profil

Historia

(9438)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

66 online
poleca85%

I wojna światowa - daty

 - 1882 – powstanie trójprzymierza, które obejmowało Niemcy, Austro-Węgry i Włochy. Nazywano je także państwami centralnymi. - 1907 – powstanie trójporozumienia, które obejmowało Wielką Brytanię, Francję i Rosję. - 1908-1913 – kocioł...

poleca95%

Porównanie konstytucji marcowej i kwietniowej

Konstytucję marcową i kwietniową dzieli prawie 15 lat, mimo tego możemy wśród ich postanowień zauważyć wiele podobieństw, ale także różnic. W konstytucji marcowej Prezydent ponosił odpowiedzialność przed sejmem i senatem, jego kadencja trwała 7...

poleca87%

Porównanie konstytucji marcowej i kwietniowej

Konstytucję marcową i kwietniową dzieli prawie 15 lat, mimo tego możemy wśród ich postanowień zauważyć wiele podobieństw, ale także różnic. W konstytucji marcowej Prezydent ponosił odpowiedzialność przed sejmem i senatem, jego kadencja trwała 7...

poleca85%

Maria I Stuart

Księżniczka Maria Stuart urodziła się w pałacu Linlithgow, w West Lothian w Szkocji, jako córka Jakuba V i jego francuskiej żony – Marii de Guise. 24 kwietnia 1558 roku poślubiła delfina Franciszka w katedrze Notre Dame w Paryżu. Po śmierci...

poleca85%

Handel ludzmi

Istnieją różne formy prostytucji. Według Magdaleny Jasińskiej (1994: 16), współcześnie podział prostytutek na kategorie "może być dokonany oczywiście według różnych kryteriów, lecz kontakt z terenem narzucił klasyfikację zgodną z nomenklaturą...

poleca85%

Monarchia w świecie starożytnego wschodu

Co to jest monarchia? Monarchia to wg małego słownika PWN z r. 1968, to państwo w którym władza zwierzchnia spoczywa w ręku jednej osoby. Dziedziczna/elekcyjna, absolutna/konstytucyjna. Starożytny Egipt Zacznę od starożytnego Egiptu. Przez...

poleca85%

Przywileje szlacheckie

przywilej koszycki - 1374r. - Ludwik Węgierski  - powierzenie urzędów państwowych Polaką - stały podatek - 2 grosze z łana chłopskiego - nienakładanie podatków bez zgody rycerstwa - pokrycie kosztów przez władcę, gdy rycerze są poza...

poleca88%

Niewolnictwo w antycznym świecie - charakterystyka i ocena zjawiska

Praca z Olimpiady Historycznej, która zakwalifikowała mnie do etapu wojewódzkiego - może się komuś przyda jeszcze w celu pogłębienia wiedzy :) Praca jest podzielona na rozdziały by była przejrzysta, a na samym końcu umieściłem źródła. Pozdrawiam!...

poleca89%

Stanisław August Poniatowski zdrajca czy patriota?

Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czas jego rządów nie był najlepszym okresem w historii naszego państwa. Panowanie Poniatowskiego często jest oceniene bardzo negatywnie, utożsamiamy króla za zdrajcę,...

poleca81%

Świat w II połowie XIX wieku - powtórzenie wiadomości.

Historia Temat I Zjednoczenie Włoch Daty: 1) 1861r. - powstanie Królestwa Włoch. 2) 1871r. - zakończenie Zjednoczenia Włoch, Rzym zostaje stolicą. Pojęcia: 1) risorgimento – idea odrodzenia narodowego we Włoszech. Punkty: 1) Twórcy zjednoczenia...

poleca83%

Renesans, czyli odrodzenie

Renesans jest to epoka w historii kultury europejskiej, zapoczątkowana w XV wieku, obejmująca głównie wiek XVI. Samo słowo pochodzi z francuskiego (renaissance), a w dosłownym tłumaczeniu oznacza odrodzenie. Termin ten stosowany jest w odniesieniu...

poleca89%

Polska a państwo krzyżackie w Prusach w XIII-XV w.

„Polska a państwo krzyżackie w Prusach w XIII-XV w.” Zakon krzyżacki powstał w wyniku przekształcenia w zakon rycerski w 1198 r., z bractwa szpitalnego założonego przez mieszczan z Bremy i Lubeki w 1190 r, podczas oblężenia twierdzy Akkon w...

poleca85%

Oświecenie w Europie

Oświecenie jest to epoka w dziejach kultury europejskiej, która trwała od schyłku wieku XVII do końca XVIII wieku.  Inne nazwy to: "wiek rozumu", "wiek świateł". Racjonalizm - środkiem poznania jest poznanie za pomocą...

poleca85%

Rewolucja Francuska

                                                        Rewolucja Francuska Rewolucja – gwałtowny...

poleca85%

I wojna światowa - skutki

 11 listopada o godzinie 11.00 wszedł w życie traktat z Compiegne, który formalnie kończył I wojnę światową. W czerwcu następnego roku traktat wersalski ostatecznie rozpoczął erę pokoju przynajmniej na 20 lat. Eksperci od gospodarki w...

poleca83%

I wojna światowa-wynalazki

I wojna światowa była pierwszym tak zmechanizowanym konfliktem. To doprowadziło do śmierci wielu milionów osób. Nowy wynalazek powodował powstanie nowego, lepszego i skuteczniejszego. Ten wyścig zbrojeń trwał do końca wojny. Zacznijmy od...

poleca87%

I wojna światowa na morzu

W 1914 roku sądzono, że wojna na morzu rozstrzygnie się szybko, podobnie jak cały konflikt. Problem polegał na tym, że dowódcy wszystkich flot, zwłaszcza brytyjskiej i niemieckiej, obawiali się klęski, która zniszczyłaby ich okręty. Dlatego...

poleca85%

I wojna światowa-front włoski

W przededniu wojny Włochy były w dość trudnej sytuacji. Otóż należały do trójprzymierza, czyli były w sojuszu z Niemcami i Austro-Węgrami. Problem polegał na tym, że Austro-Węgry były zaciekłym wrogiem Włoch, który starał się powstrzymać...

poleca85%

I wojna światowa-walki z Imperium Osmańskim

W 1914 roku Turcja była dość słaba po dwóch wojnach bałkańskich. Krótko mówiąc dni swojego rozkwitu miała dawno za sobą. Mimo to o jej wsparcie starały się zarówno Niemcy jak i Wielka Brytania. Niemcy mieli już duże wpływy w tym kraju, a poza tym...

poleca92%

I wojna światowa-walki na Dalekim Wschodzie, Afryce i Pacyfiku

Walki na Pacyfiku i Dalekim Wschodzie oraz Afryce były jednymi z pierwszych w tej wojnie. W Afryce 8 sierpnia 1914 połączone siły francuskie i brytyjskie uderzyły na protektorat niemiecki Togo w zachodniej części Afryki i bardzo szybko go...

poleca85%

I wojna światowa- front bałkański

Bałkany. Tu wszystko się zaczęło i to tu Austro-Węgry skompromitowały się kompletnie.Otóż Austriacy przeprowadzili szybkie uderzenie na Serbię, ale ponieśli klęskę w bitwie na górze Cer. Kolejne austriackie natarcie zakończyło się zdobyciem...

poleca86%

I wojna światowa-front wschodni

W roku 1914 Niemcy zakładały,  że Rosja szybko nie uderzy i że można w tym czasie pokonać Francję. Mylili się, bo już w pierwszych tygodniach wojny Rosjanie uderzyli na Prusy Wschodnie, czyli obszar Mazur. To zmusiło Niemców do przerzutu sił...

poleca89%

I wojna światowa-przyczyny

I wojna światowa, zwana również Wielką Wojną była największym konfliktem w dziejach aż do II wojny światowej.Zastosowano w niej najnowsze technologie, które wraz z przestarzałą taktyką wojenną doprowadziły do wielkiej masakry.PrzyczynyPod koniec...

poleca85%

Historia Polski z lat 1795-1863

    Mimo że Rzeczpospolita oficjalnie po III rozbiorze przestałą istnieć i jej byt państwowy na 123 lata został wymazany z map europy, to sam naród Polski istniał i nasza kultura oraz istnienie było silnie zauważalny przez kraje...

poleca90%

Historia Polski z lat 1795-1863

Mimo że Rzeczpospolita oficjalnie po III rozbiorze przestałą istnieć i jej byt państwowy na 123 lata został wymazany z map europy, to sam naród Polski istniał i nasza kultura oraz istnienie było silnie zauważalny przez kraje zaborcze. W historii...

poleca87%

Historia Polski z lat 1795-1863

 Mimo że Rzeczpospolita oficjalnie po III rozbiorze przestałą istnieć i jej byt państwowy na 123 lata został wymazany z map europy, to sam naród Polski istniał i nasza kultura oraz istnienie było silnie zauważalny przez kraje zaborcze. W...

poleca87%

Wojna o niepodległośc Ameryki

Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775-1783) była decydującym etapem rewolucji amerykańskiej. Przyczyną wojny był wzrost niezadowolenia ludności 13 kolonii w Ameryce Północnej ze względu na nakładane na kolonistów podatki i cła,...

poleca84%

Skutki wprowadzenia banknotów i weksli

Skutki wprowadzenia weksli i banknotów: 1. Powstanie nowego środku płatniczego 2. Zastąpienie popularnego wcześniej handlu wymiennego 3. Założenie pierwszych banków 4. Bezpieczniejsze podróżowanie kupców w celach handlowych 5. Zmniejszenie...

poleca88%

Rozbicie dzielnicowe - notatka

Rozbicie dzielnicowe - notatka 1. Statut = testament Bolesława Krzywoustego ( 1138 r.) 2. Prawo senioratu - najstarszy syn Princeps jest najważniejszy , ma zwierzchnictwo nad pozostałymi , prowadzi politykę zagraniczną , nadaje prawa 3....

poleca86%

“Uzasadnij twierdzenie - Wiosna Ludów była rewolucją świadomości.”

“Uzasadnij twierdzenie - Wiosna Ludów była rewolucją świadomości.” Wiosną ludów nazywamy okres 1848-1849, podczas którego nastąpiły liczne rewolucje w wielu państwach Europy. W każdym państwie pobudki rewolucyjne były nieco inne, jednakże w...

poleca88%

“Scharakteryzuj i oceń politykę zagraniczną Wazów”

“Scharakteryzuj i oceń politykę zagraniczną Wazów” Władzę w Rzeczpospolitej Obojga Narodów przez pewien czas sprawowali potomkowie szwedzkiej dynastii Wazów. W swojej pracy opiszę politykę zagraniczną polskiego odłamu tej dynastii oraz postaram...

poleca82%

“Rozważ jakie czynniki sprzyjały rozwojowi gospodarczemu USA w II połowie XIX wieku.”

“Rozważ jakie czynniki sprzyjały rozwojowi gospodarczemu USA w II połowie XIX wieku.” Stany Zjednoczone w niedługim czasie od swojego powstania stały się najlepszym i najpotężniejszym państwem na świecie. Stan ten utrzymują nie przerwanie...

poleca84%

„Porównaj założenia i cechy kultury średniowiecza i renesansu”

„Porównaj założenia i cechy kultury średniowiecza i renesansu” Kultura w odrodzeniu diametralnie zmieniła się w stosunku do tej znanej z średniowiecza. Zmieniła się tematyka i charakter tworzonych dzieł, zmieniło się ludzkie podejście do...

poleca83%

„Udowodnij tezę – średniowiecze miało charakter uniwersalny”

„Udowodnij tezę – średniowiecze miało charakter uniwersalny” Średniowiecze charakteryzuje się uniwersalizmem. Większość ówczesnego świata, czyli Europa przyjęła jako religię chrześcijaństwo. Miało to ogromny wpływ zarówno na politykę...

poleca89%

“Scharakteryzuj sposoby jakimi Polacy w XIX wieku próbowali odzyskać niepodległość.”

“Scharakteryzuj sposoby jakimi Polacy w XIX wieku próbowali odzyskać niepodległość.” W XIX wieku wśród Polaków istniało wiele teorii na temat sposobu odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Podziały wśród rodaków na pewno nie wpłynęły...

poleca85%

„Scharakteryzuj postawy władców Rosji wobec zmieniającej się sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej Cesarstwa Rosyjskiego od odwilży posewastopolskiej do rewolucji październikowej.”

„Scharakteryzuj postawy władców Rosji wobec zmieniającej się sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej Cesarstwa Rosyjskiego od odwilży posewastopolskiej do rewolucji październikowej.” Opisanie odwilży posewastopolskiej jako okresu...

poleca85%

“Wykaż, że rewolucja przemysłowa zmieniła jakość życia Europejczyków w XIX wieku.”

“Wykaż, że rewolucja przemysłowa zmieniła jakość życia Europejczyków w XIX wieku.” W Europie Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku nastąpiły liczne i dynamiczne przemiany gospodarcze. Proces ten nazywany rewolucją przemysłową odmienił na...

poleca85%

Porównaj skutki reformacji w XVI wieku w krajach europy zachodniej i w Polsce

“Porównaj skutki reformacji w XVI wieku w krajach europy zachodniej i w Polsce.” Niezadowolenie wiernych spowodowane złym prowadzeniem się księży, ich rozwiązłym stylem życia, płatnością odpustów i dziesięciną przyczyniły się do wybuchu...

poleca81%

“Porównaj i oceń reformy w Prusach i Austrii w drugiej połowie XVIII wieku”

“Porównaj i oceń reformy w Prusach i Austrii w drugiej połowie XVIII wieku” W XVIII wieku zarówno w Prusach jak i Austrii wraz ze zmianą władców nadeszły liczne reformy. Wielu władców w tamtym czasie chciało prowadzić politykę zgodną z ówczesnym...

poleca89%

“Scharakteryzuj i oceń pozycję króla w monarchii stanowej w Polsce od XIV do XVI wieku.”

“Scharakteryzuj i oceń pozycję króla w monarchii stanowej w Polsce od XIV do XVI wieku.” Monarchia stanowa w Polsce trwała od XIV do XVIII wieku. Za jej początek uznaje się koronację Władysława Łokietka w 1320 roku, a za jej koniec przyjmuje...

poleca85%

“Wyjaśnij jak rozwój kolei wpłynął na gospodarkę i społeczeństwo w XIX wieku.”

“Wyjaśnij jak rozwój kolei wpłynął na gospodarkę i społeczeństwo w XIX wieku.” Rozwój kolei miał znaczący wpływ na gospodarkę i społeczeństwo w XIX wieku. Był to nowy, bardzo wydajny i stosunkowo tani rodzaj transportu. Umożliwiał on nie tylko...

poleca80%

Dlaczego chrześcijaństwo stało się religią panującą w starożytnym Rzymie?

„Dlaczego chrześcijaństwo stało się religią panującą w starożytnym Rzymie?” Chrześcijaństwo przeszło w starożytnym Rzymie bardzo długą i niezwykle trudną historię. Od religii prześladowanej do religii narodowej, która błyskawicznie opanowała...

poleca87%

Rozstrzygnij dylematy Polaków w XIX wieku - bić się czy nie bić, oto jest pytanie.

“Rozstrzygnij dylematy Polaków w XIX wieku - bić się czy nie bić, oto jest pytanie.” Wielu Polaków po dziś dzień zastanawia się i dyskutuje na temat powstań dokonanych przez naszych przodków. Jest to temat dzielący nas na dwie grupy. Tych,...

poleca85%

Scharakteryzuj wpływ armii na dzieje państwa rzymskiego w okresie republiki.

„Scharakteryzuj wpływ armii na dzieje państwa rzymskiego w okresie republiki.” Armia w państwie rzymskim odegrała bardzo ważną rolę, przyczyniając się do jego błyskawicznego rozwoju terytorialnego jak i kulturowego oraz czyniąc je niezrównaną w...

poleca84%

Scharakteryzuj osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II RP

“Scharakteryzuj osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II RP.” Osiągnięcia gospodarcze II RP: Utworzenie pocztowej kasy oszczędności w 1919 roku poprzez dekret naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Powstanie “Fablok” - Pierwszej fabryki...

poleca91%

Edgar Degas, the Dance Class II

Painted by Edgar Degas in 1874 "Dance Class II" was commissioned on the request of Jean-Baptiste Fure, a French composer and opera singer. Edgar Degas’s painting presents a dance class taking place at the rehearsal room in the old Paris...

poleca85%

Pozytywne i negatywne aspekty szlacheckiego parlamentaryzmu dla funkcjonowania państwa Jagiellonów.

Jagiellonowie, za czasów swojego panowania, byli prawdopodobnie jedną z najpotężniejszych europejskich dynastii. Ich panowanie w Polsce rozpoczyna się unią w Krewie w 1385 roku, a kończy wraz ze śmiercią ostatniego przedstawiciela Jagiellonów w...

poleca88%

Terroryzm - charakterystyka pojęcia

Rozdział I Charakterystyka terroryzmu 1.Definicje terroryzmu Pojęcie terroryzmu jest powszechnie używane w języku polskim. Jego znaczenie nie jest jednak do końca rozumiane, mimo tego, że stało się niezastąpione już od XX wieku. Użytkownicy tego...

poleca85%

Blaski i cienie pierwszej Rzeczypospolitej.

Sejm, który od 1568 roku obradował w Lubinie z udziałem króla Zygmunta Augusta i Mikołaja Radziwiłła Rudego – w dniu 28 czerwca 1569 roku uchwalił ostatecznie unię między Koroną Polską i Wielkim Księstwem Litewskim. Powstało w ten...

poleca84%

Kongres Wiedeński

Kongres Wiedeński odbył się we Wrześniu 1814 roku. Po upadku Napoleona. Zwołano po to aby ustanowic nowy ład polityczny w Europie. Brali w nim udział przedstawiciele 16 panstw; -Rosji- car Aleksander 1 -Prus- król Fryderyk Wilhemn, -Wielkej...

poleca88%

Kultura Mykeńska

Swy­mi po­cząt­ka­mi się­ga po­ło­wy II ty­siąc­le­cia p.n.e. Za­czę­ła się roz­wi­jać na Pół­wy­spie Pe­lo­po­ne­skim, za­nim nad Mo­rzem Egej­skim po­ja­wi­ły się ple­mio­na grec­kie. Naj­waż­niej­szy ośro­dek cy­wi­li­za­cji sta­no­wi­ły...

poleca85%

Kultura Minojska

Roz­wi­nę­ła się pod ko­niec III ty­siąc­le­cia p.n.e. na naj­więk­szej wy­spie Mo­rza Egej­skie­go – Kre­cie, któ­rą rzą­dził le­gen­dar­ny król Mi­nos. Od imie­nia wład­cy po­cho­dzi okre­śle­nie ca­łej kul­tu­ry. Jej twór­cy – lud na­zy­wa­ny...

poleca90%

Efekt plebiscytu na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach

Strona polska odniosła całkowitą porażkę w plebiscycie. Plebiscyt 11 lipca 1920 roku dodał Polsce zaledwie 5 wsi na Powiślu, oraz 3 na Mazurach. Jednak środowiska niemieckie na terenie Górnego Śląska negatywnie przyjęły decyzję o przeprowadzeniu...

poleca85%

II WŚ

1 . Granice ZSRR i III Rzeszy w czasie okupacji 2. Osoby: Władysław Raczkiewicz : Prezydent RP 30 IX 1939 – 6 VI Władysław Sikorski : premier Rządu na uchodźstwie 1939 – 1943 Władysław Anders : Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych :...

poleca80%

Osiągniecia Sumerów

Za najważniejsze osiągniecie Sumerów uważa się wynalezienie pisma dzięki któremu ludzie mogli zapisywać informacje i przekazywać je w niezmienionej formie.Nie wszyscy jednak posiadali sztukę pisania i czytania.Znali ją tylko bogaci...

poleca89%

Podstawy prawne resocjalizacji

Zasady wychowania resocjalizującego Wśród zasad wychowania resocjalizującego znajdują się następujące zasady (M. Kalinowski Zasady wychowania resocjalizującego s. 237-239 1. Wszechstronności rozwoju wychowana wyraża konieczność podejmowania w...

poleca84%

Sprawdzian II Wojna Światowa

WYDARZENIA: Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki – 6 i 9.08.45 Kapitulacja Warszawy - 28 września 1939 Atak Niemiec na ZSRR - 22 czerwca 1941 Bitwa w rejonie Wizny – 7-10.09.1939 Bitwa o Anglię - 10 lipca do 31 października 1940...

poleca84%

Źródła i skutki europejskiej ekspansji kolonialnej w XIX wieku.

Proces europejskiej kolonizacji w XIX w. związany jest nierozłącznie z dynamicznymi przemianami w Europie wieku XVIII. Wybuch ekspansji kolonialnej był nie do zatrzymania ze względu na wiele czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych na starym...

poleca87%

Etruskowie

Około 900 r. p.n.e. na półwysep Apeniński sprowadzili się Etruskowie. Jest to bardzo tajemniczy lud, i powstało wiele historii na temat jego pochodzenia, jedne z nich zakładają że Etruskowie są ludem który rdzennie zamieszkiwał półwysep...

poleca85%

Okres Międzywojenny

MAŁA KONSTYTUCJA – 20 LUTY 1919R. –uchwała Sejmu Ustawodawczego z dn. 20.02.1919r w sprawie powierzenia J. Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa KONSTYTUCJA MARCOWA – 17.03.1921r. – wprowadziła system rządów parlamentarnych i...

poleca86%

Napoleon droga do chwały

Napoleon Droga do Chwały wprowadzenie Napoleon Bonaparte był człowiekiem niskiego wzrostu a poza tym był jednym z najlepszych strategów , w całej historii , w swoich czasach był postrachem całej europy , znienawidzony był przez stare...

poleca85%

"Złoty wiek"

Uważam, że XVI wiek był okresem świetności dla Polski, ponieważ przyniósł on ogromny wzrost znaczenia naszego kraju w różnych dziedzinach życia na arenie międzynarodowej. Wśród państw Europy Polska zajęła czołowe miejsce jako potęga polityczna,...

poleca88%

Okres międzywojenny

Mocarstwa: USA, Francja, Wielka Brytania, Włochy, JaponiaPolitycy: USA - Tomas Woodrow Wilson Wielka Brytania - David Lloyd George Francja - George Clemenceau2. Ośrodki władzy na ziemiach polskich:- Rada Regencyjna w...

poleca85%

Systemy totalitarne w XX-leciu międzywojennym

Europa po zakończeniu się 1 wojny światowej, musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością i jej problemami. Kraje dotknięte wojną musiały teraz stawić czoła kryzysowi gospodarczemu, zmęczone działaniami wojennymi gospodarki europejskich państw nie...

poleca83%

Akademia Krakowska

Odbudowa zjednoczonego Krolestwa Polskiego zwiekszyla zapotrzebowanie na wyksztalconych prawnikow. Dotychczas Polacy musieli jezdzic na uniwesytety za granice, przede wszystkim do Wloch, do Padwy i Bolonii. Ale na studiowanie za granice stac bylo...

poleca87%

Santa Maria

W XV wieku długie wędrówki po oceanach można było odbywać tylko na odpowiednich okrętach - karawelach oraz karakach. Były to dwu- lub trójmasztowe żaglowce o wysokich nadbudówkach na dziobie i rufie. Do najważniejszych zalet tych jednostek...

poleca91%

Etapy postępowego rozwoju społeczeństwa

W toku historii zachodzil postepowy rozwoj wstepujacy spoleczenstwa od stopni nizszych ku wyzszym. Najwazniejsza oznaka tego postepu jest wzrost sil wytworczymi. Ich wzrost byl wynikiem udoskonalenia narzedzi pracy i zamiany nizszych stopni...

poleca79%

Patriotyzm dawniej i dziś

Patriotyzm to umiłowanie swojej ojczyzny, gotowość walki za nią, często nawet z narażaniem własnego życia. Jednakże w dzisiejszych czasach słowo „patriotyzm” nabrało nieco innego znaczenia. Czy polscy patrioci różnili się od dzisiejszych? Jak...

poleca86%

Humanizm

Humanizm to kierunek nauki, który ukształtował się we Włoszech i który przeciwstawia się średniowieczu. Jego hasłem przewodnim jest:”Homo sum humani nihil a me alie num puto”, po polsku znaczy to: „Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi...

poleca85%

Historia prasy do końca XIX wieku

Pierwszy publiczny periodyczny środek przekazu informacji pojawił się w okresie rzymskim (I w. p.n.e. – I w. n.e.) i było to tzw. Acta Populi Romani czyli „czyny ludu rzymskiego”. Były to gliniane tabliczki, na których rylcem zapisywano...

poleca88%

Bitwa nad Sommą 1916

W czasie, kiedy była toczona bitwa pod Verdun dowództwo brytyjskie opracowywało plan ofensywy, która miała za cel odciążyć wojska francuskie i jednocześnie po wielu miesiącach wojny pozycyjnej przełamać front, doprowadzić do zwycięstwa aliantów i...

poleca90%

Warunki życia czlowieka w czasach najdawniejszych

Początki dziejów człowieka wspołczesnego. Czlowiek współczesny, zwany przez biologię człowiekiem rozumnym (homo sapiens) powstał w wyniku ewolucji około 200 000 lat temu na terenie Afryki Wschodniej. W ciągu tysiącleci rozprestrzenili się na...

poleca85%

Początki człowieka

Kim jest człowiek? Niemal codziennie prasa, radio i telewizja podają wiadomości o nowych odkryciach w różnych dziedzinach nauki - fizyki, chemii, biologii czy archeologii. Wiele tych wiadomości dotyczy przeszłości człowieka. Dlatego należy...

poleca85%

Kultura starożytnej Grecji

FILOZOFIA W rozumieniu Greków filozofia jest umiłowaniem mądrości. Chodzi w niej o stałe dążenie do mądrości, o drogę, którą wędruje człowiek ku poznaniu prawdy. Filozofia narodziła się w świecie greckiej polis, gdzie swobodna dyskusja polityczna...

poleca85%

Krucjaty

Ważnym elementem życia religijnego chrześcijan w średniowieczu były pielgrzymki. Wierni udawali się do różnych, często odległych kościołów, aby modlić się przy złożonych w nich relikwiach świętych. Najważniejszym celem pielgrzymek była Jerozolima...