profil

1.We WOULD BUY/BOUGHT a car if somebody LENT/WOULD LEND us some cash.
2.It WERE/WOULD BE better if you WOULD TALK/TALKED

to your teachers.
3.If Mr Hicks HAD/WOULD HAVE a garden,he HAD/WOULD/HAVE something to do.
4.I WOULD BE/WERE seasick if we WOULD TRAVEL/TRAVELLED by ship.
5.If Nigel LEFT/WOULD LEAVE for a long time,Ann MISSED/WOULD MISS him a lot.
6.If we would have/had matches,we made/would make  a bonfire.
7.Everybody liked/would like you if you WERENT/WOULD T BE so mean.
8.She wouldnt be/werent so popular if she werent/wouldnt be an actress
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.5.2018 (21:35)
Odpowiedzi
xzaraax
wczoraj o 20:54
We would buy a car if somebody lent us some cash.
it would be better if you talked to your teachers.
if Mr.Hicks had a garden, he would have something to do.
i would be seasick if we travelled by ship.
If Nigel left for a long time, Ann would miss him a lot.
if we had matches we would make a bonfire.
everybody would like you if you weren't so mean.
she wouldn't be so popular if she weren't an actress.
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie
Zadania z języka angielskiego
75 pkt - 20.5.2018 (12:56)

Opisz nowo wybudowany ośrodek sportowy w twoim mieście itd..


75 pkt - 20.5.2018 (12:55)

Napisz zaproszenie na przyjęcie/impreze.


75 pkt - 20.5.2018 (12:54)

Napisz list do klasy z Anglii.