profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(589)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
poleca87%

Art. 33 Art. 44 Rodzaje działań wojennych Walka regularna Środki rażenia to Podział środków rażenia Czynniki rażenia broni atomowej i termojądrowej Czynnik rażenia broni neutronowej Rejon porażenia bronią jądrową Rejon porażenia

1.Art. 33 Art. 44 2.Rodzaje działań wojennych 3. Walka regularna 4.Środki rażenia to 5. Podział środków rażenia 6.Czynniki rażenia broni atomowej i termojądrowej 7. Czynniki rażenia broni neutronowej 8.Rejon porażenia bronią jądrową-...

poleca85%

Broń chemiczna

• Broń chemiczna – jeden z rodzajów broni, w którym podstawowym czynnikiem rażącym jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach. Często termin ten jest utożsamiany z gazami bojowymi, gdyż większość - choć nie wszystkie - rodzaje broni...

poleca84%

Regionalna i lokalna skala zagrożeń ekologicznych – zanieczyszczenia powietrza

Regionalna i lokalna skala zagrożeń ekologicznych – zanieczyszczenia powietrza Wszystko co nas otacza, a więc organizmy roślinne i zwierzęce, woda, gleba i atmosfera, to podstawowe elementy środowiska. Człowiek budując nowe osiedla, drogi,...

poleca85%

Projekt o sposobie ochrony zwierząt gospodarskich i paszy

Zadanie: Zaprojektować sposób ochrony zwierząt gospodarskich i paszy oraz sporządzić plan niezbędnych czynności wraz ze szczegółowy opisem zabezpieczających płody rolne i zwierzęta gospodarskie w gospodarstwie rolno-hodowlnym przed skażeniami i...

poleca87%

Kaliber

kaliber: najmniejsza średnica przewodu lufy broni palnej. Pod uwagę nie bierze się zakończenia lufy, które, np. w garłaczu, może rozszerzać się lejkowato. W przypadku luf gwintowanych kaliber broni oznacza średnicę lufy mierzoną na polach gwintu....

poleca85%

Charakterystyka broni masowego rażenia.

1. Źródła i rodzaje masowego rażenia: a) główne źródła promieniowania: * awarie elektrowni jądrowych * akty terrorystyczne * użycie broni w czasie wojny * katastrofy okrętów o napędzie atomowym * przewozy materiałów rozczepialnych * awarie...

poleca78%

Zagrożenia czasu wojny - współczesne środki rażenia.

1. Najczęstsze motywy wojen: * interesy państwowe * zasoby materialne przeciwnika * zagarnięcie terytorium * zemsta * chęć zdobycia sławy i uznania * różnice kulturowe * różnice etniczne * różnice religijne * nienawiść 2. Podział...

poleca83%

Charakterystyka zagrożeń lokalnych.

1. Regionalne zagrożenia człowieka: a) zagrożenia naturalne: * biologiczne * radiacyjne * klimatyczne * klęski żywiołowe b) zagrożenia powodowane przez człowieka: * terroryzm * pożary * zaśmiecanie odpadami * broń masowego rażenia *...

poleca79%

Zagrożenia naturalne oraz wynikające z działalności człowieka.

1. Najczęstsze zagrożenia naturalne: * trzęsienia ziemi * erupcje wulkanów * powodzie * silny wiatr * intensywne opady atmosferyczne lub ich długotrwały brak * pożary * wyładowania atmosferyczne * długotrwałe działanie wysokich lub niskich...

poleca85%

Porozumienie administracyjne

Porozumienie administracyjne należąca do niewładczych form działania administracji dwustronna lub wielostronna czynność prawna z zakresu prawa administracyjnego, dokonywana przez podmioty wykonujące administrację publiczną, a dochodząca do skutku...

poleca84%

Współczesny terroryzm jaką przybiera formę i jak z nim walczyć ?

Terroryzm w dzisiejszych czasach używany jest po to aby zastraszyc kogoś lub wymusic dana rzecz od kogoś. Terror jest pogwałceniem prawa, a celem terroru jest zastraszenie całego społeczeństwa, ale jednak działania terrorystyczne są uderzane w...

poleca85%
poleca85%

Uraz głowy

Urazy głowy: Do urazów głowy dochodzi w wyniku bezpośredniego uszkodzenia mózgu odłamkami kostnymi czaszki oraz w wyniku gwałtownie działających sił przyspieszenia bądź opóźnienia, które uszkadzają tkankę nerwową zarówno w miejscu zadziałania...

poleca88%

Sztuki Walki

Na świecie są stki różnych sztuk walk są sztuki walki popularne i zapomniane jak ta o kturej jest mowa w poniższym tekście....

poleca84%

Zaplanuj sposoby zapobiegania i przeciwdziałania panice w określonej sytuacji kryzysowej

Panika to nagły i nieoczekiwany wybuch szybko rozprzestrzeniającego się zbiorowego strachu. Najczęściej wywołany jest przez urojenia, wyolbrzymianie niebezpieczeństwa. Jej skutkiem jest ucieczka. Powstawaniu paniki sprzyja często chaos,...

poleca85%

Określ, kto nie podlega obowiązkowi świadczeń osobistych i uzasadnij, dlaczego

Świadczenia osobiste to wykonywanie różnego rodzaju prac na rzecz przygotowania obrony państwa oraz zwalczania klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków. Obowiązkowi świadczeń osobistych nie podlegają: 1....

poleca89%

Udowodnij, że technizacja życia może stanowić zagrożenie dla środowiska

Rozwój cywilizacji przynosi nam wiele korzyści w naszym codziennym życiu, ale prowadzi także do zanieczyszczania oraz degradacji środowiska. W dużym stopniu do tego przyczynia się rolnictwo. Głównym zagrożeniem są nawozy sztuczne, które...

poleca85%

Udowodnij, że przyczyną nadzwyczajnych zagrożeń może być lekkomyślność i niefrasobliwość człowieka

Zagrożenie - zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powodują, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika. Zagrożenia możemy podzielić na naturalne i nadzwyczajne. Do tych drugich zaliczamy: - awarie...

poleca84%

Referat na temat wolontariatu

Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu....

poleca84%

Przykładowy plan wycieczki

plan wycieczki w załączniku

poleca84%

PO - Pagony

praca w załączniku

poleca86%

Prostytucja - prezentacja

Historia Prostytucją od najdawniejszych znanych czasów zajmowały się, bądź z powodów religijnych, bądź rodzinnych czy materialnych, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Jej występowanie poświadczone jest w tekstach starożytnych cywilizacji: Bliskiego...

poleca87%

Hipotermia (referat)

Hipotermia czyli przechłodzenie organizmu jest dolegliwością, w wyniku której temperatura ciała (u ludzi) spada poniżej bezwzględnego minimum normy fizjologicznej czyli 36 °C. Stan taki jest spowodowany zbyt szybkim ochłodzniem organizmu w...

poleca85%

Broń biologiczna

Historia broni biologicznej. Broń biologiczna była używana już w starożytności. Znane są przykłady powszechnego zatruwania strzał toksynami także pochodzenia biologicznego oraz podrzucania jadowitych węży na wrogie statki (praktyka Hannibala), a...

poleca85%

Noriquno zapomniana sztuka walki

Chinska sztuka walki W601 rVIIw. 1 marca Norique Morr wymyślił Noriquno nazwa ta pochodzi od imienia jego...

poleca82%

Ochrona ludności cywilnej podczas wojny i okupacji wojennej

Ochrona ludności cywilnej podczas wojny i okupacji wojennej Historia obrony cywilnej Podstawowym celem obrony cywilnej kraju jest ochrona ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi...

poleca85%

System obronny

Prezentacja dotycząca systemu obronnego RP.

poleca88%

Międzynarodowy Czerwony Krzyż

Inspiracją do utworzenia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża stała się bitwa stoczona 24 czerwca 1859 pomiędzy wojskami austriackimi cesarza Franciszka Józefa I a połączonymi siłami francusko-włoskimi pod dowództwem Napoleona III. Bitwa pod włoską...

poleca85%

Działalność organizacji pozarządowych i społecznych niosących pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych

MCK W 1919 roku Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc połączyły swoje siły i utworzyły Międzynarodową Federację Narodowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zwany również jako Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Organizacja ta w...

poleca91%

Międzynarodowy czerwony krzyż

Histroria Czerwonego Krzyża Czerwony Krzyż powstał w 1863 roku z inicjatywy szwajcarskiego filantropa i finansisty Henrego Dunanta, wstrząśniętego widokiem dogorywających i pozostawionych sobie rannych, jaki ujrzał 24 czerwca 1859 roku na...

poleca85%

ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych to uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, jest następczynią Ligi Narodów. Za cel stawia sobie zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami...

poleca85%

Miejsce Polski na świecie

Miejsce Polski na świecie Polska leży w centrum Europy, więc wydawałoby się, że to najlepsze, co mogłoby się wydarzyć. Niestety w historii naszego kraju nie zawsze było kolorowo z tego powodu. Na szczęście zawsze potrafiliśmy wyjść cało z...

poleca85%

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem

1. Co to jest prąd elektryczny? 2.Od czego zależyc rodzaj uszkodzeń? 3.Ciężkość porażeć zależy od ? 4.Pierwsza pomoc w porażeniu prądem niskonapięciowym. 5.Pierwsza pomoc w porażeniu prądem wysokonapięciowym. 6.pierwsza pomoc w porażeniu...

poleca84%

Pierwsza pomoc tonącym

1.Co to jest utonięcie? 2. Co to jest przytopienie? 3. Pierwsza pomoc w tonięciu. 4.Przyczyny utonięć. AD1 Utonięcie - rodzaj uduszenia gwałtownego, do którego dochodzi na skutek zablokowania dróg oddechowych płynem, najczęściej wodą....

poleca85%

Ochorna przed zagrożeniami i ratownictwo medyczne

T:Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania. T: Środki ochrony przed zagrożeniami. 1. Drogi oddechowe zabezpiecza się przed skażeniem wykorzystując maski przeciwgazowe typu MP4 i MP5 (posiada urządzenie umożliwiające picie). 2....

poleca83%

Zagrożenia regionalne w Polsce

ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W NASZYM REGIONIE Wiele czynników i sytuacji również w czasie pokoju stwarza poważne zagrożenia dla ludzi i środowiska. Ich skutki można porównać do zniszczeń wywołanych działaniami wojennymi. Niektóre zagrożenia,...

poleca87%

Dziura ozonowa

Jeszcze 30 lat temu niewielu ludzi słyszało o warstwie ozonowej. Obecnie, dzięki odkryciom naukowców, zdaliśmy sobie sprawę z jej znaczenia dla ochrony życia na Ziemi i z wynikającej stąd konieczności jej zachowania. Co to jest ozon? W wesołych...

poleca85%

"Ziemia, pełna obaw i nadziei"

ZIEMIA – PEŁNA OBAW I NADZIEI „ Ziemia […] ma skórę, a skóra ta choruję. Jedna z tych chorób zwie się na przykład człowiekiem.” FRYDERYK NIETZSCHE Ziemia – błękitna planeta. Zamieszkują ją ludzie, zwierzęta i rośliny. Ma w sobie wiele...

poleca84%

Stany zagrożenie życia i zdrowia oraz łańcuch ratunkowy

STANY ZAGROŻENIE ŻYCIA I ZDROWIA:utrata przytomności, zatrzymanie oddechu, zatrzymanie krążenie, krwotoki. ŁAŃCUCH RATUNKOWY: 1. Organizacja miejsca wypadku(zapewnienie bezpieczeństwa sobie, dostępu do poszkodowanego, bezpieczeństwa...

poleca83%

Czynniki rażenia wybuchu jądrowego

Na podstawie książki: LICEUM/TECHNIKUM PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE Mariusz Goniewicz Anna W. Nowak Zbigniew Smutek Podręcznik cz.1 W plikach załączonych do pracy.... Spis treści: 1. Seveso II. 2. Terroryzm. 3. Rodzaje wybuchów jądrowych....

poleca85%

Charakterystyka zgrożeń lokalnych

Na podstawie książki: LICEUM/TECHNIKUM PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE Mariusz Goniewicz Anna W. Nowak Zbigniew Smutek Podręcznik cz.1 W plikach załączonych do pracy.... Spis treści: 1. Zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi na terenie...

poleca85%

Zagrożenia czasu pokoju wynikające z działalności człowieka

Na podstawie książki: LICEUM/TECHNIKUM PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE Mariusz Goniewicz Anna W. Nowak Zbigniew Smutek Podręcznik cz.1 W plikach załączonych do pracy.... Spis treści: 1. Zagrożenia środowiska naturalnego: * zanieczyszczenia...

poleca85%

Zagrożenia naturalne.

Na podstawie książki: LICEUM/TECHNIKUM PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE Mariusz Goniewicz Anna W. Nowak Zbigniew Smutek Podręcznik cz.1 W plikach załączonych do pracy.... Spis treści: 1. Powodzie i rodzaje powodzi 2. Trzęsienia Ziemi...

poleca85%

Jak wykorzystałem w czasie wakacji wiedzę zdobytą na lekcjach PO ?

Przysposobienie obronne jest przedmiotem uczącym wielu praktycznych rzeczy, przede wszystkim podstaw bezpieczeństwa. Dzięki tej wiedzy wiemy jak się zachować w niektórych nietypowych dla życia codziennego sytuacjach, możemy śmielej kroczyć...

poleca84%

Podręczny sprzęt gaśniczny

Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożaru w początkowej fazie jego rozwoju (likwidowanie pożaru w zarodku). Z uwagi na przeznaczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, jego konstrukcję oraz sposób uruchamiania cechuje...

poleca85%

Przyczyny powstawania pożarów

Przyczyny powstawania pożarów mogą być różne, a do najczęściej spotykanych zaliczają się: 1. Nieostrożność osób dorosłych jak i dzieci w posługiwaniu się ogniem otwartym, np. płomieniem, zapałkami, papierosami itp. Przejawy nieostrożności to:...

poleca87%

Bandażowanie - skany.

Skany z książeczki o bandażowaniu z pewnością przydadzą się na lekcje PO. Ilustracje i opisy. Jak bandażować: palce, przedramię, łokieć, ramię, głowa, udo, biodro, podbrzusze, pośladek, piersi, grzbiet, oko, ucho.

poleca85%

Urazy termiczne (prezentacja)

Oparzenie jest to uszkodzenie skóry i tkanek (ścięgien, narządów wewnętrznych) głębiej położonych wskutek działania ciepła lub zimna, żrących substancji chemicznych (stałych, płynnych, gazowych) lub prądu elektrycznego, promieni słonecznych,...

poleca85%

Model polskiego lotnictwa

prezentacja dotyczy F16

poleca90%

Jak postępować aby unikać stresu

JAK POSTĘPOWAĆ ABY UNIKAĆ STRESU? Stres to reakcja psychofizyczna organizmu na negatywne, nowe, nieznane lub nietypowe bodźce fizyczne i psychiczne. Może zostać wywołana zarówno wydarzeniem dużej wagi, jak i z pozoru błahej. Ponieważ stres...