profil

Geografia

(3485)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

172 online
poleca85%

Demografia Azji Południowej

Azja południowa obejmuje obszar subkontynentu indyjskiego. Obszar ten rozciąga się przez Himalaje i Nizinę Hindustańską na północy, Ocean Indyjski na południu, Morze Arabskie na zachodzie po przez Zatokę Bengalską na wschodzie. W skład tego...

poleca84%

Przemysł high-tech

Przemysł jest to dział produkcji materialnej, w którym na dużą skalę odbywa się wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn. Na początku podczas produkcji stosowano dużą ilość...

poleca87%

Nauczanie i komunikacja bez internetu

Nauczanie i komunikacja bez internetu Internet, komputer, telewizja, telefon – rzeczy, bez których nie wyobrażamy sobie naszego życia. Szczególnie młodzi ludzie używają ich by się porozumieć ze znajomymi, czy wyszukać szybko jakiś informacji....

poleca86%

Klasyfikacja galaktyk

Galaktyki: - spiralne - eliptyczne - nieregularne Grupę galaktyk tworzą gromady lub supergromady. Odległości między nimi szacuje się na setki milionów, a nawet miliardów lat świetlnych. W obrębie galaktyk znajdują się mniejsze obiekty:...

poleca85%

Metody przedstawiania zjawisk na mapie. Metody ilościowe

METODA KROPKOWA Za pomocą kropek określa się lokalizację i wielkość prezentowanych zjawisk, a tym samym przedstawia się koncentrację lub rozproszenie zjawisk, najczęściej związanym z rozmieszczeniem ludności, upraw czy hodowli. Kropkom przypisuje...

poleca83%

Wpływ pogody i klimatu na życie i gospodarkę człowieka

Przykładowe przystosowania człowieka do życia w różnych warunkach klimatycznych WEŁNISTE WŁOSY - dotyczy to Murzynów; miedzy silnie skręconymi włosami tworzy się warstwa izolujaca od gorącego powietrza, od promieni słonecznych SKOŚNE OCZY -...

poleca84%

Elementy mapy

Są ważnym źródłem informacji geograficznej. Korzystamy z nich nie tylko na lekcjach geografii, ale także w życiu codziennym. Mapy samochodowe towarzyszą nam w czasie po droży, a turystyczne pozwalają odnaleźć ciekawe miejsca i szlaki turystyczne....

poleca88%

Geografia jako nauka

Podmiot badań geografii Geografia jest nauką badającą powłokę ziemską, czyli zewnętrzną sferą Ziemi. Powłoka ta składa się ze wzajemnie przenikających się i oddziałujących na siebie sfer: litosfery , atmosfery hydrosfery, biosfery i...

poleca85%

Barcelona - zabytki UNESCO

Barcelona jest drugim co do wielkości miastem w Hiszpanii. Leży na wybrzeżu Morza Śródziemnego . Jest stolicą Katalonii, wspólnoty autonomicznej Hiszpanii. Barcelonę zamieszkuje ponad 1,6 mln ludności i liczba ta stale rośnie. Najwyższym szczytem...

poleca85%

Transport samochodowy

Transport samochodowy :najpowszechniejszym sposobem przewozu obóz i towarów i jest obecnie transport samochodowy . Obejmuje on przewozy : * samochodami osobowymi ,* ciężarówkami, *autobusami , * trolejbusami . rozwój transportu samochodowego...

poleca83%

Rozwój Turystyki w świecie

Rozwój Turystyki w świecie . Potrzeba poznawania odległych kultur oraz poszerzenia się i kształtowała i nasilała wraz z rozwojem cywilizacyjnym . Postęp technologiczny między innymi pojawianie się coraz nowocześniejszych środków transportu...

poleca82%

Przemiany gospodarcze w Polsce

Skutki rozbiorów : po 1922 roku w granicach Polski znalazły się tereny , których nie łączyły więzy gospodarcze. Na każdym z tych obszarów obowiązywały inne waluty (w zborze rosyjskim były to ruble , w austriackim to koron , zaś w pruskim...

poleca85%

Kraje o różnych poziomach

Cechą współczesnego świata jest znaczne zróżnicowanie państw pod względem społecznym i gospodarczym . Na rozwój poszczególnych krajów wpływają między innymi dostępność bogactw naturalnych , sytuacja polityczna oraz względy kulturowe. Duże...

poleca85%

Współpraca miedzynarodowa

Organizacje międzynarodowe. Państwa współpracowały ze sobą już w starożytności . Celem podejmowanych wspólnie działań było osiągnięcie różnorodnych korzyści , głównie politycznych i gospodarczych. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym współpraca...

poleca82%

Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym państwa

Stopień rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych państw decyduje o poziomie życia ich mieszkańców. Ludność krajów wysoko rozwiniętych ma zazwyczaj szeroki dostęp do różnych dóbr i usług. Natomiast znaczny odsetek mieszkańców państw...

poleca85%

Wyżywienie na świecie

Ilość produkowanej na świcie żywności wystarczyłaby do zaspokojenia potrzeb wszystkich mieszkańców Ziemi . Trudno zatem zrozumieć , dlaczego w niektórych krajach ludzie głodują lub sa niedożywieni, podczas gdy wielu innych , na przykład...

poleca83%

Głód i niedożywienie

Wysoki przyrost naturalny – w wielu biednych krajach mających problemy z dożywieniem mieszkańców wciąż obserwuje się znaczny wzrost liczby ludności . Zbyt wysoki przyrost naturalny powoduje tam jeszcze większy deficyt żywności . Utrudnienia w...

poleca85%

Komunikacja

Komunikacja : w obliczu zachodzących procesów społeczno-gospodarczych trudno jest sobie wyobrazić jakąkolwiek dziedzinę ludzkiej aktywności , w której komunikacja nie maiłaby swojego udziału . Pełni ona bowiem funkcję usługową w stosunku do innych...

poleca81%

Przemysł wysokiej technologii

Przemysł wysokiej technologii – struktura gałęziowa przemysłu na świcie nieustanie się zmienia . Początkowo w procesie produkcji wykorzystywano dużą liczbę surowców . Niezbędne były także znaczne zasoby siły roboczej . Rewolucje przemysłowe...

poleca85%

Lokalizacja przemysłu

Lokalizacja przemysłu : * przymusowa – lokalizowanie zakładów wykorzystująca określony surowiec w miejscu jego występowania na przykład kopalnie . Lokalizacja platformy wiertniczej , jak tej znajdująca się na południowym wybrzeżu Australii jest...

poleca86%

Przemysł

Spoglądając na nowoczesny sprzęt RTV i AGD zgromadzony na sklepowych spółkach , trudno wierzyć , że jeszcze 300 lat temu nieliczne maszyny napędzane były jedynie energią wody lub siła mięśni zwierząt . Przedmioty codziennego użytku wytwarzano zaś...

poleca85%

Energetyka na świecie

Zapotrzebowanie na energie towarzyszy człowiekowi od wieków . Największe znaczenie dla gospodarki ma produkcja energii elektrycznej , niezbędnej do funkcjonowania większości maszyn i urządzeń oraz cieplnej , wykorzystywanej miedzy innymi do...

poleca85%

Zasoby leśne i ich wykorzystane

Na rozmieszczenie lasów na Ziemi, ich typy i skład gatunkowy drze wpływają geograficzne czynniki: klimat, zasoby wody, wysokość nad poziomem morza, działalność gospodarcza człowieka Lesistość kontynentow jest bardzo zróżnicowana, w...

poleca85%

Wykorzystanie gospodarcze zasobów mórz i oceanów

Na liczbę i charakter gatunków zwierząt oraz roślin żyjących w jej środowisku wodnym wpływają: skład chemiczny i temperatura wody, jej ruchy oraz podłoże. Żywe zasoby mórz, oceanów, rzek, jezior i stawów stanowią podstawę rozwoju rybactwa i...

poleca88%

Warunki rozwoju rolnictwa i sposoby gospodarowania w rolnictwie

DO FORM UŻYTKOWANIA ZIEMI NALEŻĄ: pola uprawne (grunty orne) sady i ogrody, użytki zielone (łąki i pastwiska), lasy, wody, obszary zabudowane, objęte infrastrukturą komunalną (drogi, cmentarze, lotniska itp.) Użytkowanie ziemi na...