profil

Oceń słuszność poniższego stwierdzenia używając jednego argumentu

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 29.11.2017 (11:50)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z biologii
75 pkt - 14.5.2018 (18:36)

Omów różnicę pomiędzy stresem negatywnym a pozytywnym.


8 pkt - 14.5.2018 (18:22)

Podaj pięć sposobów radzenia sobie ze stresem.


8 pkt - 13.5.2018 (21:33)

Do czego przydaje się zmysł wzroku i węchu?