profil

Karta charakterystyki: kwasu siarkowego (VI) i kwasu siarkowodorowego.
Uwzględnij w kolejności:
1. Wzór sumaryczny,

strukturalny, model cząsteczki.
2. Masa cząsteczkowa, stosunek masowy pierwiastków.
3. Właściwości fizyczne i chemiczne.
4. Równanie reakcji otrzymywania, współczynniki stechiometryczne tego równania, odczyt reakcji jednostkowej, modelowe przedstawienie tej reakcji.
5. Równanie reakcji dysocjacji, odczyt tej reakcji i jej model.
6. Zadanie:
Oblicz, ile gramów kwasu fosforowego (V) powstanie podczas reakcji 0,5 kg tlenku fosforu (V).
Proszę o szybką odpowiedź, muszę to mieć na jutro.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 5.3.2018 (22:11)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z chemii
8 pkt - 22.3.2018 (11:15)

Proszę o jak najszybsze rozwiązanie


8 pkt - 11.3.2018 (12:08)

Str. 83, 84,, Sprawdź się "chemia Proszę pomóżcie


8 pkt - 7.3.2018 (15:48)

Str. 76 ćw.37 Klasa 7 proszę potrzebuję pomocy


8 pkt - 6.3.2018 (19:51)

Atomy tego samego pierwiastka mają wspólne cechy :