profil

Historia

(9438)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

742 online
poleca87%

Historia Polski z lat 1795-1863

 Mimo że Rzeczpospolita oficjalnie po III rozbiorze przestałą istnieć i jej byt państwowy na 123 lata został wymazany z map europy, to sam naród Polski istniał i nasza kultura oraz istnienie było silnie zauważalny przez kraje zaborcze. W...

poleca87%

Wojna o niepodległośc Ameryki

Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775-1783) była decydującym etapem rewolucji amerykańskiej. Przyczyną wojny był wzrost niezadowolenia ludności 13 kolonii w Ameryce Północnej ze względu na nakładane na kolonistów podatki i cła,...

poleca84%

Skutki wprowadzenia banknotów i weksli

Skutki wprowadzenia weksli i banknotów: 1. Powstanie nowego środku płatniczego 2. Zastąpienie popularnego wcześniej handlu wymiennego 3. Założenie pierwszych banków 4. Bezpieczniejsze podróżowanie kupców w celach handlowych 5. Zmniejszenie...

poleca89%

Rozbicie dzielnicowe - notatka

Rozbicie dzielnicowe - notatka 1. Statut = testament Bolesława Krzywoustego ( 1138 r.) 2. Prawo senioratu - najstarszy syn Princeps jest najważniejszy , ma zwierzchnictwo nad pozostałymi , prowadzi politykę zagraniczną , nadaje prawa 3....

poleca86%

“Uzasadnij twierdzenie - Wiosna Ludów była rewolucją świadomości.”

“Uzasadnij twierdzenie - Wiosna Ludów była rewolucją świadomości.” Wiosną ludów nazywamy okres 1848-1849, podczas którego nastąpiły liczne rewolucje w wielu państwach Europy. W każdym państwie pobudki rewolucyjne były nieco inne, jednakże w...

poleca88%

“Scharakteryzuj i oceń politykę zagraniczną Wazów”

“Scharakteryzuj i oceń politykę zagraniczną Wazów” Władzę w Rzeczpospolitej Obojga Narodów przez pewien czas sprawowali potomkowie szwedzkiej dynastii Wazów. W swojej pracy opiszę politykę zagraniczną polskiego odłamu tej dynastii oraz postaram...

poleca82%

“Rozważ jakie czynniki sprzyjały rozwojowi gospodarczemu USA w II połowie XIX wieku.”

“Rozważ jakie czynniki sprzyjały rozwojowi gospodarczemu USA w II połowie XIX wieku.” Stany Zjednoczone w niedługim czasie od swojego powstania stały się najlepszym i najpotężniejszym państwem na świecie. Stan ten utrzymują nie przerwanie...

poleca85%

„Porównaj założenia i cechy kultury średniowiecza i renesansu”

„Porównaj założenia i cechy kultury średniowiecza i renesansu” Kultura w odrodzeniu diametralnie zmieniła się w stosunku do tej znanej z średniowiecza. Zmieniła się tematyka i charakter tworzonych dzieł, zmieniło się ludzkie podejście do...

poleca85%

„Udowodnij tezę – średniowiecze miało charakter uniwersalny”

„Udowodnij tezę – średniowiecze miało charakter uniwersalny” Średniowiecze charakteryzuje się uniwersalizmem. Większość ówczesnego świata, czyli Europa przyjęła jako religię chrześcijaństwo. Miało to ogromny wpływ zarówno na politykę...

poleca89%

“Scharakteryzuj sposoby jakimi Polacy w XIX wieku próbowali odzyskać niepodległość.”

“Scharakteryzuj sposoby jakimi Polacy w XIX wieku próbowali odzyskać niepodległość.” W XIX wieku wśród Polaków istniało wiele teorii na temat sposobu odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Podziały wśród rodaków na pewno nie wpłynęły...

poleca85%

„Scharakteryzuj postawy władców Rosji wobec zmieniającej się sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej Cesarstwa Rosyjskiego od odwilży posewastopolskiej do rewolucji październikowej.”

„Scharakteryzuj postawy władców Rosji wobec zmieniającej się sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej Cesarstwa Rosyjskiego od odwilży posewastopolskiej do rewolucji październikowej.” Opisanie odwilży posewastopolskiej jako okresu...

poleca84%

“Wykaż, że rewolucja przemysłowa zmieniła jakość życia Europejczyków w XIX wieku.”

“Wykaż, że rewolucja przemysłowa zmieniła jakość życia Europejczyków w XIX wieku.” W Europie Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku nastąpiły liczne i dynamiczne przemiany gospodarcze. Proces ten nazywany rewolucją przemysłową odmienił na...

poleca85%

Porównaj skutki reformacji w XVI wieku w krajach europy zachodniej i w Polsce

“Porównaj skutki reformacji w XVI wieku w krajach europy zachodniej i w Polsce.” Niezadowolenie wiernych spowodowane złym prowadzeniem się księży, ich rozwiązłym stylem życia, płatnością odpustów i dziesięciną przyczyniły się do wybuchu...

poleca85%

“Porównaj i oceń reformy w Prusach i Austrii w drugiej połowie XVIII wieku”

“Porównaj i oceń reformy w Prusach i Austrii w drugiej połowie XVIII wieku” W XVIII wieku zarówno w Prusach jak i Austrii wraz ze zmianą władców nadeszły liczne reformy. Wielu władców w tamtym czasie chciało prowadzić politykę zgodną z ówczesnym...

poleca89%

“Scharakteryzuj i oceń pozycję króla w monarchii stanowej w Polsce od XIV do XVI wieku.”

“Scharakteryzuj i oceń pozycję króla w monarchii stanowej w Polsce od XIV do XVI wieku.” Monarchia stanowa w Polsce trwała od XIV do XVIII wieku. Za jej początek uznaje się koronację Władysława Łokietka w 1320 roku, a za jej koniec przyjmuje...

poleca85%

“Wyjaśnij jak rozwój kolei wpłynął na gospodarkę i społeczeństwo w XIX wieku.”

“Wyjaśnij jak rozwój kolei wpłynął na gospodarkę i społeczeństwo w XIX wieku.” Rozwój kolei miał znaczący wpływ na gospodarkę i społeczeństwo w XIX wieku. Był to nowy, bardzo wydajny i stosunkowo tani rodzaj transportu. Umożliwiał on nie tylko...

poleca82%

Dlaczego chrześcijaństwo stało się religią panującą w starożytnym Rzymie?

„Dlaczego chrześcijaństwo stało się religią panującą w starożytnym Rzymie?” Chrześcijaństwo przeszło w starożytnym Rzymie bardzo długą i niezwykle trudną historię. Od religii prześladowanej do religii narodowej, która błyskawicznie opanowała...

poleca88%

Rozstrzygnij dylematy Polaków w XIX wieku - bić się czy nie bić, oto jest pytanie.

“Rozstrzygnij dylematy Polaków w XIX wieku - bić się czy nie bić, oto jest pytanie.” Wielu Polaków po dziś dzień zastanawia się i dyskutuje na temat powstań dokonanych przez naszych przodków. Jest to temat dzielący nas na dwie grupy. Tych,...

poleca85%

Scharakteryzuj wpływ armii na dzieje państwa rzymskiego w okresie republiki.

„Scharakteryzuj wpływ armii na dzieje państwa rzymskiego w okresie republiki.” Armia w państwie rzymskim odegrała bardzo ważną rolę, przyczyniając się do jego błyskawicznego rozwoju terytorialnego jak i kulturowego oraz czyniąc je niezrównaną w...

poleca83%

Scharakteryzuj osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II RP

“Scharakteryzuj osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II RP.” Osiągnięcia gospodarcze II RP: Utworzenie pocztowej kasy oszczędności w 1919 roku poprzez dekret naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Powstanie “Fablok” - Pierwszej fabryki...

poleca91%

Edgar Degas, the Dance Class II

Painted by Edgar Degas in 1874 "Dance Class II" was commissioned on the request of Jean-Baptiste Fure, a French composer and opera singer. Edgar Degas’s painting presents a dance class taking place at the rehearsal room in the old Paris...

poleca85%

Pozytywne i negatywne aspekty szlacheckiego parlamentaryzmu dla funkcjonowania państwa Jagiellonów.

Jagiellonowie, za czasów swojego panowania, byli prawdopodobnie jedną z najpotężniejszych europejskich dynastii. Ich panowanie w Polsce rozpoczyna się unią w Krewie w 1385 roku, a kończy wraz ze śmiercią ostatniego przedstawiciela Jagiellonów w...

poleca88%

Terroryzm - charakterystyka pojęcia

Rozdział I Charakterystyka terroryzmu 1.Definicje terroryzmu Pojęcie terroryzmu jest powszechnie używane w języku polskim. Jego znaczenie nie jest jednak do końca rozumiane, mimo tego, że stało się niezastąpione już od XX wieku. Użytkownicy tego...

poleca85%

Blaski i cienie pierwszej Rzeczypospolitej.

Sejm, który od 1568 roku obradował w Lubinie z udziałem króla Zygmunta Augusta i Mikołaja Radziwiłła Rudego – w dniu 28 czerwca 1569 roku uchwalił ostatecznie unię między Koroną Polską i Wielkim Księstwem Litewskim. Powstało w ten...

poleca82%

Kongres Wiedeński

Kongres Wiedeński odbył się we Wrześniu 1814 roku. Po upadku Napoleona. Zwołano po to aby ustanowic nowy ład polityczny w Europie. Brali w nim udział przedstawiciele 16 panstw; -Rosji- car Aleksander 1 -Prus- król Fryderyk Wilhemn, -Wielkej...