profil

Historia

(9438)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

84 online
poleca85%

I wojna światowa - daty

 - 1882 – powstanie trójprzymierza, które obejmowało Niemcy, Austro-Węgry i Włochy. Nazywano je także państwami centralnymi. - 1907 – powstanie trójporozumienia, które obejmowało Wielką Brytanię, Francję i Rosję. - 1908-1913 – kocioł...

poleca96%

Porównanie konstytucji marcowej i kwietniowej

Konstytucję marcową i kwietniową dzieli prawie 15 lat, mimo tego możemy wśród ich postanowień zauważyć wiele podobieństw, ale także różnic. W konstytucji marcowej Prezydent ponosił odpowiedzialność przed sejmem i senatem, jego kadencja trwała 7...

poleca87%

Porównanie konstytucji marcowej i kwietniowej

Konstytucję marcową i kwietniową dzieli prawie 15 lat, mimo tego możemy wśród ich postanowień zauważyć wiele podobieństw, ale także różnic. W konstytucji marcowej Prezydent ponosił odpowiedzialność przed sejmem i senatem, jego kadencja trwała 7...

poleca85%

Maria I Stuart

Księżniczka Maria Stuart urodziła się w pałacu Linlithgow, w West Lothian w Szkocji, jako córka Jakuba V i jego francuskiej żony – Marii de Guise. 24 kwietnia 1558 roku poślubiła delfina Franciszka w katedrze Notre Dame w Paryżu. Po śmierci...

poleca85%

Handel ludzmi

Istnieją różne formy prostytucji. Według Magdaleny Jasińskiej (1994: 16), współcześnie podział prostytutek na kategorie "może być dokonany oczywiście według różnych kryteriów, lecz kontakt z terenem narzucił klasyfikację zgodną z nomenklaturą...

poleca85%

Monarchia w świecie starożytnego wschodu

Co to jest monarchia? Monarchia to wg małego słownika PWN z r. 1968, to państwo w którym władza zwierzchnia spoczywa w ręku jednej osoby. Dziedziczna/elekcyjna, absolutna/konstytucyjna. Starożytny Egipt Zacznę od starożytnego Egiptu. Przez...

poleca85%

Przywileje szlacheckie

przywilej koszycki - 1374r. - Ludwik Węgierski  - powierzenie urzędów państwowych Polaką - stały podatek - 2 grosze z łana chłopskiego - nienakładanie podatków bez zgody rycerstwa - pokrycie kosztów przez władcę, gdy rycerze są poza...

poleca89%

Niewolnictwo w antycznym świecie - charakterystyka i ocena zjawiska

Praca z Olimpiady Historycznej, która zakwalifikowała mnie do etapu wojewódzkiego - może się komuś przyda jeszcze w celu pogłębienia wiedzy :) Praca jest podzielona na rozdziały by była przejrzysta, a na samym końcu umieściłem źródła. Pozdrawiam!...

poleca89%

Stanisław August Poniatowski zdrajca czy patriota?

Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czas jego rządów nie był najlepszym okresem w historii naszego państwa. Panowanie Poniatowskiego często jest oceniene bardzo negatywnie, utożsamiamy króla za zdrajcę,...

poleca85%

Świat w II połowie XIX wieku - powtórzenie wiadomości.

Historia Temat I Zjednoczenie Włoch Daty: 1) 1861r. - powstanie Królestwa Włoch. 2) 1871r. - zakończenie Zjednoczenia Włoch, Rzym zostaje stolicą. Pojęcia: 1) risorgimento – idea odrodzenia narodowego we Włoszech. Punkty: 1) Twórcy zjednoczenia...

poleca83%

Renesans, czyli odrodzenie

Renesans jest to epoka w historii kultury europejskiej, zapoczątkowana w XV wieku, obejmująca głównie wiek XVI. Samo słowo pochodzi z francuskiego (renaissance), a w dosłownym tłumaczeniu oznacza odrodzenie. Termin ten stosowany jest w odniesieniu...

poleca89%

Polska a państwo krzyżackie w Prusach w XIII-XV w.

„Polska a państwo krzyżackie w Prusach w XIII-XV w.” Zakon krzyżacki powstał w wyniku przekształcenia w zakon rycerski w 1198 r., z bractwa szpitalnego założonego przez mieszczan z Bremy i Lubeki w 1190 r, podczas oblężenia twierdzy Akkon w...

poleca85%

Oświecenie w Europie

Oświecenie jest to epoka w dziejach kultury europejskiej, która trwała od schyłku wieku XVII do końca XVIII wieku.  Inne nazwy to: "wiek rozumu", "wiek świateł". Racjonalizm - środkiem poznania jest poznanie za pomocą...

poleca85%

Rewolucja Francuska

                                                        Rewolucja Francuska Rewolucja – gwałtowny...

poleca85%

I wojna światowa - skutki

 11 listopada o godzinie 11.00 wszedł w życie traktat z Compiegne, który formalnie kończył I wojnę światową. W czerwcu następnego roku traktat wersalski ostatecznie rozpoczął erę pokoju przynajmniej na 20 lat. Eksperci od gospodarki w...

poleca87%

I wojna światowa-wynalazki

I wojna światowa była pierwszym tak zmechanizowanym konfliktem. To doprowadziło do śmierci wielu milionów osób. Nowy wynalazek powodował powstanie nowego, lepszego i skuteczniejszego. Ten wyścig zbrojeń trwał do końca wojny. Zacznijmy od...

poleca88%

I wojna światowa na morzu

W 1914 roku sądzono, że wojna na morzu rozstrzygnie się szybko, podobnie jak cały konflikt. Problem polegał na tym, że dowódcy wszystkich flot, zwłaszcza brytyjskiej i niemieckiej, obawiali się klęski, która zniszczyłaby ich okręty. Dlatego...

poleca87%

I wojna światowa-front włoski

W przededniu wojny Włochy były w dość trudnej sytuacji. Otóż należały do trójprzymierza, czyli były w sojuszu z Niemcami i Austro-Węgrami. Problem polegał na tym, że Austro-Węgry były zaciekłym wrogiem Włoch, który starał się powstrzymać...

poleca85%

I wojna światowa-walki z Imperium Osmańskim

W 1914 roku Turcja była dość słaba po dwóch wojnach bałkańskich. Krótko mówiąc dni swojego rozkwitu miała dawno za sobą. Mimo to o jej wsparcie starały się zarówno Niemcy jak i Wielka Brytania. Niemcy mieli już duże wpływy w tym kraju, a poza tym...

poleca92%

I wojna światowa-walki na Dalekim Wschodzie, Afryce i Pacyfiku

Walki na Pacyfiku i Dalekim Wschodzie oraz Afryce były jednymi z pierwszych w tej wojnie. W Afryce 8 sierpnia 1914 połączone siły francuskie i brytyjskie uderzyły na protektorat niemiecki Togo w zachodniej części Afryki i bardzo szybko go...

poleca85%

I wojna światowa- front bałkański

Bałkany. Tu wszystko się zaczęło i to tu Austro-Węgry skompromitowały się kompletnie.Otóż Austriacy przeprowadzili szybkie uderzenie na Serbię, ale ponieśli klęskę w bitwie na górze Cer. Kolejne austriackie natarcie zakończyło się zdobyciem...

poleca86%

I wojna światowa-front wschodni

W roku 1914 Niemcy zakładały,  że Rosja szybko nie uderzy i że można w tym czasie pokonać Francję. Mylili się, bo już w pierwszych tygodniach wojny Rosjanie uderzyli na Prusy Wschodnie, czyli obszar Mazur. To zmusiło Niemców do przerzutu sił...

poleca89%

I wojna światowa-przyczyny

I wojna światowa, zwana również Wielką Wojną była największym konfliktem w dziejach aż do II wojny światowej.Zastosowano w niej najnowsze technologie, które wraz z przestarzałą taktyką wojenną doprowadziły do wielkiej masakry.PrzyczynyPod koniec...

poleca85%

Historia Polski z lat 1795-1863

    Mimo że Rzeczpospolita oficjalnie po III rozbiorze przestałą istnieć i jej byt państwowy na 123 lata został wymazany z map europy, to sam naród Polski istniał i nasza kultura oraz istnienie było silnie zauważalny przez kraje...

poleca90%

Historia Polski z lat 1795-1863

Mimo że Rzeczpospolita oficjalnie po III rozbiorze przestałą istnieć i jej byt państwowy na 123 lata został wymazany z map europy, to sam naród Polski istniał i nasza kultura oraz istnienie było silnie zauważalny przez kraje zaborcze. W historii...