profil

Algebra

(18)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca81%

Ciągi liczbowe i ich własności. granice ciągów liczbowych.

WYKŁAD 1 CIĄGI LICZBOWE I ICH WŁASNOŚCI. GRANICE CIĄGÓW LICZBOWYCH. Ciągiem nazywamy każdą funkcję, określoną nadzbiorze liczb naturalnych lub na jego podzbiorze. Wartość ciągu dla argumentu n oznaczać będziemy (itp. np. ); natomiast ciąg...

poleca85%

Linko

WYKŁAD 1 CIĄGI LICZBOWE I ICH WŁASNOŚCI. GRANICE CIĄGÓW LICZBOWYCH. Ciągiem nazywamy każdą funkcję, określoną nadzbiorze liczb naturalnych lub na jego podzbiorze. Wartość ciągu dla argumentu n oznaczać będziemy (itp. np. ); natomiast...

poleca87%

Rachunek całek

Rachunek całek

poleca85%

Całki nieoznaczone

Całki nieoznaczone

poleca87%

Ekstrema funkcji dwóch zmiennych

Ekstrema funkcji dwóch zmiennych

poleca85%

Pochodne cząstkowe rzędu drugiego

Pochodne cząstkowe rzędu drugiego

poleca83%

Gradient funkcji. Różniczka zupełna

Gradient funkcji. Różniczka zupełna

poleca85%

Pochodne cząstkowe

POCHODNE CZĄSTKOWE

poleca85%

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych

poleca82%

Macierze, całki- ściąga

ściąga z macierzy, całek itd