profil

Czy człowiek ma prawo tworzyć nowe normy moralne?Rozwiń myśl odwołując się do powieści Fiodora Dostojewskiego. 

Proszę o pomoc ;)
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.6.2018 (21:30)
Znasz odpowiedź?