profil

Do odczytu danych z płyt DVD używa się wiązki lasera, która w zależności od miejsca, na jakie padnie na płycie,

zostanie odbita lub rozproszona. Długość fali światła takiego lasera wynosi 650 nm (co odpowiada światłu czerwonemu).

Oblicz częstotliwość fali elektromagnetycznej emitowanej przez laser umieszczony w napędzie DVD. Wynik podaj w GHz.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 7.12.2017 (19:47)
Znasz odpowiedź?