profil

Język polski

(38810)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

1382 online
poleca83%

Zosia - Pan Tadeusz - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Dziadkiem Zosi – bohaterki Pana Tadeusza Adama Mickiewicza – był Stolnik Horeszko, który został zastrzelony przez Jacka Soplicę. Matką – Ewa z domu Horeszko, która, wraz ze swoim mężem Wojewodą, została...

poleca84%

Sędzia - Pan Tadeusz - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Sędzia – bohater Pana Tadeusza Adama Mickiewicza – jest starym kawalerem. Na podstawie jego wypowiedzi, wiemy, że kształcił się w jezuickiej szkole. Bohater wspomina również swoją służbę na dworze Wojewody....

poleca89%

Telimena - Pan Tadeusz - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Telimena – bohaterka Pana Tadeusza Adama Mickiewicza – jest opiekunką Zosi. Na podstawie jej wypowiedzi, można wysnuć wniosek, że jest krewną swej podopiecznej hojność Państwa dla nas nie jest bez...

poleca85%

Pan Tadeusz - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Tytułowy bohater epopei Adama Mickiewicza jest synem Jacka Soplicy. Matka Tadeusza zmarła, gdy był jeszcze małym dzieckiem. Mężczyzna, na polecenie ojca, od najmłodszych lat pobierał nauki w Wilnie. Ponieważ...

poleca83%

Jacek Soplica - Pan Tadeusz - Ks. Robak - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Bohatera Pana Tadeusza poznajemy jako księdza Robaka. Na podstawie opowiadań innych postaci oraz wyznań samego mnicha, dowiadujemy się o jego przeszłości. Nazywa się Jacek Soplica. Jest starszym bratem...

poleca83%

Gerwazy - Pan Tadeusz - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Gerwazy Rębajło to postać epopei Adama Mickiewicza Pan Tadeusz . Szlachcic jest wiernym sługą Horeszki. Na dworze swego pana pełnił funkcję klucznika. Ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, nawet po śmierci...

poleca88%

Pan Tadeusz - streszczenie

Dzieło rozpoczyna uroczysta inwokacja. Poznajemy piękno przyrody litewskiej oraz dworku szlacheckiego. Tytułowy bohater powraca do Soplicowa, gdzie spędził dzieciństwo. Stęskniony i szczęśliwy Tadeusz udaje się do pokoju, w którym mieszkał...

poleca84%

Pan Tadeusz - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania Do tekstu Mickiewicza nawiązywali: Juliusz Słowacki Pan Tadeusz ; Antanas Baranauskas Borek oniksztyński ; Henryk Sienkiewicz Latarnik ; Eliza Orzeszkowa Pokociło się… ; Bolesław Prus Omyłka ; Pałac i...

poleca85%

Pan Tadeusz - Gatunek literacki

Pan Tadeusz jest epopeją . Gatunek ten wywodzi się ze starożytności. Epos homerycki charakteryzował się dużymi rozmiarami, wielowątkowością, był napisany wierszem, prezentował losy wybitnej jednostki na tle ważnych, przełomowych dziejów....

poleca82%

Pan Tadeusz - Problematyka utworu

Obraz szlachty Mickiewicz miał świadomość, że czasy Rzeczpospolitej szlacheckiej dobiegły końca. W swoim dziele sportretował społeczność początku XIX wieku. Dbałość o szczegóły oraz realizm, z jakim przedstawiał poeta stan szlachecki,...

poleca81%

Pan Tadeusz - Czas i miejsce akcji

Właściwa akcja Pana Tadeusza została umiejscowiona na Litwie (poznajemy dworek w Soplicowie, ruiny zamku, karczmę, las, a także zaścianek Dobrzyńskich). Rozgrywa się latem 1811 roku (kilka dni) oraz wiosną 1812 roku (jeden dzień)....

poleca85%

Pan Tadeusz - Znaczenie tytułu

Skoro dzieło Mickiewicza, w pierwotnym założeniu, miało bazować na utworze Goethego Herman i Dorotea , to istnieje przypuszczenie, chociaż w żadnym z zachowanych dokumentów nie znajdziemy dla niego potwierdzenia, że, na zasadzie analogii, tekst...

poleca82%

Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz - geneza utworu

Geneza utworu Bohdan Zaleski, na prośbę syna Adama Mickiewicza, wspominał, że poeta wydumał Pana Tadeusza na wsi w Poznańskiem, tam obmyślił pierwszy plan poematu i zaczął go od opisu dworu szlacheckiego w Polsce. Zatem Mickiewicz...

poleca82%

Mit o jabłku Eris - streszczenie

Bez wątpienia największą wojną mitologicznej Grecji była wojna trojańska. Jedną z legend z nią związanych jest mit o jabłku Eris. Imię to należało do bogini niezgody. Niespodziewanie zjawiła się ona na uczcie weselnej boginki Tetydy i człowieka,...

poleca82%

Mit o Dedalu i Ikarze - streszczenie

Jedną z legend kreteńskich jest mit o Dedalu i Ikarze. Dedal pochodził z Aten. Był on wybitnym rzemieślnikiem i artystą. Przebywał na Krecie, na dworze króla Minosa. Zbudował labirynt dla potwornego potomka króla, Minotaura, tworzył posągi i...

poleca85%

Mit o Syzyfie - streszczenie

Do kręgu legend korynckich należy mit o Syzyfie. Był on założycielem i królem miasta Korynt. Jako że bogowie go lubili, Zeus zapraszał go na uczty na Olimpie. Wadą Syzyfa było to, że lubił plotkować. Zawsze opowiadał ludziom różne nowinki,...

poleca82%

Mit o powstaniu człowieka - streszczenie

Z mitów można odczytać dwie różne wersje pojawienia się na ziemi człowieka. Pierwsza z nich dotyczy historii o wiekach : złotym, srebrnym, brązowym i żelaznym. Druga wersja opowiada o stworzeniu człowieka przez jednego z herosów – Prometeusza ....

poleca83%

Mit o powstaniu świata - streszczenie

Z mitu o powstaniu świata dowiadujemy się, że: „Na początku był chaos”. Do końca nie wiadomo, jak dokładnie to rozumieć. Najprawdopodobniej jednak chaos był pierwszym bogiem, który nie posiadał jeszcze kształtu i fizycznej postaci lub wielką,...

poleca85%

Mitologia - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania Bezpośrednim nawiązaniem do mitologii greckiej jest mitologia rzymska. Rzymianie przejęli od Greków większą część ich wierzeń. Sami dodali nieliczne mity (o Eneaszu, czy o Romulusie i Remusie) oraz pomniejsze bóstwa....

poleca86%

Mitologia - Podział mitów

Celem mitów było uporządkowanie otaczającej człowieka rzeczywistości. Opisywały one tę jej część, której nie dawało się wytłumaczyć w sposób racjonalny. Dawały też odpowiedzi na najważniejsze dla ludzi pytania. Mity opowiadały, jak powstał świat...

poleca83%

Mitologia - Gatunek literacki

Pochodzenie W języku greckim mythos , mythologia oznacza „legendę”, „opowieść”. Mity w swojej pierwotnej formie, przekazie ustnym, powstawały o wiele wcześniej niż w starożytnej Grecji. Znane są takie, które dotyczą cywilizacji egipskiej...

poleca81%

Mitologia - opracowanie

Geneza mitów Mity greckie pierwotnie przekazywane były ustnie. Starsi opowiadali historie młodszym, a następnie ci powtarzali je swoim potomkom. Powodowało to, że powstawało wiele różnych wersji tych samych mitów, przenikały się one lub...

poleca86%

Księga Rodzaju - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania Literackie: Jacek Kaczmarski Wygnanie z raju; Jan Kochanowski Czego chcesz od nas Panie; Tomasz Mann Józef i jego bracia; John Steinbeck Na wschód od Edenu; Wisława Szymborska Na wieży Babel;...

poleca87%

Księga Rodzaju - Inne ważne postacie

Izaak i Rebeka – Izaak to wspomniany już syn Abrahama. Zgodnie z wolą ojca, gdy miał czterdzieści lat, ożenił się z Rebeką, która była córką kuzyna Abrahama. Izaak pokochał ją od pierwszego wejrzenia. Małżonkowie długo modlili się, prosząc Boga...

poleca86%

Abraham i Izaak - Księga Rodzaju

Po tym, jak Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i obiecał, że Sara w wieku dziewięćdziesięciu lat urodzi syna, który da początek rodom królewskim, miłość Abrahama do Boga została wystawiona na próbę. Pewnego dnia, gdy Izaak był w zasadzie jeszcze...

poleca85%

Sodoma i Gomora - Księga Rodzaju

Pewnego dnia Bóg ukazał się Abrahamowi i jeszcze raz obiecał, że Sara urodzi syna. Potem udał się do Sodomy i Gomory, by zobaczyć, czy rzeczywiście mieszkający tam ludzie postępują wbrew Jego zasadom. Abraham zdziwił się, że Bóg może zniszczyć...

poleca88%

Przymierze z Abrahamem - Księga Rodzaju

Abram był potomkiem Sema, pierwszego syna Noego. Ojcem Abrama był Terach, który miał jeszcze dwóch synów: Nachora i Harana (ojca Lota). Terach wraz z Abramem, jego żoną Seraj i Lotem (wnukiem) wyruszył do kraju Kanaan. Dotarli jednak do Charanu,...

poleca85%

Wieża Babel - Księga Rodzaju

Hebrajskie słowo „balal” oznacza zamęt, zamieszanie. Biblia mówi, że mieszkańcy całej ziemi posługiwali się jednym językiem. Wędrujący od wschodu napotkali równinę Szinear i zamieszkali na niej. Ludzie ci posiadali umiejętność wypalania cegieł, a...

poleca84%

Historia Noego - Księga Rodzaju

Ojcem Noego był Lamek, jeden z potomków Seta. Tak więc Noe wywodził się z linii trzeciego syna Adama i Ewy. Lamek powitał syna na świecie słowami: Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan...

poleca85%

Kain i Abel - Księga Rodzaju

Kain i Abel byli synami Adama i Ewy. Kain był starszym synem i zajmował się uprawą roli, Abel natomiast był pasterzem trzód. Kain składał Bogu w ofierze płody rolne, natomiast Abel „pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu”. Bogu milsza była...

poleca87%

Eden i grzech pierwszych rodziców - Księga Rodzaju

Po stworzeniu świata Bóg zasadził ogród w Eden na wschodzie i w nim umieścił człowieka. W ogrodzie tym rosły drzewa dające smaczne owoce, a w środku rosło drzewo życia, drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu wypływała rzeka, która nawadniała całą...

poleca85%

Historia powstania świata - Księga Rodzaju

Dzień pierwszy – Bóg oddziela światło od ciemności, które nazywa dniem i nocą. Dzień drugi – Bóg tworzy sklepienie, które ma oddzielić wody, a następnie sklepienie nazywa niebem. Dzień trzeci - Bóg nakazuje wodom spod nieba zebrać się...

poleca86%

Księga Rodzaju - opracowanie

Geneza utworu Księga Rodzaju – z języka hebrajskiego Bereszit, z języka greckiego Genesis (początek); to pierwsza księga Biblii , która rozpoczyna Stary Testament i którą włącza się do Pięcioksięgu ( Tory ). Tradycja żydowska i...

poleca84%

Jean Tarrou - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Jean Tarrou – bohater Dżumy Camus – był człowiekiem obcym w mieście, jest kimś, kto pojawił się w Oranie na kilka tygodni przed wybuchem epidemii. Jego historia jest odkrywana przed czytelnikiem stopniowo....

poleca88%

Doktor Bernard Rieux - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Doktor Bernard Rieux jest głównym bohaterem powieści Dżuma Alberta Camusa i, jak okazuje się na samym końcu, również narratorem. Pochodził z biednej rodziny robotniczej. Miał około trzydziestu pięciu lat....

poleca89%

Raymond Rambert - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Raymond Rambert – bohater Dżumy – jest dziennikarzem, pochodzi z Paryża i przyjechał do Oranu „na chwilę”, by napisać ankietę o życiu Arabów. I właśnie w Algierii został przymusowo zatrzymany po wybuchu...

poleca87%

Ojciec Paneloux - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Jest to bohater Dżumy Camus, który cieszy się dużym poważaniem w Oranie. Ojciec Paneloux był jezuitą, człowiekiem charyzmatycznym, wygłaszającym płomienne kazania, w których mówił o moralności, złym...

poleca85%

Joseph Grand - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Joseph Grand – bohater Dżumy Camus – był zwyczajnym mieszkańcem Oranu, etatowym pracownikiem merostwa, który od wielu lat wykonywał dokładnie tę samą pracę. Charakterystyka zewnętrzna Narrator...

poleca85%

Dżuma - Streszczenie

I Akcja utworu rozgrywa się w algierskim mieście, Oranie, w roku 194… . Jest to miasto zwyczajne. Jednak pewnego dnia doktor Bernard Rieux znalazł kilka martwych szczurów, potem dozorca kamienicy również znajduje martwe gryzonie. Na początku...

poleca88%

Dżuma - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania Przykłady powieści-paraboli George Orwell, Folwark zwierzęcy , Rok 1984, Franz Kafka, Proces , Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze. Bibliografia...

poleca85%

Dżuma - Gatunek literacki

Powieść – jak podaje Słownik terminów literackich , powieść jest podstawowym gatunkiem narracyjnym prozy nowożytnej, mający swoje korzenie w literaturze dawniejszej (starogrecki romans, relacja z podróży, opowieści potoczne). Podstawowym...

poleca84%

Dżuma - Problematyka utworu

Kompozycja powieści Powieść Camusa dzieli się na pięć części, które opowiadają o wybuchu, rozwoju i zwalczeniu epidemii dżumy w Oranie, algierskim mieście portowym. Pierwsza część skupia się przede wszystkim na przedstawieniu samego miasta...

poleca83%

Dżuma - Albert Camus - opracowanie lektury

Geneza utworu Powieść Alberta Camusa została napisana po II wojnie światowej, jej pierwsze wydanie miało miejsce w roku 1947. Bardzo często mówi się, że data ta jest niezwykle ważna, gdyż ogromny wpływ na kształt artystyczny i poglądy autora...

poleca85%

Charaktersytyka Edypa

Podstawowe informacje o bohaterze Edyp to mityczny bohater, który zgodnie z wolą wyroczni delfickiej zabija własnego ojca i żeni się z matką. Po śmierci ojca, Lajosa, objął tron tebański. Okazał się władcą mądrym, dobrym dla poddanych,...

poleca95%

Król Edyp - Streszczenie

Teby pustoszone są przez zarazę i choroby. Wzburzony i zaniepokojony lud gromadzi się przed świątynią. Wznosi modły o ratunek i prosi bogów, by nie gniewali się już na ich kraj i mieszkańców. Obserwuje to zaniepokojony władca, Edyp. W rozmowie z...

poleca85%

Król Edyp - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania Z greckiej tragedii wywodzi się powstała w epoce renesansu tragedia humanistyczna (jest nią Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego) oraz powstała w baroku, a posiadająca cechy typowe dla oświecenia, tragedia...

poleca85%

Król Edyp - Gatunek literacki

Dramat starożytnej Grecji dzielił się na dwa główne gatunki – tragedię i komedię. Ze sztuk scenicznych osobno wyróżnić należy dramat satyrowy i mim. Tragedia była najwyżej cenionym przez Greków gatunkiem literackim. Jej wyznaczniki zostały...

poleca85%

Król Edyp - Problematyka utworu

Losy bohatera Dzieje głównego bohatera, jak zazwyczaj bywa w tragedii greckiej, są tożsame z losami bohatera mitu. W utworze Sofoklesa losy Edypa przedstawione są w taki sposób, aby zachowana była struktura tragedii. Głównego bohatera...

poleca85%

Król Edyp - Sofokles - opracowanie lektury

Geneza utworu Mit o Edypie jest częścią mitu o rodzie Labdakidów, należącego do legend tebańskich. Edyp miał według przepowiedni zabić swojego ojca i poślubić matkę. Zatem, kiedy się urodził, jego rodzice (Lajos i Jokasta) kazali swojemu...

poleca86%

Charakterystyka Kreona

Podstawowe informacje o bohaterze Kreon jest bohaterem Antygony Sofoklesa. Ten król Teb objął władzę po śmierci synów Edypa, Eteoklesa i Polinejkesa, którzy zginęli w bratobójczej walce. Nowy władca Teb, Kreon, wydaje zakaz grzebania zwłok...

poleca85%

Charakterystyka Antygony

Podstawowe informacje o bohaterce Antygona, tytułowa postać z dramatu Sofoklesa, zrodziła się z kazirodczego związku Edypa i Jokasty. Po tragicznej śmierci braci, Eteoklesa i Polinejkesa, postanowiła wbrew zakazowi króla pochować zwłoki...

poleca92%

Antygona - Streszczenie

Antygona chce sprzeciwić się rozkazowi Kreona o zakazie grzebania zwłok jej brata, Polinejkesa, uznanego za zdrajcę kraju. Twierdzi, że według prawa bogów dusza niepogrzebanego zmarłego nigdy nie zazna spokoju, a zwłoki na pewno zostaną...

poleca85%

Antygona - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania Antygona zawsze inspirowała ludzi sztuki, głównie reżyserów, którzy dokonywali adaptacji całego dramatu lub poszczególnych scen, do problemów im współczesnych, np.: Bertold Brecht akcję „swojej” Antygony...

poleca85%

Antygona - Gatunek literacki

Cechy tragedii antycznej Bohaterowie tragedii antycznej zawsze są uwikłani w konflikt (nazywamy go konfliktem tragicznym) pomiędzy własnym działaniem a siłami wyższymi, np.: normami moralnymi, historią czy tak jak w starożytności między...

poleca87%

Antygona - Problematyka utworu

Mit rodu Labdakidów Treść Antygony wiąże się z jednym z mitów greckich – opowieścią o królu Edypie. Edyp był przybranym dzieckiem króla i królowej Koryntu. Kiedy podrósł, za wszelką cenę chciał się dowiedzieć, kim naprawdę jest, bo...

poleca84%

Antygona - opracowanie lektury

Geneza tragedii greckiej Termin „tragedia” znaczy dosłownie „pieśń kozła” (gr. tragos - kozioł; ode – pieśń), a sama tragedia wywodzi się z kultu boga winnej latorośli, Dionizosa. W dni przypadające na święto patrona, rozhukany orszak...

poleca85%

Charakterystyka Hektora

Podstawowe informacje o bohaterze Jedna z centralnych postaci eposu Homera Iliada . Pochodzi ze wspaniałego królewskiego rodu. Syn króla Priama i Hekabe. Mąż Andromachy i ojciec małego Astyanaksa. Brat Parysa, Troilusa i Kasandry....

poleca85%

Charakterystyka Achillesa

Podstawowe informacje o bohaterze Jedna z najważniejszych postaci eposu Homera Iliada . Najdzielniejszy wojownik grecki. Heros, pół człowiek, pół bóg – syn śmiertelnika Peleusa i bogini Tetydy. Postać niejednoznaczna, którą targają sprzeczne...

poleca85%

Iliada - streszczenie

Naczelny wódz grecki, Agamemnon, porywa Chryzeidę. Jej ojciec, Chryzes, prosi Apollina (jest jego kapłanem) o pomoc. Ten zsyła na Greków zarazę. W związku z tym Achilles zwołuje naradę. Proponuje zwrócić się o poradę do wróżbity Kalchasa. Ten...

poleca82%

Iliada - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania Literatura W literaturze polskiej liczne były próby stworzenia wielkiej epopei bądź nawiązania do wzorców homeryckich. Z ważniejszych warto wymienić: Jan Kochanowski: Odprawa posłów greckich; Wacław...

poleca85%

Iliada - Gatunek literacki

Epos – obydwa wielkie dzieła Homera – Iliada i Odyseja to eposy. Epos (greckie słowo epos oznacza tyle, co opowieść) to najwcześniejszy gatunek literacki, który wykształcił się w antycznej Grecji. Stanowi on tym samym zaczątek literatury w...

poleca88%

Iliada - Problematyka utworu

Centralny temat Iliady Iliada to wielki utwór epicki (epos), który podejmuje temat wojny trojańskiej. Wojna ta stanowi jednak u Homera tylko tło. Prawdziwym tematem dzieła jest bowiem konflikt między przywódcą wojsk greckich, Agamemnonem...

poleca85%

Iliada - Geneza utworu

Wiarygodność historyczna Epos opisuje dzieje ostatniego okresu wojny trojańskiej. Przez wieki powątpiewano w to, że taki konflikt zbrojny faktycznie miał miejsce w historii. Skłaniano się raczej do twierdzenia, że akcja Iliady to fikcja...

poleca85%

Iliada - opracowanie lektury

Kwestia homerycka Tzw. kwestia homerycka to próba odpowiedzi na pytanie, czy Iliada i Odyseja faktycznie powstały spod ręki jednego autora. Poddaje się też niekiedy w wątpliwość sam fakt historycznego istnienia Homera, uzasadniając, że...

poleca88%

Apokalipsa - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania Nawiązania literackie Adam Mickiewicz Dziady, część III (widzenie księdza Piotra) Juliusz Słowacki Genezis z Ducha Zygmunt Krasiński Nie-boska komedia; Irydion; Psalmy przyszłości; Legenda Jan Kasprowicz...

poleca89%

Apokalipsa - Problematyka utworu

Budowa Apokalipsy Wilfrid J. Harrington w swej książce Klucz do Biblii dokonał podziału księgi na dwie części. Szczegółowy plan sporządzony przez badacza przedstawia się następująco: Prolog 1, 1-3 A – Listy do siedmiu Kościołów 1, 4...

poleca85%

Apokalipsa - Znaczenie tytulu

Słowo „apokalipsa” bierze swoje źródło w greckim apokalypsis („ apo ” – z dala od czegoś; „ kalypto ” – zakrywać, zasłaniać), co znaczy objawienie, usunięcie tego, co zakryte. Tytuł sugeruje więc, że mamy do czynienia z wizjami danymi od Boga,...

poleca85%

Apokalipsa - opracowanie lektury

Aby zrozumieć genezę Apokalipsy , trzeba wpierw rozpatrzyć postać autora i czas powstania księgi. Badacze utrzymują, iż autorem dzieła jest święty Jan Apostoł, który za czasów Domicjana został wygnany na wyspę Patmos. Wspomina o tym sam piszący...

poleca85%

Dunia - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterce Dunia to jedna z postaci kobiecych, która występuje w Zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego. Jest ona młodszą o rok (ma dwadzieścia dwa lata) siostrą głównego bohatera, Rodiona Raskolnikowa. Ich matka to...

poleca86%

Sonia - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterce Sonia to jedna z postaci występujących w Zbrodni i karze , powieści Fiodora Dostojewskiego. Jest bardzo młoda. Mieszka w jednej z ubogich dzielnic Petersburga. Jej ojciec, Marmieładow, to bezrobotny...

poleca88%

Arkady Swidrygajłow - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Arkady Swidrygajłow to jeden z bohaterów pojawiających się na kartach Zbrodni i kary , powieści Fiodora Dostojewskiego. Jest postacią negatywną, ale i jednocześnie na wskroś tragiczną, o bogatym...

poleca87%

Piotr Łużyn - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Piotr Łużyn to jedna z postaci pojawiających się w powieści Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego. Został przedstawiony w niepozytywnym świetle, jako dorobkiewicz, oszust i pospolity cham. Piastuje godność...

poleca87%

Dimitri Razumichin - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Dimitri Razumichin (czy, jak sam się przedstawia – Wrazumichin) to jeden z bohaterów powieści Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego. Jest oddanym przyjacielem Rodiona Raskolnikowa, którego poznał na...

poleca85%

Rodion Raskolnikow - charakterystyka

Podstawowe informacje o bohaterze Rodion Raskolnikow to główny bohater Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. Kiedy go poznajemy ma dwadzieścia trzy lata i jest byłym studentem prawa. Mieszka w Petersburgu w biednym, wynajmowanym pokoju...

poleca85%

Zbrodnia i kara - streszczenie

Informacje wstępne Zbrodnia i kara , powieść Fiodora Dostojewskiego zbudowana jest z sześciu części i epilogu. Składają się one odpowiednio z: VII, VII, VI, VI, IV, VIII i II rozdziałów. Akcja utworu rozgrywa się w czasach współczesnych jego...