profil

Finanse publiczne

(33)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca89%

Podstawy finansów

stuktura nauki o finansach Zjawiska ekonomiczne:  Zjawiska sfery realnej (produkcja, konsumpcja) – elementy wpływające na podział zasobów  Zjawiska pieniężne  Bezruch pieniądza (zasoby pieniężne, które posiadamy – oszczędności, depozyty) ...

poleca85%

Subwencje

Drugim ważnym elementem polskiego podziału dochodów publicznych między państwo a jednostkę samorządu terytorialnego stanowi konstytucyjna zasada dofinansowywania, która realizowana jest przez samorządy terytorialne w formie transferów, to znaczy...

poleca90%

Zadłuzanie się jst

„Określone kompetencje jednostek samorządu terytorialnego do gromadzenia dochodów i wydatkowania mają istotny wpływ na poziom i kierunki oraz rodzaje wydatków.” Władze samorządowe sprawują kontrolę nad przyszłością regionu. Jeśli mają właściwe...

poleca83%

Budżet gminy

Samorząd gminny został utworzony w 1990r. i jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Podstawą jej funkcjonowania jest statut, ustanawiany przez radę gminy. Jednostka ta służy wspomaganiu działań publicznych na szczeblu lokalnym....

poleca85%

Systemy zabezpieczenia społecznego w Polsce w swietle obowiazujacego ustawodastwa.

Podstawową instytucją koordynującą systemy zabezpieczenia społecznego w Polsce jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który odpowiedzialny jest za realizację ubezpieczeń rentalnych i chorobowych, oraz ubezpieczeń chorobowych w zakresie: zasiłku...

poleca88%

Historia i podstawowe akty prawne systemów zabezpieczenia społecznego

Systemy zabezpieczenia społecznego stanowią podstawową gwarancję i zabezpieczenie obywatela przed zagrożeniami takimi jak bieda i bezdomność, w sytuacji, kiedy nie będzie on mógł podejmować pracy zarobkowej z powodu choroby, kalectwa, bezrobocia...

poleca78%

Raport o stanie gminy Rewal

RAPORT O STANIE GMINY REWAL CZERWIEC 2007 Spis treści Statut Gminy Rewal Zasady funkcjonowania Gminy Rewal: Organy gminy i ich uprawnienia • Wójt Gminy • Zastępca Wójta Gminy • Sekretarz Gminy • Skarbnik Gminy •...

poleca85%

Fundusze z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

1Fundusze z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej Fundusze unijne Dotacje z UE Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw Finansowanie działalności gospodarczej przez Unię Europejską Środki na założenie firmy Struktura...

poleca86%

Dotacje z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

1 DOTACJE Z UE NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY DOTACJE Z UE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Autor: Dariusz Augustyniak 2 Spis treści: 1. ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY...

poleca88%

Pojęcie i funkcje wydatków publicznych

Wydatki publiczne służą realizacji zadań władzy publicznej, która realizuje poprzez inwestycje w cele społeczne (np. walka z biedą, zapewnienie ochrony zdrowia i oświaty), gospodarcze (np. łagodzenie cykli koniunkturalnych, tworzenie...