profil

Język polski

(38811)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

3156 online
poleca83%

Zosia - Pan Tadeusz - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Dziadkiem Zosi – bohaterki Pana Tadeusza Adama Mickiewicza – był Stolnik Horeszko, który został zastrzelony przez Jacka Soplicę. Matką – Ewa z domu Horeszko, która, wraz ze swoim mężem Wojewodą, została...

poleca79%

Sędzia - Pan Tadeusz - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Sędzia – bohater Pana Tadeusza Adama Mickiewicza – jest starym kawalerem. Na podstawie jego wypowiedzi, wiemy, że kształcił się w jezuickiej szkole. Bohater wspomina również swoją służbę na dworze Wojewody....

poleca90%

Telimena - Pan Tadeusz - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Telimena – bohaterka Pana Tadeusza Adama Mickiewicza – jest opiekunką Zosi. Na podstawie jej wypowiedzi, można wysnuć wniosek, że jest krewną swej podopiecznej hojność Państwa dla nas nie jest bez...

poleca88%

Pan Tadeusz - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Tytułowy bohater epopei Adama Mickiewicza jest synem Jacka Soplicy. Matka Tadeusza zmarła, gdy był jeszcze małym dzieckiem. Mężczyzna, na polecenie ojca, od najmłodszych lat pobierał nauki w Wilnie. Ponieważ...

poleca81%

Jacek Soplica - Pan Tadeusz - Ks. Robak - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Bohatera Pana Tadeusza poznajemy jako księdza Robaka. Na podstawie opowiadań innych postaci oraz wyznań samego mnicha, dowiadujemy się o jego przeszłości. Nazywa się Jacek Soplica. Jest starszym bratem...

poleca88%

Gerwazy - Pan Tadeusz - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Gerwazy Rębajło to postać epopei Adama Mickiewicza Pan Tadeusz . Szlachcic jest wiernym sługą Horeszki. Na dworze swego pana pełnił funkcję klucznika. Ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, nawet po śmierci...

poleca92%

Pan Tadeusz - streszczenie

Dzieło rozpoczyna uroczysta inwokacja. Poznajemy piękno przyrody litewskiej oraz dworku szlacheckiego. Tytułowy bohater powraca do Soplicowa, gdzie spędził dzieciństwo. Stęskniony i szczęśliwy Tadeusz udaje się do pokoju, w którym mieszkał...

poleca80%

Pan Tadeusz - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania Do tekstu Mickiewicza nawiązywali: Juliusz Słowacki Pan Tadeusz ; Antanas Baranauskas Borek oniksztyński ; Henryk Sienkiewicz Latarnik ; Eliza Orzeszkowa Pokociło się… ; Bolesław Prus Omyłka ; Pałac i...

poleca88%

Pan Tadeusz - Gatunek literacki

Pan Tadeusz jest epopeją . Gatunek ten wywodzi się ze starożytności. Epos homerycki charakteryzował się dużymi rozmiarami, wielowątkowością, był napisany wierszem, prezentował losy wybitnej jednostki na tle ważnych, przełomowych dziejów....

poleca82%

Pan Tadeusz - Problematyka utworu

Obraz szlachty Mickiewicz miał świadomość, że czasy Rzeczpospolitej szlacheckiej dobiegły końca. W swoim dziele sportretował społeczność początku XIX wieku. Dbałość o szczegóły oraz realizm, z jakim przedstawiał poeta stan szlachecki,...

poleca85%

Pan Tadeusz - Czas i miejsce akcji

Właściwa akcja Pana Tadeusza została umiejscowiona na Litwie (poznajemy dworek w Soplicowie, ruiny zamku, karczmę, las, a także zaścianek Dobrzyńskich). Rozgrywa się latem 1811 roku (kilka dni) oraz wiosną 1812 roku (jeden dzień)....

poleca89%

Pan Tadeusz - Znaczenie tytułu

Skoro dzieło Mickiewicza, w pierwotnym założeniu, miało bazować na utworze Goethego Herman i Dorotea , to istnieje przypuszczenie, chociaż w żadnym z zachowanych dokumentów nie znajdziemy dla niego potwierdzenia, że, na zasadzie analogii, tekst...

poleca84%

Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz - geneza utworu

Geneza utworu Bohdan Zaleski, na prośbę syna Adama Mickiewicza, wspominał, że poeta wydumał Pana Tadeusza na wsi w Poznańskiem, tam obmyślił pierwszy plan poematu i zaczął go od opisu dworu szlacheckiego w Polsce. Zatem Mickiewicz...

poleca74%

Mit o jabłku Eris - streszczenie

Bez wątpienia największą wojną mitologicznej Grecji była wojna trojańska. Jedną z legend z nią związanych jest mit o jabłku Eris. Imię to należało do bogini niezgody. Niespodziewanie zjawiła się ona na uczcie weselnej boginki Tetydy i człowieka,...

poleca82%

Mit o Dedalu i Ikarze - streszczenie

Jedną z legend kreteńskich jest mit o Dedalu i Ikarze. Dedal pochodził z Aten. Był on wybitnym rzemieślnikiem i artystą. Przebywał na Krecie, na dworze króla Minosa. Zbudował labirynt dla potwornego potomka króla, Minotaura, tworzył posągi i...

poleca83%

Mit o Syzyfie - streszczenie

Do kręgu legend korynckich należy mit o Syzyfie. Był on założycielem i królem miasta Korynt. Jako że bogowie go lubili, Zeus zapraszał go na uczty na Olimpie. Wadą Syzyfa było to, że lubił plotkować. Zawsze opowiadał ludziom różne nowinki,...

poleca83%

Mit o powstaniu człowieka - streszczenie

Z mitów można odczytać dwie różne wersje pojawienia się na ziemi człowieka. Pierwsza z nich dotyczy historii o wiekach : złotym, srebrnym, brązowym i żelaznym. Druga wersja opowiada o stworzeniu człowieka przez jednego z herosów – Prometeusza ....

poleca75%

Mit o powstaniu świata - streszczenie

Z mitu o powstaniu świata dowiadujemy się, że: „Na początku był chaos”. Do końca nie wiadomo, jak dokładnie to rozumieć. Najprawdopodobniej jednak chaos był pierwszym bogiem, który nie posiadał jeszcze kształtu i fizycznej postaci lub wielką,...

poleca87%

Mitologia - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania Bezpośrednim nawiązaniem do mitologii greckiej jest mitologia rzymska. Rzymianie przejęli od Greków większą część ich wierzeń. Sami dodali nieliczne mity (o Eneaszu, czy o Romulusie i Remusie) oraz pomniejsze bóstwa....

poleca87%

Mitologia - Podział mitów

Celem mitów było uporządkowanie otaczającej człowieka rzeczywistości. Opisywały one tę jej część, której nie dawało się wytłumaczyć w sposób racjonalny. Dawały też odpowiedzi na najważniejsze dla ludzi pytania. Mity opowiadały, jak powstał świat...

poleca85%

Mitologia - Gatunek literacki

Pochodzenie W języku greckim mythos , mythologia oznacza „legendę”, „opowieść”. Mity w swojej pierwotnej formie, przekazie ustnym, powstawały o wiele wcześniej niż w starożytnej Grecji. Znane są takie, które dotyczą cywilizacji egipskiej...

poleca75%

Mitologia - opracowanie

Geneza mitów Mity greckie pierwotnie przekazywane były ustnie. Starsi opowiadali historie młodszym, a następnie ci powtarzali je swoim potomkom. Powodowało to, że powstawało wiele różnych wersji tych samych mitów, przenikały się one lub...

poleca83%

Księga Rodzaju - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania Literackie: Jacek Kaczmarski Wygnanie z raju; Jan Kochanowski Czego chcesz od nas Panie; Tomasz Mann Józef i jego bracia; John Steinbeck Na wschód od Edenu; Wisława Szymborska Na wieży Babel;...

poleca93%

Księga Rodzaju - Inne ważne postacie

Izaak i Rebeka – Izaak to wspomniany już syn Abrahama. Zgodnie z wolą ojca, gdy miał czterdzieści lat, ożenił się z Rebeką, która była córką kuzyna Abrahama. Izaak pokochał ją od pierwszego wejrzenia. Małżonkowie długo modlili się, prosząc Boga...

poleca83%

Abraham i Izaak - Księga Rodzaju

Po tym, jak Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i obiecał, że Sara w wieku dziewięćdziesięciu lat urodzi syna, który da początek rodom królewskim, miłość Abrahama do Boga została wystawiona na próbę. Pewnego dnia, gdy Izaak był w zasadzie jeszcze...