profil

Historia

(9436)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

8 online
poleca84%

Kongres Wiedeński

Kongres Wiedeński odbył się we Wrześniu 1814 roku. Po upadku Napoleona. Zwołano po to aby ustanowic nowy ład polityczny w Europie. Brali w nim udział przedstawiciele 16 panstw; -Rosji- car Aleksander 1 -Prus- król Fryderyk Wilhemn, -Wielkej...

poleca88%

Kultura Mykeńska

Swy­mi po­cząt­ka­mi się­ga po­ło­wy II ty­siąc­le­cia p.n.e. Za­czę­ła się roz­wi­jać na Pół­wy­spie Pe­lo­po­ne­skim, za­nim nad Mo­rzem Egej­skim po­ja­wi­ły się ple­mio­na grec­kie. Naj­waż­niej­szy ośro­dek cy­wi­li­za­cji sta­no­wi­ły...

poleca85%

Kultura Minojska

Roz­wi­nę­ła się pod ko­niec III ty­siąc­le­cia p.n.e. na naj­więk­szej wy­spie Mo­rza Egej­skie­go – Kre­cie, któ­rą rzą­dził le­gen­dar­ny król Mi­nos. Od imie­nia wład­cy po­cho­dzi okre­śle­nie ca­łej kul­tu­ry. Jej twór­cy – lud na­zy­wa­ny...

poleca90%

Efekt plebiscytu na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach

Strona polska odniosła całkowitą porażkę w plebiscycie. Plebiscyt 11 lipca 1920 roku dodał Polsce zaledwie 5 wsi na Powiślu, oraz 3 na Mazurach. Jednak środowiska niemieckie na terenie Górnego Śląska negatywnie przyjęły decyzję o przeprowadzeniu...

poleca85%

II WŚ

1 . Granice ZSRR i III Rzeszy w czasie okupacji 2. Osoby: Władysław Raczkiewicz : Prezydent RP 30 IX 1939 – 6 VI Władysław Sikorski : premier Rządu na uchodźstwie 1939 – 1943 Władysław Anders : Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych :...

poleca80%

Osiągniecia Sumerów

Za najważniejsze osiągniecie Sumerów uważa się wynalezienie pisma dzięki któremu ludzie mogli zapisywać informacje i przekazywać je w niezmienionej formie.Nie wszyscy jednak posiadali sztukę pisania i czytania.Znali ją tylko bogaci...

poleca89%

Podstawy prawne resocjalizacji

Zasady wychowania resocjalizującego Wśród zasad wychowania resocjalizującego znajdują się następujące zasady (M. Kalinowski Zasady wychowania resocjalizującego s. 237-239 1. Wszechstronności rozwoju wychowana wyraża konieczność podejmowania w...

poleca84%

Sprawdzian II Wojna Światowa

WYDARZENIA: Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki – 6 i 9.08.45 Kapitulacja Warszawy - 28 września 1939 Atak Niemiec na ZSRR - 22 czerwca 1941 Bitwa w rejonie Wizny – 7-10.09.1939 Bitwa o Anglię - 10 lipca do 31 października 1940...

poleca83%

Źródła i skutki europejskiej ekspansji kolonialnej w XIX wieku.

Proces europejskiej kolonizacji w XIX w. związany jest nierozłącznie z dynamicznymi przemianami w Europie wieku XVIII. Wybuch ekspansji kolonialnej był nie do zatrzymania ze względu na wiele czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych na starym...

poleca87%

Etruskowie

Około 900 r. p.n.e. na półwysep Apeniński sprowadzili się Etruskowie. Jest to bardzo tajemniczy lud, i powstało wiele historii na temat jego pochodzenia, jedne z nich zakładają że Etruskowie są ludem który rdzennie zamieszkiwał półwysep...

poleca85%

Okres Międzywojenny

MAŁA KONSTYTUCJA – 20 LUTY 1919R. –uchwała Sejmu Ustawodawczego z dn. 20.02.1919r w sprawie powierzenia J. Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa KONSTYTUCJA MARCOWA – 17.03.1921r. – wprowadziła system rządów parlamentarnych i...

poleca85%

Napoleon droga do chwały

Napoleon Droga do Chwały wprowadzenie Napoleon Bonaparte był człowiekiem niskiego wzrostu a poza tym był jednym z najlepszych strategów , w całej historii , w swoich czasach był postrachem całej europy , znienawidzony był przez stare...

poleca85%

"Złoty wiek"

Uważam, że XVI wiek był okresem świetności dla Polski, ponieważ przyniósł on ogromny wzrost znaczenia naszego kraju w różnych dziedzinach życia na arenie międzynarodowej. Wśród państw Europy Polska zajęła czołowe miejsce jako potęga polityczna,...

poleca88%

Okres międzywojenny

Mocarstwa: USA, Francja, Wielka Brytania, Włochy, JaponiaPolitycy: USA - Tomas Woodrow Wilson Wielka Brytania - David Lloyd George Francja - George Clemenceau2. Ośrodki władzy na ziemiach polskich:- Rada Regencyjna w...

poleca84%

Systemy totalitarne w XX-leciu międzywojennym

Europa po zakończeniu się 1 wojny światowej, musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością i jej problemami. Kraje dotknięte wojną musiały teraz stawić czoła kryzysowi gospodarczemu, zmęczone działaniami wojennymi gospodarki europejskich państw nie...

poleca83%

Akademia Krakowska

Odbudowa zjednoczonego Krolestwa Polskiego zwiekszyla zapotrzebowanie na wyksztalconych prawnikow. Dotychczas Polacy musieli jezdzic na uniwesytety za granice, przede wszystkim do Wloch, do Padwy i Bolonii. Ale na studiowanie za granice stac bylo...

poleca87%

Santa Maria

W XV wieku długie wędrówki po oceanach można było odbywać tylko na odpowiednich okrętach - karawelach oraz karakach. Były to dwu- lub trójmasztowe żaglowce o wysokich nadbudówkach na dziobie i rufie. Do najważniejszych zalet tych jednostek...

poleca91%

Etapy postępowego rozwoju społeczeństwa

W toku historii zachodzil postepowy rozwoj wstepujacy spoleczenstwa od stopni nizszych ku wyzszym. Najwazniejsza oznaka tego postepu jest wzrost sil wytworczymi. Ich wzrost byl wynikiem udoskonalenia narzedzi pracy i zamiany nizszych stopni...

poleca79%

Patriotyzm dawniej i dziś

Patriotyzm to umiłowanie swojej ojczyzny, gotowość walki za nią, często nawet z narażaniem własnego życia. Jednakże w dzisiejszych czasach słowo „patriotyzm” nabrało nieco innego znaczenia. Czy polscy patrioci różnili się od dzisiejszych? Jak...

poleca86%

Humanizm

Humanizm to kierunek nauki, który ukształtował się we Włoszech i który przeciwstawia się średniowieczu. Jego hasłem przewodnim jest:”Homo sum humani nihil a me alie num puto”, po polsku znaczy to: „Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi...

poleca85%

Historia prasy do końca XIX wieku

Pierwszy publiczny periodyczny środek przekazu informacji pojawił się w okresie rzymskim (I w. p.n.e. – I w. n.e.) i było to tzw. Acta Populi Romani czyli „czyny ludu rzymskiego”. Były to gliniane tabliczki, na których rylcem zapisywano...

poleca86%

Bitwa nad Sommą 1916

W czasie, kiedy była toczona bitwa pod Verdun dowództwo brytyjskie opracowywało plan ofensywy, która miała za cel odciążyć wojska francuskie i jednocześnie po wielu miesiącach wojny pozycyjnej przełamać front, doprowadzić do zwycięstwa aliantów i...

poleca89%

Warunki życia czlowieka w czasach najdawniejszych

Początki dziejów człowieka wspołczesnego. Czlowiek współczesny, zwany przez biologię człowiekiem rozumnym (homo sapiens) powstał w wyniku ewolucji około 200 000 lat temu na terenie Afryki Wschodniej. W ciągu tysiącleci rozprestrzenili się na...

poleca85%

Początki człowieka

Kim jest człowiek? Niemal codziennie prasa, radio i telewizja podają wiadomości o nowych odkryciach w różnych dziedzinach nauki - fizyki, chemii, biologii czy archeologii. Wiele tych wiadomości dotyczy przeszłości człowieka. Dlatego należy...

poleca85%

Kultura starożytnej Grecji

FILOZOFIA W rozumieniu Greków filozofia jest umiłowaniem mądrości. Chodzi w niej o stałe dążenie do mądrości, o drogę, którą wędruje człowiek ku poznaniu prawdy. Filozofia narodziła się w świecie greckiej polis, gdzie swobodna dyskusja polityczna...

poleca84%

Krucjaty

Ważnym elementem życia religijnego chrześcijan w średniowieczu były pielgrzymki. Wierni udawali się do różnych, często odległych kościołów, aby modlić się przy złożonych w nich relikwiach świętych. Najważniejszym celem pielgrzymek była Jerozolima...

poleca84%

Egzamin semestralny

Mieszko I: 1.Jaki byl podział słowian? 2.Jakie grupy wchodziły słowian zachodu? -polanie -wiślanie -ślężanie -mazowszanie -lęndzianie, -goplanie 3.Plemiona które zaczeły tworzenie organizacje wielko plemienne? Wiślanie i Polanie 4.Kiedy...

poleca85%

COP, twórcy polityki zagranicznej, granice Polski po I wojnie światowej

GRANICA Polski :Atak wojsk Tuchaczewskiego na Warszawę. Bitwy o Radzymin, Zielonkę, Ostrów, stoczone w dniach 12-15.08, pozostały nierozstrzygnięte. 16.08 oddziały polskie znad rzeki Wieprz pod dowództwem J.Piłsudskiego rozbiły lewe skrzydło wojsk...

poleca85%

Kampania wrześniowa

Kampania wrześniowa-walki obronne woj. polskich od 1.09 do 5.10.1939 przeciw woj. niemieckim i od 17.09 przeciwko wojskom ZSRR. Kampania ta rozpoczęła II wojnę światową. Mimo przystąpienia do wojny Anglii i Francji (3 września), zachodni...

poleca85%

Propozycje reform w polsce w XVII w.

Biedy ani wojny nie lubisz? Nowego króla wybierz! -Gdy królem zostane sprawie, ze kolejny wybrany po mnie wladca glosem ludu wybran będzie, a nie szlachty przekupnej. Po wyborach potomkowie jego korone odziedzicza, tak jak za dawnych wladcow...

poleca85%

Absolutyzm we Francji

Reformy Henryka IV Burbon we Francji • wprowadzenie tolerancji religijnej • zastąpienie władzy lokalnej radami królewskimi • intendent- podległy królowi urzędnik, który kontrolował daną prowincje • obsadzenie urzędów osobami kompetentnymi,...

poleca88%

Kultura starożytnego Rzymu

W czasach cesarstwa Rzym był największym miastem ówczesnego świata. Ściągali do niego ludzie z miast italskich i z prowincji. W czasach republiki i cesarstwa w stolicy skupiło się całe rzymskie życie intelektualne. Rzymianie byli przede wszystkim...

poleca84%

Stosunki polsko-niemieckie za czasów pierwszych Piastów

W załączniku notatki stworzone przy okazji pisania tego wypracowania. W mojej pracy zajmę się odpowiedzią na pytanie: jak wyglądały stosunki polsko-niemieckie, w czasach obejmujących rządy od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego,...

poleca83%

Polacy wobec nowej władzy ( po II wojnie światowej )

Polska po II wojnie światowej była w tragicznym stanie, ogromne straty w ludziach i skarbie państwa, zniszczone miasta z których nic praktycznie nie zostało tylko starta gruzu. W czasie II wojny swiatowej powstała PPR która miała za zadanie...

poleca82%

Państwo Wielkomorawskie

W IX i X w. obszary Europy Środkowej i Wschodniej (tj. dzisiejsze tereny zachodniej Rosji, Białorusi południowej i zachodniej Polski, wschodnich Niemiec, Czech, wschodniej Austrii, Słowenii, zachodniej Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, południowej...

poleca91%

Polityczne i cywilizacyjne dzieje oraz znaczenie Państwa Wielkomorawskiego

Słowianie na tereny dzisiejszej Polski, Czech, wschodnich Niemiec, Słowacji, Węgier, Rumuni, Bułgarii, Macedonii, Albanii, Kosowa, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Mołdawii, zachodniej Ukrainy, Białorusi i Litwy przybyli w czasie...

poleca83%

Bitwa pod Kannami

Bezpośrednią przyczyną wojen punickich była walka o Sycylię oraz panowanie w basenie Morza Śródziemnego. Wojna toczyła się pomiędzy Kartaginą a Rzymem, dwoma największymi potęgami leżącymi nad Morzem Śródziemnym. Kartagina to stara kolonia...

poleca85%

Bitwa pod Maratonem

Grecy osiedlili się w drugim tysiącleciu na terenach obecnej Grecji. Grecja składała się z polis, czyli z państw-miast, które były rozproszone po całym jej obszarze. Powstanie polis jest najbardziej oryginalnym osiągnięciem cywilizacji...

poleca86%

1920-Bitwa Warszawska- Bój o Radzymin

Bitwa warszwska rozegral sie w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku. Byla to jedna z najwybitniejszych bitew w historii polskii oraz calego swiata. Mimo, ze ta batalia byla nazywana bitwa warszwska to jednak bardziej trafnym okresleniem bylo by...

poleca85%

Wojna na Pacyfiku- Guadalcanale

Toczona byla od sierpnia 1942-lutego 1943. Na poczatku czerwca 1942r. dowodztwo armii amerykanskiej sadzilo, ze po zajeci na poczatku wojny przez Japonczykow wysp Gilberta oraz Marshalla rusza by zajac wyspy Samoa, Salomona, Nowa Zelandie a w...

poleca87%

Front wschodni- bitwa pod Tannenbergiem

Na poczatku sierpnia 1914 poza frontem zachodnim na wschodzie formowal sie nowy front wschodnia. Choc byl to obszar walk o ktorym mniej mowiono zarowno w krajach zachodnich a takze zza oceanem w stanach zjednoczonych. Do walk na wchodzie...

poleca84%

Rządy Bolesława Chrobrego

Po śmierci Mieszka I w 992r. do władzy dążył Bolesław Chrobry. Na początku wygnał swoich przyrodnich braci i macochę Odę. Kontynuował politykę ojca – wzmacniał państwo w stosunkach z sąsiadami. W 997r. książę przyjął w Gnieźnie biskupa Pragi,...

poleca82%

Bitwy Polski w XVII wieku

Bitwy ze Szwecją I połowa XVIIw 1600-1611 1601- Bitwa pod Kokenhausen- pierwsza bitwa o Inflanty, która rozpoczęła się oblężeniem miasta Kokenhausen. Z pomocą miastu ruszyło wojsko dopiero, gdy szlachta uchwaliła nowe podatki wojenne. 25...

poleca84%

Rewolucje w Rosji

Demonstracje robotnicze w Piotrogrodzie rozpoczęły się: a. w Dzień Kobiet 1917 r. Na wieść o robotniczych demonstracjach w Piotrogrodzie car nakazał: a. strzelać wojsku do demonstrantów 12 marca 1917 r. tłum demonstrantów: b. zniszczył...

poleca83%

Wojna Krymska w skrócie.

Wojna krymska 1853-1856 między Rosją a Turcją , wspierana przez Anglię , Francję i Sardynie była spowodowana rywalizacją mocarstw europejskich  na Bałkanach i ich dążeniem do przejęcia kontroli nad cieśninami  Bosfor i Dardanele. Zacieśniły się...

poleca89%

Historia kultura/sztuka renesansu zrozumieć przeszłość ściąga

Mecenat artystyczny-bogate i wpływowe osoby/rody otaczały opieką i wspierały finansowo znakomitych artystów, literatów, odkrywców. W XV w. to władcy Florencji z rodu Medyceuszy: Kosmo Starszy i Wawrzyniec Wspaniały. Renesans(Odrodzenie)-epoka...

poleca85%

Demokracja ateńska

w V wieku p.n.e., w atenach powstał ustrój nazywany demokracją, którego główną cechą było przyznanie wszystkim obywatelom możliwości bezpośredniego i osobistego udziału w podejmowaniu decyzji i sprawowaniu rządów w państwie. Praw politycznych nie...

poleca84%

Działania wojenne na Dalekim Wschodzie (Japonia)

Japonia planowała plan eksjansjonistyczny. Wykorzystując wojnę domową w Chinach zajęła jej część. Plany ekspansjii lansowała armia bo było to lekarstwem na kryzys ekonomiczny. Za przykładem Niemiec propaganda mówiła o stworzeniu Strefy Wspólnego...

poleca85%

Kształtowanie się polskiej granicy z Niemcami w czasie I i II wojny światowej.

W czasie pierwszej i drugiej wojny światowej oraz w okresach międzywojennych granica polsko-niemiecka, kształtowała się bardzo gwałtownie, wręcz burzliwie. Niemcy przegrali pierwszą wojnę światową, aczkolwiek nie opuścili terenów Polski, między...