakcji poczęstunek w ciemnej piwnicy składający się z maechewki, którą sam gość musi przynieść...

poleca82%

List motywacyjny

Warszawa,26.01.2012 Alicja Pliszka...

poleca82%

Jak pisać życiorys.

ŻYCIORYS - TO JEDNA Z PIERWSZYCH INFORMACJI O TOBIE, KTÓRA POSłUŻY DO WSTĘPNEJ OCENY TWOJEJ OSOBY I ZAKWALIFIKOWANIA DO SPOTKANIA Z PRACODAWCĄ JEŚLI - ZADBASZ O POPRAWNE NAPISANIE ŻYCIORYSU - PRZEDSTAWISZ SIEBIE I SWOJE ZALETY JAK...

poleca81%

Rozprawka

Rozprawka jest formą wypowiedzi pisemnej, w której piszący prezentuje stanowisko wobec określonego zagadnienia i uzasadnia je. Jest to więc wywód argumentacyjny zmierzający do uzasadnienia przyjętej tezy lub rozważenia określonego problemu. W...

poleca81%

CV - Curriculum vitae - szablon

1. Imię i nazwisko 2. Data i miejsce u rodzenia 3. Adres zamieszkania 4. Ukończone szkoły: Wykształcenie : np 2006 - 20009 nauka w gimnazjum nr 18 im Karola Wojtyły w Krakowie. 2000-2006 nauka w szkole...

poleca77%

Notatka encyklopedyczna

1. Krótki tekst (skrótowość). 2. Dużo informacji. 3. Konieczność wprowadzania skrótów. Najczęściej używane: tzn. = to znaczy m. in. = między innymi jw. = jak wyżej itp. = i tym podobne nr = numer mgr = magister wg = według SKRÓT...

poleca81%

List motywacyjny.

Patrycja Zaleska Białstok,25 lipiec 2007r. 15-763 Katowice ul.Ogrodniczki 33 tel.dom.086 99999999 e-mail: [email protected]

poleca77%

Plan dekompozycyjny przemówienia.

Plam dekompozycyjny przemówienia: 1)Wstęp: a)bezpośredni wzrost do słuchaczy b)pozdrowienie 2)Rozwinięcie: a)zagajenie przemówienia (rozpoczęcie tematu-okoliczności) b)subiektywne odniesienie do tematu c)refleksje na temat miejsca i...

poleca81%

Napisz przemówienie, które wygłosisz jako radny w obecności zarządu

Moi panowie. „Ustawy gminy są ustawami chrześcijańskiego miłosierdzia”- oto słowa, od których zazwyczaj rozpoczynał posiedzenie mój poprzednik- Radca Storch. Był to człowiek dobry, uczciwy i niezwykle miłosierny, dlatego proszę o uczczenie jego...

poleca65%

Jak napisać ogłoszenie?

Ogłoszenie: - krótka forma wypowiedzi, - ma na celu powiadomienie kogoś o czymś, - może być zamieszczona: w prasie lub przekazywana przez media (radio, telewizja, Internet) albo umieszczona na tablicach ogłoszeń. Rodzaje ogłoszeń: a)...

poleca78%

Odwołanie do liceum

............................................................. Jasło 27.06.2007r (imię i nazwisko ucznia) ............................................................. (adres zamieszkania ucznia, kod pocztowy)...

poleca79%

Podanie do liceum.

Anna Maria Nowak Częstochowa, 08.02.2007r. ul. Henryka Sienkiewicza 17 42-201 Częstochowa tel. 666-99-88 e-mail:[email protected]

poleca84%

Podanie.

Rychu Drob Chełm 26.01.2009r. Chełm...

poleca82%

Curriculum Vitae

Curriculum vitae Imię i nazwisko: Dominika Wadowska Adres: ul. Piłsudskiego 99 20-700 Warszawa Tel. (022) 668-31-46 (dom) Wiek: 25 Data urodzenia: 8.07.1992, Warszawa stan cywilny: panna Ukończone szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5 w Warszawie...

poleca81%

CV

CV (podajesz tu swoje imie) Dane osobowe: Imiona i Nazwisko: Nazwisko panieńskie: Data i m-ce urodzenia: Adres zameldowania: Adres zamieszkania : Telefon:...

poleca77%

Zasady pisowni "rz"

Rz piszemy wtedy, gdy w innych formach danego wyrazu albo w wyrazach pokrewnych wymienia się na r, np.: rz na r: tworzyć - twórca marzec - marcowy pierze - pióro dobrze - dobry chorzy - chory rowerzysta - rower morze - morski dworzanin...

poleca84%

Jak napisać opowiadanie?

Definicja opowiadania Opowiadanie za Słownikiem Języka Polskiego PWN https://sjp.pwn.pl/szukaj/opowiadanie.html 1. to, co jest opowiadane; 2. niewielki utwór pisany prozą, ograniczony zwykle do jednego wątku fabularnego. Opowiadanie...

poleca80%

Przykładowy list motywacyjny

Imię i nazwisko Adres zamieszkania Kod pocztowy Nazwa firmy bądź Imię i nazwisko jednego z przedstawicieli Siedziba firmy (adres, kod pocztowy) Szanowni Państwo Przedstawiam Wam swoją aplikację i wyrażam zainteresowanie ofertą pracy na...

poleca80%

Analiza wiersza - wskazówki.

Jak napisać dobrą analizę wiersza: Przed rozpoczęciem pisania analizy wiersza, pamiętajmy o czterech głównych sprawach, na które musimy zwrócić uwagę: 1.Kto "mówi" 2.Do kogo się zwraca 3.O czym? 4. W jaki sposób 1.Kto mówi w...

poleca82%

Podanie o pracę w bibliotece

Siedlce, dn. 6 czerwca 2007r. Hubert PrekuratImię Nazwisko Ulica Miasto Telefon Pan Zdzisław Marchewka Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do pracy w Pańskiej bibliotece...

poleca78%

Opowiadanie twórcze - mój przykład.

Oto mój przykład dobrego (tak mi się zdaje) opowiadania twórczego, którego autorem jestem ja: Jestem aniołem. Opowiem wam drodzy ludzie jak się żyje w niebie, ponieważ wiem, że ten temat bardzo Was ciekawi. Tak więc opiszę tu jeden dzień z...

poleca80%

Przemówienie na koniec roku szkolnego

Pani Dyrektor! Drodzy nauczyciele i wychowawcy,pracownicy szkoły, zaproszeni goście, rodzice, koleżanki i koledzy. W imieniu klas 3 witam wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości zakończenia roku (np: 2007/2008). Jest to nasz ostatni...

poleca72%

Jak napisać opowiadanie

OPOWIADANIE Opowiadanie stanowi jedną z najczęściej wybieranych przez uczniów form wypracowań. Dzieje się tak dlatego, że uważane jest za formę najłatwiejszą. Na ten pogląd ma wpływ luźna przeważnie struktura tej wypowiedzi oraz fakt, że...

poleca78%

Charakterystyka mamy

Mama ma na imie ......... Ma ... lat i od urodzenia mieszka w ............ Ma ..... dzieci. Jest ....... średniego wzrostu. Ma drobną twarz i ........ oczy. Ma .......... włosy. Mama jest miła. Jest pomocna, ponieważ gdy mamy...

poleca80%

Przykładowe podanie

Jeremiasz Terminator Miłkowo, 09.10.2007r. ul. Mańska 6 Miłkowo Do...