profil

Proszę z obliczeniami.
Roztwór nasycony cukru w temperaturze 30 stopni C  ma stężenie 68, 75%. Wskaż masę cukru

Proszę z obliczeniami.
Roztwór nasycony cukru w temperaturze 30 stopni C  ma stężenie 68, 75%. Wskaż masę cukru rozpuszczonego w 100 g wody w tej temperaturze.
A. 22 g 
B. 32 g 
C. 220 g
D. 320 g
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 10.6.2017 (11:01)
Znasz odpowiedź?