profil

Bezpieczeństwo i higiena pracy

(44)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca89%

BHP przy obsłudze urządzeń do zgrzewania materiałów odzieżowych.

W maszynach do zgrzewania prądem wielkiej czestotliwości stosuje się natężenie pola elektromagnetycznego, nie przekraczającego 10 V/m, tj. natężenie nie zagrażające zdrowiu pracownika. Jednak w celu zwiększenia bezpieczenstwa pracy należy...

poleca85%

Zasady stwierdzania chorób zawodowych.

1.Choroba zawodowa to schorzenie,które: - ma związek przyczynowy z wykonywaną pracą zawodową - jest wymienione w urzędowym wykazie chorób zawodowych 2.Podejrzenie choroby zawodowej u pracownika może zgłosić lekarz zakładowy lub...

poleca85%

Zakażenia i choroby zakaźne

Spośród drobnoustrojów chorobotwórczych najgroźniejsze dla człowieka są bakterie i wirusy.Bakterie to jednokomórkowe organizmy z pogranicza świata roślinnego i zwierzęcego.Mają mikroskopijne rozmiary i szybko się rozmnażają.Wiele bakterii wytwarza...

poleca91%

Ochrona przeciwpożarowa i sprzęt gaśniczy (w miejscu pracy)

Ochrona przeciwpożarowa jest ogółem przedsięwzięć, czynności i zabiegów profilaktycznych mających na celu ochronę życia, mienia i zdrowia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawania i...

poleca90%

Trucizny w naszym życiu i jak się przed nimi zabezpieczyć.

Trucizny w naszym życiu i jak się przed nimi zabezpieczyć. W otoczeniu człowieka znajdują się miliony związków chemicznych. Niektóre z nich są niezbędne do życia, wpływ innych jest na organizm obojętny. Są także i takie związki chemiczne, których...

poleca87%

Choroba zakaźna, Okres wylęgania się, Endemia, Pandemia, Zastosowanie barw w zakłach pracy, Sen, Prawa pracownika, Ergonomia i jej podziały.

Choroba zakaźna są to takie choroby , które powstają wniknięcia do organizmu ustrojów chorobotwórczych. Okres wylęgania się to czas od momentu wniknięcia drobnoustrojów chorobotwórczych do organizmu. Endemia to stałe występowanie choroby...

poleca86%

Niektóre stany chorobowe nieobojętne wykazem chorób zawodowych

1.W wykazie chorób zawodowych nie ma takich,jak żylaki kończyn dolnych,płaskostopie,przepukliny,skrzywienia kręgosłupa i choroba reumatyczna. 2.Żylaki kończyn dolnych - ograniczone rozszeżenia żyłpod postacią wężykowatych postronków lub...

poleca85%

Organizacja bezpiecznej pracy

Temat: Organizacja bezpiecznej pracy INSTRUKCJA BHP OBOWIĄZUJĄCA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW 1. Zgodnie z przepisami działu dziesiątego Kodeksu Pracy podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad BHP....

poleca86%

Wygląd i standard wykończenia pomieszczeń

1.Wygląd i standard wykończenia pomieszczeń zakładów gastronomicznych zależy od rodzajów i zakresu działalności gastronomicznej oraz kategorii zakładu.O sposobie wykończenia pomieszczeń konsumpcjnych najczęściej decyduje zamierzony wystrój wnętrza...