profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(589)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

78 online
poleca85%

Zatrucia.

Zatrucia to zespół objawów chorobowych wywołanych działaniem trucizny na nasz organizm. W zależności od rodzaju substancji toksycznej objawy mogą być łagodne, ograniczające się do dolegliwości przewodu pokarmowego, lub ciężkie, które prowadzą...

poleca85%

Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności.

Państwo stara się zapewnić swoim obywatelom odpowiednie warunki życia i rozwoju, zaspokajając potrzeby poszczególnych jednostek i grup społecznych. Jedną z elementarnych potrzeb jest bezpieczeństwo: indywidualne (osobiste) oraz zbiorowe...

poleca81%

Zagrożenia pożarowe.

Kiedy człowiek nauczył się rozniecać i świadomie wykorzystywać ogień, rozwój cywilizacyjny uległ znacznemu przyśpieszeniu. Jednak ogień nie zawsze wspiera i chroni człowieka. Stał się także narzędziem zniszczenia. Mieszkańcy antycznych i...

poleca88%

Kolejność czynności wykonywanych w ramach RK-O.

1. Zabezpieczyć miejsce zdarzenie. 2.Sprawdzić reakcję poszkodowanego na bodźce zewnętrzne (zapytać coś, potrząsnąć), a jeżeli nie ma reakcji, głośno wołać o pomoc. 3. Udrożnić drogi oddechowe, rozpiąć i rozchylić ubranie pod szyją (nawet rzy...

poleca85%

Ochrona ofiar konfliktów zbrojnych i dóbr kultury.

Pierwsze uregulowania prawa wojennego były wewnętrznymi aktami prawnymi poszczególnych państw. Kiedy Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiej, przejęła także wiele obowiązujących w nim zwyczajów i praw wojennych. Wokół idei niesienia...

poleca85%

Powodzie

Powódź to przejściowe zjawisko hydrologiczne, które jest zagrożeniem dla wielu rejonów Polski. Szczególnie na to niebezpieczeństwo narażone są tereny położone nad rzekami i potokami, a także rejony nadmorskie. Istnieje wiele przyczyn powodzi. W...

poleca88%

Zbiór wiadomości na temat kleszczy.

1. Kleszcze- co to takiego? Kleszcze to pajęczaki należące do gromady roztoczy. Wyróżnia się kleszcze twarde, częściowo okryte twardym pancerzem oraz miękkie, pozbawione pancerza, obrzeżkowate. W Polsce mają idealne warunki do rozwoju w...

poleca82%

Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dorosłych i dzieci

RESUSTYTACJA DOROSŁEGO – KRĄŻENIOWO ODDECHOWA -Ratujący ocenia swoje bezpieczeństwo i przytomność poszkodowanego (delikatne potrząśniecie ‘Czy pan mnie słyszy?’ Tak: ratujący dowiaduje się co się stało, ewentualne wezwanie pomocy. Nie:...

poleca85%

Utonięcia

Utonięcie jest to śmierć poprzez uduszenie spowodowane zablokowaniem dróg oddechowych cieczą, najczęściej wodą. Wyróżniamy 4 fazy tonięcia: 1. Wstrzymanie oddechu 2. Łapczywe nabieranie powietrza pod wodą 3. Wymioty 4. Zamieranie narządów...

poleca85%

Oparzenia

1. Skręcenie – krótkotrwałe przemieszczenie się powierzchni stawowych kości wewnątrz stawu. 2. Zwichnięcie – trwałe przemieszczenie powierzchni stawowych kości wewnątrz stawu. 3. Złamanie śródstawowe – odłamanie części kostnych w pobliżu stawu....

poleca85%

Krwotoki wewnętrzne

Krwotoki wewnętrzne mogą być do jamy czaszki, płuc, żołądka, jamy otrzewnej. a)do jamy czaszki -Objawy: -bóle głowy, -zaburzenia świadomości, -zaburzenia w odbiorze wrażeń zmysłowych. - nierówne źrenice, -mdłości i wymioty, -może wystąpić...

poleca84%

Obrona terytorialna, Siły zbrojne RP, Świadczenia na rzecz obrony

Świadczenia na rzecz obrony – wykonywanie określonych czynności lub użyczanie nieruchomości, rzeczy ruchomych na cele obronne państwa. PODZIAŁ: a) osobiste b) rzeczowe -doraźne (nie przeznaczone do działań obronnych) -etatowe (wykorzystywane...

poleca85%

Z którą koncepcją tworzenia wspólnoty narodowej się utożsamiam (konstruktywistyczna, esencjonalistyczne, perspektywa historycznokulturowa)

Ja utożsamiam się z perspektywa historycznokulturowa ponieważ ta koncepcja mówi nam o tym ze naród jest wspólnotą o charakterze historycznym, w którym samorzutne procesy dziejowe mogą występować obok świadomych działań wzmacniających narodową...

poleca83%

Orientowanie się za pomocą busoli lub kompasu.

Określania stron świata najlepiej rozpocząć od wyznaczenia kierunku na północy. W kompasie igła magnetyczna jest osadzona na ostrzu w okrągłym pudełku, na którego dnie skróty nazw głównych kierunków geograficznych : północ - Pn lub N (North),...

poleca85%

Terenoznawstwo

Orientowaniem się w terenie nazywamy umiejętność określania punktu, w którym się znajdujemy, a także usytuowania otaczających nas przedmiotów terenowych i form terenu względem stron świata. Przedmioty terenowe to wszystkie obiekty znajdujące się...

poleca82%

Organizacja pierwszej pomocy na miejscu wypadku

Organizacja pierwszej pomocy na miejscu wypadku Udzielanie pierwszej pomocy zaczyna się w chwili podjęcia kroków zmierzających do zabezpieczenia terenu i uzyskania fachowej pomocy. 1. Prawny obowiązek pomocy i jego konsekwencje...

poleca85%

Wyposażenie apteczki.

1. Podstawowe wyposażenie apteczki: - rękawiczki jednorazowe (typu chirurgicznego) – co najmniej jedna para. - maseczka do sztucznego oddychania, metodą usta-usta, jednorazowa, trwała, łatwa w użyciu – jedna para - nożyczki...

poleca84%

Obiekty chronione znakiem rozpoznawczym dóbr kultury

Kościół św. Jana Chrzciciela w Bruśku Kościół w miejscowości Brusiek, powiat lubliniecki, diecezja gliwicka, kościół rzymsko-katolicki. Wieś Brusiek, położona na trasie Koszęcin – Tworóg. Obecny kościół zbudowano przed 1670 r. z fundacji...

poleca79%

Konwencje Genewskie

Konwencje genewskie dotyczą zasad i norm prawnych z zakresu prawa międzynarodowego i pomocy humanitarnej podpisanych w Genewie w Szwajcarii, będący częścią międzynarodowego prawa humanitarnego. Konwencje były rezultatem działalności i zabiegów...

poleca79%

Grzyby trujące i jadalne (prezentacja)

Grzyby trujące i jadalne (prezentacja)

poleca82%

Dziura ozonowa

Coraz częściej słyszymy w telewizji bądź czytamy w prasie o tak zwanej "dziurze ozonowej". Większość z nas niestety nie ma pojacia o tym zjawisku, bagatelizuje sprawę, a jest to bardzo poważne zagrożenie, którego skutki staja się coraz...

poleca85%

Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego

Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego: -zabronione jest stosowanie broni które powodują zbędne cierpienia lub nadmierne straty w środowisku. -ludność cywilna nie powinna być przedmiotem ataków wojskowych -zabronione jest...

poleca85%

Broń Jądrowa

Cały referat w załączniku

poleca82%

Nikotynizm jako patologia wśród młodzieży

Zazwyczaj palenie wśród młodzieży wpierw staje się stylem, sposobem dowartościowania siebie a później uzależnieniem. Polsce też pojawiały się nieśmiałe tendencje walki z nałogiem palenia. Pozytywnym działaniem w tym zakresie jest wprowadzenie...