profil

Podaj nazwy dwóch największych plemion na ziemiach Polskich, określ ich siedziby i

wymień  główne grody.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 9.2.2018 (14:07)
Znasz odpowiedź?