profil

Historia

(244)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

78 online
poleca85%

Polska od chrztu do rozbiorów.

POLSKA 965 r. ślub Mieszka I z Dobrawą księżniczką Czeską 966 r. chrzest Polski Dagome Ludex – oddanie pod opiekę papieską 992 r. śmierć Mieszka I, na tronie zasiada Syn, Bolesław Chrobry 1000 r. zjazd gnieźnieński 1002 – 1018 r....

poleca85%

Notatki z historii Polski (1697-1795).

Po śmierci Jana III Sobieskiego rozpoczęła się kolejna rywalizacja o tron Polski. Zakończyła się ona podwójną elekcją księcia Conti – kandydata z Francji i elektora saskiego – Fryderyka Augusta Wettina. Ten drugi mając poparcie Rosji jako pierwszy...

poleca85%

Dlaczego Niemcom, mimo rozbudowanej polityki germanizacyjnej, nie udało się do końca zgermanizować Polaków?

Temat: Dlaczego Niemcom, mimo rozbudowanej polityki germanizacyjnej, nie udało się do końca zgermanizować Polaków? Dnia 24 października 1795 roku Polska całkowicie zniknęła z mapy Europy. Została podzielona między trzech zaborców: Rosję, Prusy...

poleca85%

''Dzień w kraju Mieszka'' - Jerzy Gąssowski Streszczenie

Jerzy Gąssowski ’’dzień w kraju Mieszka’’ Rzecz dzieje się na dawnych ziemiach Polski. Gród opisywany przeze mnie leżał na Ziemi Pałuckiej (między rzekami Noteuą i Wełną w okolicach Żnina w Wielkopolsce) na półwyspie jeziora. Gród ten...

poleca85%

Czy można byłoby zastosować sposób Konecznego we współczesnej Polsce?

Czy można byłoby zastosować sposób Konecznego we współczesnej Polsce? Biurokracja, ogół ludzi zarządzających i organizujących pracę instytucji i urzędników. Jest to władza oderwana od mas, narzucająca im decyzje społecznie szkodliwe. Jedna z...

poleca85%

Związki Polski z Litwą.

Związki Polski z Litwą. <BR> <BR> Do przymierza Polski i Litwy dążył już Władysław Łokietek, który w 1325 roku nawiązał z Litwą przyjazne stosunki potwierdzone małżeństwem Kazimierza Wielkiego z córką władcy litewskiego Aldoną....

poleca85%

Śląsk w polityce Piastów i Jagiellonów.

Śląsk bez wątpienia jest rdzenną dzielnicą Polski. Jeszcze przed powstaniem państwowości był zamieszkiwany przez plemiona: Ślężan, Trzebowian, Opolan, Bobrzan i Gołęszyce. Choć na początku nie istniała żadna nadrzędna struktura wielko plemienna...

poleca85%

Budowa systemu komunistycznego w Polsce.

Po wojnie Polska prezentowała się inaczej , miały na to wpływ zmiany terytorialne, jak i bardzo mała liczebność społeczeństwa (24 mln). W wyniku strat ludnościowych i migracji państwo stało się niemal jednolite pod względem narodowościowym....

poleca85%

Faszyzm w Europie

Praca kontrolna z historii, semestr I , rok szkolny 2005/06 „Kształtowanie się faszyzmu w Europie” W początkach XX w pojawił się faszyzm, było to zjawisko społeczno-polityczne, które odcisnęło swe piętno na całym wieku XX. Ruch ten...

poleca85%

Przemkowska "Kocia muzyka" 1848 roku.

Przemkowska "Kocia muzyka" 1848 roku. Berlińska rewolucja marcowa z 1848 roku wywołała rozruchy również w różnych miastach śląskich (Wrocław, Świdnica) a także w Przemkowie. Posiadłości ziemskie należały wówczas do barona von Block - Bibran z...

poleca85%

Wojna w obronie Konstytucji 3 maja.

Wojna w obronie Konstytucji 3 maja. Konstytucja składała się z dwóch zasadniczych części: - organizacja władz - uprawnienia obywatelskie Główne postanowienia konstytucji: religia katolicka jest panująca, jednakże zapewnia się wolność i...

poleca91%

Najnowsza historia Polski.

1. Utworzenie rządu w Warszawie przez Józefa Piłsudskiego. 10 listopada 1918 r zwolniony z więzienia w Magdeburgu zostaje Józef Piłsudski, który po przybyciu do Warszawy obiął władze nad wojskiem, którą przekazała Rada Regencyjna....

poleca85%

Daty polskie - od starożytności.

VIII w - powstanie osady w Biskupinie 966r - chrzest Polski 972r - zwycięstwo Mieszka I nad Cedynią 991r - Powstanie dokumentu Dagome iudex 997r - śmierć św.Wojciecha...

poleca90%

Historia Polski z lat 1795-1863

Mimo że Rzeczpospolita oficjalnie po III rozbiorze przestałą istnieć i jej byt państwowy na 123 lata został wymazany z map europy, to sam naród Polski istniał i nasza kultura oraz istnienie było silnie zauważalny przez kraje zaborcze. W historii...

poleca90%

Konflikt Króla ze Stanisławem ze Szczepanowa

Każdy z władców ówczesnej Europy musiał opowiedzieć się po stronie cesarza lub papieża. Bolesław Śmiały poparł strony duchowne z powodu chęci koronowania się na króla. Miał więc dobry kontakt z duchowieństwem. Jednak w 1079 roku Bolesław został...

poleca90%

"Polskie królowe. Żony Piastów i Jagiellonów." Edward Rudzki.

Królowe polskie. – części I. Na podstawie książki autorstwa Edwarda Rudzkiego Jadwiga Kaliska Urodziła się około 1266 roku, jako córka Jolenty i Bolesława Pobożnego Kaliskiego. Jej matka była jedną z córek, króla węgierskiego Beli IV i...

poleca85%

Rola Warszawy jako ośrodka polityczno-kulturalnego w XVIII w.

Rola Warszawy jako ośrodka polityczno-kulturalnego w XVIIIw. <BR> <BR>Tereny obecnej Warszawy były zamieszkiwane przez ludzi od niepamiętnych czasów. Dobre warunki geograficzne sprzyjały osadnictwu na tym terenie. Dość szybko nowo...

poleca85%

Przewrót majowy 1926 r. w Polsce

Sytuacja miedzynarodowa polski w pierwszej polowie lat 20tych . Sytuacja wewnetrzna : Konferencja e rafallo odbyla sie w 1922 r. 16 kwietnia porozumienia zawarly dwa panstwa niezadowolone z postanowien konferencji pokojowej w Wersalu. Niemcy...

poleca85%

Dybów i Toruń

DYBÓW obecnych granicach miasta Torunia na lewym brzegu Wisły znajdują się ruiny zamku dybowskiego. Jego historia związana jest z prowadzonym przez wiele lat konfliktem pomiędzy Królestwem Polskim a Państwem Zakonu Krzyżackiego. W wyniku...

poleca85%

Praca na źródłach: "Myśl nowoczesnego Polaka" R. Dmowski (1903 r.).

„Myśl nowoczesnego Polaka” R. Dmowskiego jest źródłem pisanym, narracyjnym. Dmowski objaśnia w swojej broszurce dwa pojęcia: „patriotyzm” i „naród”. Patriotyzm według autora to niezgoda na ucisk i niewolę. Patrioci początkowo pracowali i...

poleca85%

Wojny Rzeczpospolite w XVII wieku i ich konsekwencje

Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku i ich konsekwencje Geneza konfliktu ze Szwecją i pierwszy etap wojen Konflikt Polski ze Szwedami tlił się już od czasów polsko-moskiewskiej wojny o Inflanty. W konflikt ten uwikłał Szwecję w układ z Iwanem IV....

poleca85%

Polskie powstania narodowe.

Powstanie Kościuszkowskie (1794) insurekcja kościuszkowska Przyczyny powstania: ? II rozbiór Polski ? rządy Targowiczan ? upadek gospodarczy i polityczny, bieda, bezrobocie ? bezpośrednią przyczyną był rozkaz ambasadora carskiego o redukcji...

poleca85%

Gospodarka polska 1945 - '89.

II wojna światowa przyniosła duże straty materialne a także zmianę granic; materialne – ok. 40% wartości majątku narodowego z 1939r. Przemysł – 33%. Rolnictwo – 35% (szczególnie w hodowli). Dochód narodowy w 45r spadł o 62% /1938r. Po II wojnie...

poleca85%

"Kształt II Rzeczypospolitej - sukces czy porażka"

W 1795 roku Polska uległa trzeciemu rozbiorowi i jej ziemie zostały podzielone między trzema państwami. Rosji przypadły wszystkie ziemie na wschodzie od Niemna do Bugu (120 tys. km2). Austria jako główny inicjator trzeciego rozbioru, a także w...

poleca88%

Po powstaniu listopadowym.

W 1832 r. MikołajI na mocy wydanego przez siebie Statusu Ogranicznego inkorporował Królestwo Polskie do Rosji, przy formalnym zachowaniu jego odrębności administracyjnej. Jednocześnie w tym Statusie obiecywał powołanie nowych instytucji...