profil

Edukacja zdrowotna

(19)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca86%

Alkohole

Prezentacja w załączniku

poleca86%

Program profilaktyki raka szyjki macicy

W 1990 r., w odpowiedzi na strategię Światowej Organizacji Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich w 2000 roku”, opracowano w Polsce, po raz pierwszy, Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Była to pierwsza próba zjednoczenia wysiłków różnych resortów,...

poleca86%

Kierunki opieki nad matką i dzieckiem w Polsce

Program opieki nad matką i dzieckiem w Polsce przewiduje wyspecjalizowaną, kompleksową opiekę zdrowotną oraz wychowawczą. Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem, obejmuje profilaktykę i leczenie we wszystkich etapach życia zarówno matki jak i...

poleca86%

Scenariusz wykładu pt. „Słoda ciąża"– planowanie i donoszenie ciąży przez kobiet z cukrzycą

Blok tematyczny : Promocja zdrowia Cel zajęć : • Zmniejszenie lęku matek donoszących ciąże pewnego ryzyka. • Zminimalizowanie ryzyka powikłań u ciężarnej i płodu. • Uświadomienie istoty unormowanej glikemii. • Nabycie przez kobiety...

poleca85%

Zdrowotne aspekty pracy

* Środowisko pracy * Do pierwszoplanowych zadań nowoczesnej medycyny pracy należy kształtowanie systemów pracy zgodnie z wymaganiami człowieka z uwzględnieniem wiedzy w tym zakresie. Lekarz medycyny pracy musi znać takie zagadnienia jak...

poleca85%

Współpraca z instytucjami wsparcia pacjenta i jego rodziny

Wsparcie jest to niesienie pomocy po przez czynności, gesty bądź słowa wspomagające ofiarowane przez inne osoby mające na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Wsparcie jest też celem pomocy społecznej czyli sfery działalności...

poleca86%

Definicje "Edukacji zdrowotnej"

Zdrowie: To nie tylko brak choroby, lecz pełny dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny Światowa Organizacja Zdrowia Zdrowie: To nie tylko brak choroby, lecz zespół cech pozytywnych pozwalających człowiekowi na wykorzystanie wszelkich...

poleca87%

Zastosowanie koncepcji promocji zdrowia w praktyce pielęgniarskiej.

ZASTOSOWANIE KONCEPCJI PROMOCJI ZDROWIA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ. PROMOCJA ZDROWIA jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego poprawę i utrzymanie. Największy, bo 53% wpływ na zdrowie człowieka...

poleca85%

Wpływ badania cytologicznego na wczesne rozpoznanie i leczenie chorób szyjki macicy

Spis treści Wstęp 2 1. Histologia błony śluzowej szyjki macicy 4 2. Zmiany morfologiczne szyjki macicy 2.1 Erytroplakia – nadżerka części pochwowej 6 2.2 Polip szyjki macicy 7 2.3 Zmiany zapalne...