profil

Fizyka

(2215)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca82%

Fala dzwiękowa

1. Fala dźwiękowa - polega na rozchodzeniu się zaburzenia w ośrodkach sprężystych np. szkło, woda, powietrze NIE rozchodzi się w próżni 2. Prędkość dźwięku - zależy od temperatury danego ośrodka i od rodzaju ośrodka * im...

poleca85%

Anders Celsjusz i jego skala

Anders Celsjusz był znakomitym naukowcem. Obaj jego dziadkowie byli znanymi w Szwecji profesorami na uniwersytecie w Uppsali - Magnus Celsjusz był matematykiem, Anders Spole astronomem. Ojciec - Nils - profesorem astronomii. Nic więc dziwnego, że...

poleca78%

Optyka, światło

Światło otrzymujemy przez zamianę jednej energii na drugą.
Światłem nazywamy promieniowanie odbierane zmysłem wzroku.
Źródłami światła nazywamy ciała wysyłające promieniowanie cieplne. Są to np.: Słońce, błyskawice, gwiazdy.
Źródła światła...

poleca78%

Jednostki objętości

Podstawową jednostką objętości jest jeden metr sześcienny (m 3 ). Podobnie jak metr kwadratowy jest on pochodną jednostką metra. Objętość 1m 3 to objętość sześcianu o boku 1m. Istnieją także inne jednostki objętości: JEDNOSTKI...

poleca76%

Zastosowanie magnesów i elektromgnesów

Magnes - ciało lub urządzenie wytwarzające stałe pole magnetyczne. Magnesy dzieli się na: - magnesy trwałe, - magnesy proszkowe, - magnesy tlenkowe, - elektromagnesy, - magnesy nadprzewodnikowe. Magnes neodymowy Zawansowane...

poleca80%

Zjawiska przyrodnicze w przyrodzie

Tęcza Tęcza - zjawisko optyczne i meteorologiczne występujące w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku, widocznego, gdy Słońce oświetla krople wody w ziemskiej atmosferze. Tęcza powstaje w wyniku rozszczepienia światła oraz przez...

poleca78%

Jak powstaje tęcza?

Zjawisko tęczy powstaje przez rozszczepienie światła białego i odbicie go wewnątrz kropel deszczu. Światło słoneczne "wpada do kropli deszczu", tam właśnie się załamuje, a równocześnie zawraca. Pierwszym człowiekiem, który zadowalająco wyjaśnił...

poleca83%

Zjawisko tęczy i jej kolory

TĘCZA - to zjawisko optyczne i meteorologiczne występujące w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku, gdy słońce oświetla krople wody w ziemskiej atmosferze. Tęcza powstaje w wyniku dyspersji (czyli zjawiska rozdzielenia się fali na...

poleca82%

Skale temperatur na świecie

Pojęcie temperatury Pojęcie temperatury wyrosło z naszych wrażeń zmysłowych ciepła i zimna. Kiedy uważamy ciało za ciepłe, mówimy, że ma wysoką temperaturę. Kiedy zaś wydaje się nam zimne - mówimy, że ma niską temperaturę. Uczymy się mierzyć...

poleca83%

Wielcy fizycy

Albert Einstein Albert Einstein urodził się w Ulm, w Niemczech 14 marca 1879 roku. Był synem Hermanna i Pauliny z domu Koch. W rok po jego urodzeniu rodzina przeniosła się do Monachium. Einstein był milczącym chłopcem; uważano go raczej za...

poleca83%

Ruch i jego opis (kinematyka)

Kinematyka - to nauka o ruchu ciał (dział mechaniki) Przykłady ruchu: - fruwający ptak - jeżdżące auto - chodzący człowiek - obracający się pies - lecący samolot - obrót wskazówek zegara - ruch cząsteczek w ciele - lecąca woda z...

poleca84%

Determinizm i indeterminizm

1. Determinizm – z łacińskiego "determino" – ograniczam. Pogląd filozoficzny głoszący współzależność wszystkich zjawisk przyrodniczych i społecznych, jak też ich podległości pewnym prawidłowością wyznaczanym przez ogół warunków w jakich...

poleca85%

Ruch harmoniczny (drgający prosty)

Drganie obciążnika zawieszonego na sprężynie jest przykładem ruchu drgającego prostego- ruch ten jest ruchem okresowym. Pociągając obciążnik w dół rozciągamy sprężynę, wskutek czego powstają w niej siły sprężystości skierowane do góry i dążące...

poleca85%

Promieniowanie mikrofalowe

Promieniowanie mikrofalowe, inaczej mikrofale jest to promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, o zakresie długości fal od 1 mm do 1 m i częstotliwości 0,2 – 300000 MHz. Źródłem są nadajniki radiowe, telewizyjne, radarowe oraz...

poleca77%

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajny prostoliniowy jest to ruch, w którym torem jest linia prosta, zaś przebyta droga jest proporcjonalna do czasu, w którym tę drogę przebyto. Stosunek drogi przebytej przez ciało do czasu, w jakim ciało tę drogę przebyło nazywamy...

poleca82%

Właściwości mechaniczne ciał stałych, cieczy i gazów

CIAŁO FIZYCZNE to każdy przedmiot, a także istota żywa, która może stanowić obiekt badania fizyki. Zmiany stanów skupienia to: - topnienie - krzepnięcie - parowanie - skraplanie - sublimacja - resublimacja RODZAJE...

poleca56%

Przykłady sublimacji i resublimacji

Sublimacja - suchy lód wstawiony do pomieszczenia, w którym panuje typowe ciśnienie atmosferyczne nie będzie się topił. - powolne odparowanie ciał stałych np. kryształów kamfory. Przykład Sublimacji Mokre ubrania wywieszone na...

poleca82%

Maszyny proste

Co to są maszyny proste? Maszyny proste - są to urządzenia, które pozwalają na użycie niewielkiej siły przy podnoszeniu, przesuwaniu ciężarów lub rozszczepianiu materiałów. Istotą ich działania jest zmiana pracy siły działającej na...

poleca84%

Hałas

1. HAŁAS A WIBRACJE Hałas to dziwne słowo i zjawisko nie mające ani jednobrzmiącej definicji ani nawet pochodzenia. Aleksander Brckner definiuje hałas (hałasować, hałasić, hałaśliwy) jako słowo „dawniej nieznane, może do hała- dorobione”....

poleca85%

Hałas

Dźwięk, którego działanie jest niepożądane z różnych powodów (a zwł. ze względu na szkodliwość dla zdrowia). Szkodliwość h. zależy gł. od jego natężenia, zmian w czasie, widma częstotliwości, czasu oddziaływania, a także zawartości składowych...

poleca83%

Czym jest hałas? Wpływ hałasu na organizm ludzki

Przez hałas rozumie się dźwięki, które w danej chwili są niepożądane przez dana osobę. Jest to więc dosyć luźna definicja bowiem określony dźwięk przez jednego może być uważany już jako hałas natomiast przez drugiego człowieka nie. Warto...

poleca85%

Hałas

Skutki hałasu: - zakłóca wiele funkcji i procesy psychospołeczne, - jest źródłem uciążliwości, dolegliwości, - przyczynia się do niepokoju i poczucia zagrożenia, - niszczy narząd słuchu (uszkadza bębenek), - prowadzi do natychmiastowej i...

poleca71%

Ciśnienie atmosferyczne

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE, ciśnienie, jakie wywiera powietrze atmosferyczne na powierzchnię Ziemi i na wszystkie znajdujące się w nim ciała. Jest ono na danym poziomie równe ciężarowi słupa powietrza o jednostkowej podstawie znajdującego się ponad...

poleca84%

Lasery

Laser - (light amplification by stimulated emission of radiation – wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania) – generator kwantowy optyczny; generator spójnego promieniowania elektromagnetycznego z zakresu widma od nadfioletu do...

poleca84%

Laser

Wyraz laser jest skrótem pełnej angielskiej nazwy mechanizmu jego działania: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. Laser jest urządzeniem wytwarzającym światło różniące...

poleca85%

Lasery

Czym jest laser? Laser to skrót od Light Amplification by Simulated Emission of Radiaton. Jest to generator światła, wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej. Właściwości otrzymanego światła: - bardzo mała szerokość linii emisyjnej...

poleca84%

Lasery

Laser jest wzmacniaczem promieniowania świetlnego działającym na zasadzie wymuszonej emisji, a jego nazwa pochodzi od skrótu nazwy angielskiej - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Światło, które wpada do cylindrycznego...

poleca85%

Co twoim zdaniem jest ważniejsze - wielkie znaczenie odkryć fizycznych dla rozwoju cywilizacji, czy związane z tymi odkryciami wielkie zagrożenia dla ...

Odkąd człowiek pojawił się na tej Ziemi został skazany na samego siebie, wiec nasi przodkowie próbowali we wszelki możliwy sposób załagodzić trudy żywota ludzkiego. Istoty ludzkie przebyły długą drogę od wynalezienia koła, poprzez odkrywanie...

poleca84%

Fale elektromagnetyczne - wady i zalety

Może zacznę od wyjaśnienia czym są fale elektromagnetyczne. To bardzo trudne pytanie. Często fale elektromagnetyczne nazywa się promieniowaniem. Są różnego rodzaju fale elektromagnetyczne. Fale radiowe są długie, nawet mówi się o nich fale...

poleca83%

Oddziaływanie elektromagnetyczne

Oddziaływanie elektromagnetyczne jest jednym z czterech znanych fizyce oddziaływań elementarnych. W XIX w. stwierdzono, że prąd płynący przez przewodnik wytwarza pole magnetyczne oraz, że zmiany tego pola powodują przepływ prądu elektrycznego....

poleca90%

Oddziaływania grawitacjne

Oddziaływania grawitacyjne. F=G*Mm r2 Prawo grawitacji każde dwa ciała przyciągają się wzajemnie silami grawitacji o wartości wprost proporcjonalnej do iloczynu mas obu ciał a...

poleca85%

Magnetyzm

ELEKTROMAGNESY Elektromagnes - zwojnica z umieszczonym wewnątrz rdzeniem ze stali miękkiej. Pierwszy elektromagnes zbudował Wiliam Sturgeon w 1825 r. Zwojnica przez którą płynie prąd elektryczny wykazuje właściwości magnetyczne. Jej...

poleca82%

Elektrotechnika magnetyzm. Podstawowe zjawiska w polu magnetycznym.

1. Wielkości opisujące pole magnetyczne i ich interpretacja fizyczna. 2. Reguły opisujące własności magnetyczne 4. Podstawowe prawa dla obwodów 5. Paramagnetyki i diamagnetyki. 6. Charakterystyka ferromagnetyków. 7. Obwody magnetyczne. 8....

poleca84%

Referat o planecie Merkury

Dane planety Śr. odległość od Słońca 58 000 000 km Najmniejsza odległość od Słońca 46 000 000 km Największa odległość od Słońca 70 000 000 km Nachylenie orbity względem ekliptyki 700'15'' Gwiazdowy okres obiegu...

poleca83%

Merkury i Wenus

MERKURY Planeta ta została nazwana przez starożytnych Rzymian imieniem ruchliwego boga kupców i podróżnych utożsamianego z greckim Hermesem, synem Zeusa (Jowisza) i Mai. Merkury jest planetą, która leży najbliżej Słońca....

poleca85%

Fale

Fale Mówiąc najprościej, fala jest czymś, co drga w czasie i przestrzeni. Fale rozciągają się od miejsca do miejsca. Ich drgania mogą mięć określona częstotliwość (jak dźwięk struny skrzypiec) lub są aperiodyczne (na przykład dźwięk wybuchu)....

poleca80%

Fale mechaniczne

Fale są to rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego ośrodka lub pola. Fale sprężyste natomiast są to mechaniczne zaburzenia (odkształcenia) rozprzestrzeniające się...

poleca81%

Fale mechaniczne

1. Przykłady ciał drgających. Ciała poruszające się ruchem drgającym: - wahadło - membrana głośnika - struny instrumentów muzycznych - struny głosowe Wielkości jakimi charakteryzuje się ruch drgający: - amplituda (A) - okres drgań (T)...

poleca91%

Księżyc

Księżyc, naturalny satelita Ziemi (planeta podwójna). Księżyc jest ciałem niebieskim o średnicy 3476 km (0,272 średnicy Ziemi), masie 7,33?1022 kg (ok. 1/81 masy Ziemi), średniej gęstości 3,34 g/cm3 (60% gęstości Ziemi), przyspieszeniu...

poleca85%

Proces odwracalny, proces nieodwracalny, entropia, konwekcja - pojęcia

Proces odwracalny to proces termodynamiczny, którego kierunek można odwrócić poprzez prostą zmianę wartości jednej lub więcej zmiennych stanu termodynamicznego. Procesy odwracalne zachodzą bez żadnej zmiany entropii układu, natomiast inne...

poleca84%

Entropia - procesy odwracalne i niedwracalne

Procesy termodynamiczne możemy podzielić na odwracalne i nieodwracalne. Procesy odwracalne to takie, które spełniają poniższe warunki: 1. Proces równie łatwo może być przeprowadzony w dwóch odwrotnych kierunkach; 2. W obydwu układ i...

poleca82%

Procesy odwracalne

Proces odwracalny to proces termodynamiczny, którego kierunek można odwrócić poprzez prostą zmianę wartości jednej lub więcej zmiennych stanu termodynamicznego. Procesy odwracalne zachodzą bez żadnej zmiany entropii układu, natomiast inne funkcje...

poleca84%

Pole magnetyczne, prąd

POLE MAGNETYCZNE - to przestrzeń gdzie na umieszczoną próbną ilość magnetyczną działają siły Linia sił pola magnetycznego to tor, po którym poruszałaby się próbna ilość magnetyczna. Na podstawie doświadczenia z igłą magnetyczną umieszczoną...

poleca85%

Prędkość kosmiczna

Prędkość kosmiczna - prędkość, jaką musi osiągnąć dowolne ciało (np. rakieta, statek kosmiczny), by jego energia kinetyczna pokonała grawitację Ziemi i oddaliła się na odległość umożliwiającą pozostawanie w przestrzeni kosmicznej bez dodatkowego...

poleca82%

Co to jest energia? Sposoby jej wytwarzania.

Encyklopedyczna regułka mówi, że energia, jest to fizyczna wielkość skalarna, służąca do opisu różnych procesów i rodzajów oddziaływania. Inaczej można by powiedzieć, że energia jest to zdolność do wykonywania jakiejś pracy, której celem jest...

poleca82%

Prąd elektryczny - co to właściwie jest?

Prąd elektryczny, elektryczność- pojęcia niby dobrze nam znane. Przecież na co dzień mamy do czynienia z prądem, a elektryczność wprost nas otacza. Nie tylko jest wytwarzana w elektrowniach, lecz występuje także w przyrodzie (np. błyskawice;...

poleca84%

Oko ludzkie i korygowanie jego wad

Optyczny układ oka stanowią części, przez które muszą przejść promienie świetlne, aby skupić się i wytworzyć na siatkówce pomniejszony, odwrócony, rzeczywisty obraz oglądanego przedmiotu. Ściana gałki ocznej składa się z trzech błon ściśle...

poleca82%

Widzenie barw

Widzenie barw to wrażenie psychiczne powstające w mózgu człowieka (a także części zwierząt).Widzenie barw następuje dzięki komórkom światłoczułym, znajdującym się w siatkówce oka. Proces widzenia barwnego rozpoczyna się, gdy oko odbiera...

poleca85%

Plazma

Stan skupienia materii - podstawowa forma, w jakiej występuje substancja, określająca jej podstawowe własności fizyczne. Własności substancji wynikają z układu oraz zachowania cząsteczek tworzących daną substancję. Bardziej precyzyjnym określeniem...

poleca84%

Historia lotów kosmicznych

PIERWSZA ŻYWA ISTOTA W KOSMOSIE Pierwszą, żywą istotą w Kosmosie był pies o imieniu Kudriawka o imieniu Łajka. Zwierzę w przestrzeń kosmiczną wyniosła druga radziecka satelita Sputnik II. Całe zdarzenie miało miejsce 3 Listopada 1957....