profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(589)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

48 online
poleca93%

Alarmowanie

Jan Kowalski [email protected] Gimnazjum nr4 w Poznaniu Poznań ALARMOWANIE Wyróżniamy dwa alarmy powietrzny i o skażeniach. Alarm powietrzny ostrzega nas przed uderzeniem nas z powietrza np. ataku samolotu wroga. Może być ogłoszony za...

poleca93%

Złamania szczególnie niebezpieczne.

Złamania możemy podzielić na 4 grupy: 1. Proste - Kości nie zmieniły położenia względem siebie 2. Złożone - Kości zmieniły położenie względem siebie 3. Zamknięte - Kości nie przebiły skóry. 4. Otwarte - Kość przebiła skórę...

poleca85%

Urazy kostno-stawowe.

Złamanie to uraz polegający na przerwaniu ciągłości tkanki kostnej. Towarzyszą objawy: ból, opuchnięcie, zasinienie, odkształcenie linii kości przy złamaniu złożonym i krwawiąca rana przy złamaniu otwartym. Udzielając pierwszej pomocy staramy...

poleca85%

Krwotoki

Krwotok to gwałtowny i zagrażający życiu wypływ krwi z uszkodzonych naczyń krwionośnych. Często określany tzw. masywnym krwawieniem. Krwotoki możemy podzielić na: zewnętrzne – krew wylewa się przez widoczną ranę wewnętrzne –...

poleca89%

Rany, opatrywanie ran.

Rana to uraz polegający na przerwaniu ciągłości skóry lub błon śluzowych , towarzyszy temu ból i krwawienie. Główna zasada opatrywania ran polega na zatamowaniu krwawienia przy użyciu jałowego opatrunku . W pierwszej kolejności na ranę...

poleca85%

Podstawowy schemat podtrzymania życia.

Dzięki schematowi możemy skutecznie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu który jest nieprzytomny i nie oddycha. 1.Sprawdź czy jest bezpiecznie \\/ Jest bezpiecznie 2.Kontrola przytomności...

poleca89%

Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Znajomość tych zasad ułatwi ci skuteczne udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu. 1. Dbaj o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego. Przystępując do udzielenia pierwszej pomocy ratownik musi mieć poczucie bezpieczeństwa, gdy go nie ma – wzywa...

poleca85%

Konwencjonalne środki rażenia.

Bronią konwencjonalną nazywamy wszystkie rodzaje broni jakie społeczność międzynarodowa uznała za możliwe do używania na polu walki. Jednocześnie określono rodzaje broni który zostały zakazane, broń tą nazwano bronią masowego rażenia . Została...

poleca88%

Apteczka samochodowa, domowa i torba medyczno-sanitarna

Apteczka - pojemnik służący do przechowywania materiałów i środków przeznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Powinien być wyraźnie oznakowany, trwały i czysty. Apteczka samochodowa – nie ma prawnego obowiązku jej posiadania, ale jest...

poleca85%

Dokumenty

Dokumenty tworzące akta osobowe pracownika są grupowane w trzech częściach(A,B,C ). Każda z nich zawiera aktualny spis znajdujących się wewnątrz dokumentów, które są ponumerowane i ułożone chronologicznie. W części A są gromadzone dokumenty...