profil

2. Wybierz z podanych zdań zdanie prawdziwe
A. Metanol jest gazem a etanol Cieczą
B. Etanol jest cieszą a glicerol

ciałem stałym
C. Metanol jest cieczą bezbarwną a etanol niebieską
D. Etanol i Glicerol bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie

3. Kwasy karboksylowe reagują z zasadami jest to reakcja ... (trzeba chyba uzupełnić)

5. Prawda czy Fałsz
A. Wszystkie kwasy karboksylowe są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie
B. Kwas ileinowy jest gęsta cieczą
C. Sole kwasu mrówkowego to i bączek staniany
D. C15H31COOH to wzór kwasu palmitynowego
E. Stearynian sodu to mydło
F. Estry to związki które powstają e reakcji kwasów karboksylowych z zasadami

6. Napisz równanie całkowitego spalania
A. Propanolu
B. Glicerolu
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 3.1.2018 (17:27)
Znasz odpowiedź?