profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(589)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

22 online
poleca93%

Alarmowanie

Jan Kowalski [email protected] Gimnazjum nr4 w Poznaniu Poznań ALARMOWANIE Wyróżniamy dwa alarmy powietrzny i o skażeniach. Alarm powietrzny ostrzega nas przed uderzeniem nas z powietrza np. ataku samolotu wroga. Może być ogłoszony za...

poleca93%

Złamania szczególnie niebezpieczne.

Złamania możemy podzielić na 4 grupy: 1. Proste - Kości nie zmieniły położenia względem siebie 2. Złożone - Kości zmieniły położenie względem siebie 3. Zamknięte - Kości nie przebiły skóry. 4. Otwarte - Kość przebiła skórę...

poleca85%

Urazy kostno-stawowe.

Złamanie to uraz polegający na przerwaniu ciągłości tkanki kostnej. Towarzyszą objawy: ból, opuchnięcie, zasinienie, odkształcenie linii kości przy złamaniu złożonym i krwawiąca rana przy złamaniu otwartym. Udzielając pierwszej pomocy staramy...

poleca85%

Krwotoki

Krwotok to gwałtowny i zagrażający życiu wypływ krwi z uszkodzonych naczyń krwionośnych. Często określany tzw. masywnym krwawieniem. Krwotoki możemy podzielić na: zewnętrzne – krew wylewa się przez widoczną ranę wewnętrzne –...

poleca89%

Rany, opatrywanie ran.

Rana to uraz polegający na przerwaniu ciągłości skóry lub błon śluzowych , towarzyszy temu ból i krwawienie. Główna zasada opatrywania ran polega na zatamowaniu krwawienia przy użyciu jałowego opatrunku . W pierwszej kolejności na ranę...

poleca85%

Podstawowy schemat podtrzymania życia.

Dzięki schematowi możemy skutecznie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu który jest nieprzytomny i nie oddycha. 1.Sprawdź czy jest bezpiecznie \\/ Jest bezpiecznie 2.Kontrola przytomności...

poleca89%

Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Znajomość tych zasad ułatwi ci skuteczne udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu. 1. Dbaj o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego. Przystępując do udzielenia pierwszej pomocy ratownik musi mieć poczucie bezpieczeństwa, gdy go nie ma – wzywa...

poleca85%

Konwencjonalne środki rażenia.

Bronią konwencjonalną nazywamy wszystkie rodzaje broni jakie społeczność międzynarodowa uznała za możliwe do używania na polu walki. Jednocześnie określono rodzaje broni który zostały zakazane, broń tą nazwano bronią masowego rażenia . Została...

poleca88%

Apteczka samochodowa, domowa i torba medyczno-sanitarna

Apteczka - pojemnik służący do przechowywania materiałów i środków przeznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Powinien być wyraźnie oznakowany, trwały i czysty. Apteczka samochodowa – nie ma prawnego obowiązku jej posiadania, ale jest...

poleca84%

Dokumenty

Dokumenty tworzące akta osobowe pracownika są grupowane w trzech częściach(A,B,C ). Każda z nich zawiera aktualny spis znajdujących się wewnątrz dokumentów, które są ponumerowane i ułożone chronologicznie. W części A są gromadzone dokumenty...

poleca87%

Najdziwniejsze choroby świata - prezentacja multimedialna PDF

Choroba jest czymś, czego większość ludzi obawia się najbardziej. Skutecznie może odebrać człowiekowi radość życia i sprawić, że już nic nie będzie dla niego takie samo. Występujące u ludzi stany chorobowe nie zawsze budzą jednak wyłącznie...

poleca77%

Sprawdzian

Test sprawdzający Imię i nazwisko ......................................................... Klasa ............................. Data ............................... Grupa B 1. (1 pkt) Do strategicznych czynników militarnych gwarancji...

poleca87%

Zatrucia

czym są trucizny i zatrucia? Trucizną nazywamy substancję, która wprowadzona w małej dawce do organizmu wskutek swojej aktywności biochemicznej powoduje zaburzenia chorobowe lub śmierć. Zatrucia to zaburzenia czynności fizjologicznych organizmu...

poleca83%

Oznakowanie niebezpiecznych substancji toksycznych i biologicznych

Materiał niebezpieczny to taki, który ze względu na swoje właściwości fizyczne, chemiczne lub biologiczne może powodować życiu i zdrowiu lub powodować straty materialne. Substancje niebezpieczne, w tym toksyczne i biologiczne, znajdujące się w...

poleca85%

Porażenie prądem elektrycznym i pioruny.

Skutki porażenia prądem elektrycznym są bardzo zróżnicowane -począwszy od nieprzyjemnych wrażeń wywołanych przez działanie prądu o małym natężeniu, po nagłe zatrzymanie krążenia na skutek silnego porażenia. Stopień obrażeń zależy od wielu...

poleca86%

Resuscytacja.

Każdy człowiek może stać się ogniwem łańcucha przeżycia. Dlaczego? Rocznie w Europie dochodzi do około 700 tys. nagłych zatrzymań krążenia. Jeśli świadkowie zdarzenia natychmiast nie podejmą resuscytacji, to szansa na życie osoby zagrożonej...

poleca81%

Postępowanie w przypadku awarii.

Rozwój gospodarczy powoduje stałe zwiększenie się zapotrzebowania na energię i surowce oraz dobra konsupcyjne. W produkcji stosuje się coraz bardziej skomplikowane technologie i wykorzystuje coraz nowocześniejsze urządzenia. Każdy większy zakład...

poleca84%

Wypadek drogowy.

Wypadki drogowe zdarzają się codziennie, w każdej chwili możesz zostać świadkiem takiego zdarzenia. Często od reakcji świadków i ich prawidłowego działania zależą bezpieczeństwo miejsca zdarzenia i losy ofiar wypadku. W wielu przypadkach...

poleca87%

Indywidualne środki Ochrony i ochorna żywności

INDYWIDUALNE ŚRODKI OCHRONY Do indywidualnych środków obrony zaliczamy maski przeciwgazowe. Do Masek filtracyjnych zaliczamy: maska przeciwgazowe MP-4 i MP-5. Maska filtracyjna MP-4 składa się z: części twarzowej, a poniżej gumowy kadłub,...

poleca84%

Postępowanie ze skażoną żywnością i wodą.

Osoby przebywające w rejonie skażonym, które bywają bez dostępu do zapasów nieskażonej żywności i wody, mogą być zmuszone do korzystania z żywności i wody, które uległy skażeniu. Aby je uzdatnić do spożycia i zminimalizować ich szkodliwe...

poleca85%

Nie taki konflikt straszny.

W kontaktach międzyludzkich często pojawiają się trudności, wynikające np. z różnicy zdań lub niewłaściwego odebrania wypowiedzianych słów. Jeżeli przynajmniej jedna strona uważa, że jej interesy są naruszane, i w sposób gwałtowny próbuje temu...

poleca81%

Wpływ substancji promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę.

W naszym otoczeniu mamy do czynienia z dwoma rodzajami promieniotwórczości. Promieniotwórczość naturalna występuje w przyrodzie. Promieniują rudy niektórych metali, pierwiastki zawarte w skałach i glebie: dociera do nas również tzw. promieniowanie...

poleca85%

Zatrucia.

Zatrucie to zespół objawów chorobowych wywołanych działaniem trucizny na organizm. W zależności od rodzaju substancji toksycznej objawy mogą być łagodne, ograniczające się do dolegliwości przewodu pokarmowego, lub ciężkie, które prowadzą nawet do...

poleca80%

Ewakuacja ludności i zwierząt z terenów zagrożonych.

Najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem uniknięcia niebezpieczeństwa jest oddalenie się od tego źródła lub miejsca jego występowania. Kiedy pozwala na to czas, a zagrożenie jest jeszcze stosunkowo niewielkie, oprócz ratowania ludzi i...

poleca89%

Pierwsza pomoc.

Żyjesz w ciągłym ruchu. Budzisz się i wychodzisz do szkoły. Wracasz do domu, pomagasz rodzicom. Realizujesz swoje zainteresowania: grasz w piłkę, rysujesz, czytasz książki, jeździsz na rowerze. W każdej chwili możesz zostać świadkiem zdarzenia, w...

poleca85%

Zatrucia.

Zatrucia to zespół objawów chorobowych wywołanych działaniem trucizny na nasz organizm. W zależności od rodzaju substancji toksycznej objawy mogą być łagodne, ograniczające się do dolegliwości przewodu pokarmowego, lub ciężkie, które prowadzą...

poleca85%

Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności.

Państwo stara się zapewnić swoim obywatelom odpowiednie warunki życia i rozwoju, zaspokajając potrzeby poszczególnych jednostek i grup społecznych. Jedną z elementarnych potrzeb jest bezpieczeństwo: indywidualne (osobiste) oraz zbiorowe...

poleca82%

Zagrożenia pożarowe.

Kiedy człowiek nauczył się rozniecać i świadomie wykorzystywać ogień, rozwój cywilizacyjny uległ znacznemu przyśpieszeniu. Jednak ogień nie zawsze wspiera i chroni człowieka. Stał się także narzędziem zniszczenia. Mieszkańcy antycznych i...

poleca88%

Kolejność czynności wykonywanych w ramach RK-O.

1. Zabezpieczyć miejsce zdarzenie. 2.Sprawdzić reakcję poszkodowanego na bodźce zewnętrzne (zapytać coś, potrząsnąć), a jeżeli nie ma reakcji, głośno wołać o pomoc. 3. Udrożnić drogi oddechowe, rozpiąć i rozchylić ubranie pod szyją (nawet rzy...

poleca84%

Ochrona ofiar konfliktów zbrojnych i dóbr kultury.

Pierwsze uregulowania prawa wojennego były wewnętrznymi aktami prawnymi poszczególnych państw. Kiedy Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiej, przejęła także wiele obowiązujących w nim zwyczajów i praw wojennych. Wokół idei niesienia...

poleca85%

Powodzie

Powódź to przejściowe zjawisko hydrologiczne, które jest zagrożeniem dla wielu rejonów Polski. Szczególnie na to niebezpieczeństwo narażone są tereny położone nad rzekami i potokami, a także rejony nadmorskie. Istnieje wiele przyczyn powodzi. W...

poleca88%

Zbiór wiadomości na temat kleszczy.

1. Kleszcze- co to takiego? Kleszcze to pajęczaki należące do gromady roztoczy. Wyróżnia się kleszcze twarde, częściowo okryte twardym pancerzem oraz miękkie, pozbawione pancerza, obrzeżkowate. W Polsce mają idealne warunki do rozwoju w...

poleca85%

Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dorosłych i dzieci

RESUSTYTACJA DOROSŁEGO – KRĄŻENIOWO ODDECHOWA -Ratujący ocenia swoje bezpieczeństwo i przytomność poszkodowanego (delikatne potrząśniecie ‘Czy pan mnie słyszy?’ Tak: ratujący dowiaduje się co się stało, ewentualne wezwanie pomocy. Nie:...

poleca84%

Utonięcia

Utonięcie jest to śmierć poprzez uduszenie spowodowane zablokowaniem dróg oddechowych cieczą, najczęściej wodą. Wyróżniamy 4 fazy tonięcia: 1. Wstrzymanie oddechu 2. Łapczywe nabieranie powietrza pod wodą 3. Wymioty 4. Zamieranie narządów...

poleca85%

Oparzenia

1. Skręcenie – krótkotrwałe przemieszczenie się powierzchni stawowych kości wewnątrz stawu. 2. Zwichnięcie – trwałe przemieszczenie powierzchni stawowych kości wewnątrz stawu. 3. Złamanie śródstawowe – odłamanie części kostnych w pobliżu stawu....

poleca85%

Krwotoki wewnętrzne

Krwotoki wewnętrzne mogą być do jamy czaszki, płuc, żołądka, jamy otrzewnej. a)do jamy czaszki -Objawy: -bóle głowy, -zaburzenia świadomości, -zaburzenia w odbiorze wrażeń zmysłowych. - nierówne źrenice, -mdłości i wymioty, -może wystąpić...

poleca85%

Obrona terytorialna, Siły zbrojne RP, Świadczenia na rzecz obrony

Świadczenia na rzecz obrony – wykonywanie określonych czynności lub użyczanie nieruchomości, rzeczy ruchomych na cele obronne państwa. PODZIAŁ: a) osobiste b) rzeczowe -doraźne (nie przeznaczone do działań obronnych) -etatowe (wykorzystywane...

poleca85%

Z którą koncepcją tworzenia wspólnoty narodowej się utożsamiam (konstruktywistyczna, esencjonalistyczne, perspektywa historycznokulturowa)

Ja utożsamiam się z perspektywa historycznokulturowa ponieważ ta koncepcja mówi nam o tym ze naród jest wspólnotą o charakterze historycznym, w którym samorzutne procesy dziejowe mogą występować obok świadomych działań wzmacniających narodową...

poleca84%

Orientowanie się za pomocą busoli lub kompasu.

Określania stron świata najlepiej rozpocząć od wyznaczenia kierunku na północy. W kompasie igła magnetyczna jest osadzona na ostrzu w okrągłym pudełku, na którego dnie skróty nazw głównych kierunków geograficznych : północ - Pn lub N (North),...

poleca85%

Terenoznawstwo

Orientowaniem się w terenie nazywamy umiejętność określania punktu, w którym się znajdujemy, a także usytuowania otaczających nas przedmiotów terenowych i form terenu względem stron świata. Przedmioty terenowe to wszystkie obiekty znajdujące się...

poleca84%

Organizacja pierwszej pomocy na miejscu wypadku

Organizacja pierwszej pomocy na miejscu wypadku Udzielanie pierwszej pomocy zaczyna się w chwili podjęcia kroków zmierzających do zabezpieczenia terenu i uzyskania fachowej pomocy. 1. Prawny obowiązek pomocy i jego konsekwencje...

poleca85%

Wyposażenie apteczki.

1. Podstawowe wyposażenie apteczki: - rękawiczki jednorazowe (typu chirurgicznego) – co najmniej jedna para. - maseczka do sztucznego oddychania, metodą usta-usta, jednorazowa, trwała, łatwa w użyciu – jedna para - nożyczki...

poleca84%

Obiekty chronione znakiem rozpoznawczym dóbr kultury

Kościół św. Jana Chrzciciela w Bruśku Kościół w miejscowości Brusiek, powiat lubliniecki, diecezja gliwicka, kościół rzymsko-katolicki. Wieś Brusiek, położona na trasie Koszęcin – Tworóg. Obecny kościół zbudowano przed 1670 r. z fundacji...

poleca80%

Konwencje Genewskie

Konwencje genewskie dotyczą zasad i norm prawnych z zakresu prawa międzynarodowego i pomocy humanitarnej podpisanych w Genewie w Szwajcarii, będący częścią międzynarodowego prawa humanitarnego. Konwencje były rezultatem działalności i zabiegów...

poleca79%

Grzyby trujące i jadalne (prezentacja)

Grzyby trujące i jadalne (prezentacja)

poleca83%

Dziura ozonowa

Coraz częściej słyszymy w telewizji bądź czytamy w prasie o tak zwanej "dziurze ozonowej". Większość z nas niestety nie ma pojacia o tym zjawisku, bagatelizuje sprawę, a jest to bardzo poważne zagrożenie, którego skutki staja się coraz...

poleca86%

Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego

Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego: -zabronione jest stosowanie broni które powodują zbędne cierpienia lub nadmierne straty w środowisku. -ludność cywilna nie powinna być przedmiotem ataków wojskowych -zabronione jest...

poleca85%

Broń Jądrowa

Cały referat w załączniku

poleca82%

Nikotynizm jako patologia wśród młodzieży

Zazwyczaj palenie wśród młodzieży wpierw staje się stylem, sposobem dowartościowania siebie a później uzależnieniem. Polsce też pojawiały się nieśmiałe tendencje walki z nałogiem palenia. Pozytywnym działaniem w tym zakresie jest wprowadzenie...

poleca88%

Art. 33 Art. 44 Rodzaje działań wojennych Walka regularna Środki rażenia to Podział środków rażenia Czynniki rażenia broni atomowej i termojądrowej Czynnik rażenia broni neutronowej Rejon porażenia bronią jądrową Rejon porażenia

1.Art. 33 Art. 44 2.Rodzaje działań wojennych 3. Walka regularna 4.Środki rażenia to 5. Podział środków rażenia 6.Czynniki rażenia broni atomowej i termojądrowej 7. Czynniki rażenia broni neutronowej 8.Rejon porażenia bronią jądrową-...

poleca85%

Broń chemiczna

• Broń chemiczna – jeden z rodzajów broni, w którym podstawowym czynnikiem rażącym jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach. Często termin ten jest utożsamiany z gazami bojowymi, gdyż większość - choć nie wszystkie - rodzaje broni...

poleca84%

Regionalna i lokalna skala zagrożeń ekologicznych – zanieczyszczenia powietrza

Regionalna i lokalna skala zagrożeń ekologicznych – zanieczyszczenia powietrza Wszystko co nas otacza, a więc organizmy roślinne i zwierzęce, woda, gleba i atmosfera, to podstawowe elementy środowiska. Człowiek budując nowe osiedla, drogi,...

poleca85%

Projekt o sposobie ochrony zwierząt gospodarskich i paszy

Zadanie: Zaprojektować sposób ochrony zwierząt gospodarskich i paszy oraz sporządzić plan niezbędnych czynności wraz ze szczegółowy opisem zabezpieczających płody rolne i zwierzęta gospodarskie w gospodarstwie rolno-hodowlnym przed skażeniami i...

poleca87%

Kaliber

kaliber: najmniejsza średnica przewodu lufy broni palnej. Pod uwagę nie bierze się zakończenia lufy, które, np. w garłaczu, może rozszerzać się lejkowato. W przypadku luf gwintowanych kaliber broni oznacza średnicę lufy mierzoną na polach gwintu....

poleca85%

Charakterystyka broni masowego rażenia.

1. Źródła i rodzaje masowego rażenia: a) główne źródła promieniowania: * awarie elektrowni jądrowych * akty terrorystyczne * użycie broni w czasie wojny * katastrofy okrętów o napędzie atomowym * przewozy materiałów rozczepialnych * awarie...

poleca78%

Zagrożenia czasu wojny - współczesne środki rażenia.

1. Najczęstsze motywy wojen: * interesy państwowe * zasoby materialne przeciwnika * zagarnięcie terytorium * zemsta * chęć zdobycia sławy i uznania * różnice kulturowe * różnice etniczne * różnice religijne * nienawiść 2. Podział...

poleca83%

Charakterystyka zagrożeń lokalnych.

1. Regionalne zagrożenia człowieka: a) zagrożenia naturalne: * biologiczne * radiacyjne * klimatyczne * klęski żywiołowe b) zagrożenia powodowane przez człowieka: * terroryzm * pożary * zaśmiecanie odpadami * broń masowego rażenia *...

poleca79%

Zagrożenia naturalne oraz wynikające z działalności człowieka.

1. Najczęstsze zagrożenia naturalne: * trzęsienia ziemi * erupcje wulkanów * powodzie * silny wiatr * intensywne opady atmosferyczne lub ich długotrwały brak * pożary * wyładowania atmosferyczne * długotrwałe działanie wysokich lub niskich...

poleca85%

Porozumienie administracyjne

Porozumienie administracyjne należąca do niewładczych form działania administracji dwustronna lub wielostronna czynność prawna z zakresu prawa administracyjnego, dokonywana przez podmioty wykonujące administrację publiczną, a dochodząca do skutku...

poleca84%

Współczesny terroryzm jaką przybiera formę i jak z nim walczyć ?

Terroryzm w dzisiejszych czasach używany jest po to aby zastraszyc kogoś lub wymusic dana rzecz od kogoś. Terror jest pogwałceniem prawa, a celem terroru jest zastraszenie całego społeczeństwa, ale jednak działania terrorystyczne są uderzane w...

poleca85%
poleca85%

Uraz głowy

Urazy głowy: Do urazów głowy dochodzi w wyniku bezpośredniego uszkodzenia mózgu odłamkami kostnymi czaszki oraz w wyniku gwałtownie działających sił przyspieszenia bądź opóźnienia, które uszkadzają tkankę nerwową zarówno w miejscu zadziałania...

poleca88%

Sztuki Walki

Na świecie są stki różnych sztuk walk są sztuki walki popularne i zapomniane jak ta o kturej jest mowa w poniższym tekście....

poleca84%

Zaplanuj sposoby zapobiegania i przeciwdziałania panice w określonej sytuacji kryzysowej

Panika to nagły i nieoczekiwany wybuch szybko rozprzestrzeniającego się zbiorowego strachu. Najczęściej wywołany jest przez urojenia, wyolbrzymianie niebezpieczeństwa. Jej skutkiem jest ucieczka. Powstawaniu paniki sprzyja często chaos,...

poleca85%

Określ, kto nie podlega obowiązkowi świadczeń osobistych i uzasadnij, dlaczego

Świadczenia osobiste to wykonywanie różnego rodzaju prac na rzecz przygotowania obrony państwa oraz zwalczania klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków. Obowiązkowi świadczeń osobistych nie podlegają: 1....

poleca89%

Udowodnij, że technizacja życia może stanowić zagrożenie dla środowiska

Rozwój cywilizacji przynosi nam wiele korzyści w naszym codziennym życiu, ale prowadzi także do zanieczyszczania oraz degradacji środowiska. W dużym stopniu do tego przyczynia się rolnictwo. Głównym zagrożeniem są nawozy sztuczne, które...

poleca85%

Udowodnij, że przyczyną nadzwyczajnych zagrożeń może być lekkomyślność i niefrasobliwość człowieka

Zagrożenie - zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powodują, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika. Zagrożenia możemy podzielić na naturalne i nadzwyczajne. Do tych drugich zaliczamy: - awarie...

poleca85%

Referat na temat wolontariatu

Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu....

poleca84%

Przykładowy plan wycieczki

plan wycieczki w załączniku

poleca84%

PO - Pagony

praca w załączniku

poleca86%

Prostytucja - prezentacja

Historia Prostytucją od najdawniejszych znanych czasów zajmowały się, bądź z powodów religijnych, bądź rodzinnych czy materialnych, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Jej występowanie poświadczone jest w tekstach starożytnych cywilizacji: Bliskiego...

poleca87%

Hipotermia (referat)

Hipotermia czyli przechłodzenie organizmu jest dolegliwością, w wyniku której temperatura ciała (u ludzi) spada poniżej bezwzględnego minimum normy fizjologicznej czyli 36 °C. Stan taki jest spowodowany zbyt szybkim ochłodzniem organizmu w...

poleca85%

Broń biologiczna

Historia broni biologicznej. Broń biologiczna była używana już w starożytności. Znane są przykłady powszechnego zatruwania strzał toksynami także pochodzenia biologicznego oraz podrzucania jadowitych węży na wrogie statki (praktyka Hannibala), a...

poleca85%

Noriquno zapomniana sztuka walki

Chinska sztuka walki W601 rVIIw. 1 marca Norique Morr wymyślił Noriquno nazwa ta pochodzi od imienia jego...