profil

Fizjologia

(31)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

4 online
poleca90%

Pobudliwość i pobudzenie - fizjologia

1 Pobudliwość i pobudzenie Pobudliwość i pobudzenie są to cechy żywych komórek. Pobudzenie jest to zmiana właściwości błony komórkowej lub metabolizmu komórkowego pod wpływem czynników działających z zewnątrz komórki, czyli pod wpływem...

poleca85%

Układ moczowy i wydalniczy.

1. Wydalanie.Proces usuwania z organizmu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii, głównie azotowych, oraz nadmiaru wody i soli mineralnych. 2. Nerki.To narządy o kształcie przypominającym nasiona fasoli, położone w tylnej części jamy...

poleca85%

Budowa cytologiczna, histologiczna oraz funkcja mięśnia sercowego

Plan referatu: 1. wyjaśnienie pojęć: cytologia, komórka, histologia, tkanka, 2. tkanka mięśniowa sercowa, 3. komórka mięśniowa sercowa, 4. wstawki (połączenia typu neksus, strefy przylegania, desmosomy), 5. układ przedsionkowo-komorowy (węzeł...

poleca87%

Cechy krążenia mózgowego.

Główne dopływy krwi tętniczej do mózgowia człowieka odbywa się za pośrednictwem czterech tętnic : dwóch tętnic szyjnych wewnętrznych i dwóch tętnic kręgowych . Tętnice kręgowe łączą się tworząc tętnice postawną mózgu . Koło tętnicze mózgu ,...

poleca85%

Fizjologia i patofizjologia- wyklady

UKŁAD NERWOWY Reguluje funkcje ustroju. Składa się z centralnego układu nerwowego, do którego zaliczamy mózgowie oraz rdzeń kręgowy, oraz z układu nerwowego obwodowego, w skład którego wchodzą włókna nerwowe, zgrupowania włókien zwane...

poleca87%

Podział czynnościowy podwzgórza.

Temat: Podział czynnościowy podwzgórza. Podwzgórze (łac. Hypothalamus) to część podkorowa mózgowia zaliczana do międzymózgowia, która nadzoruje reakcje bezwiedne organizmu. Od podwzgórza zależy homeostaza organizmu. Jest to ośrodek podkorowy...