profil

Geogriafia dział Gleby i Biosfera
DAM NAJ!!! ZALEZY MI NA CZASIE
Zadanie 1 W stresie zwrotnikowej przeważają pustynie

i półpustynie. Spośród wymiennionych czynników zaznacz te, które o tym zadecydowały:
1. intensywne wietrzenie
2. opady epizodyczne
3. gleby inicjalne
4. zimne prądy morskie na zachodnich wybrzeżach kontynentów
5. silne wiatry monsunowe
6. ruchy zstępujące powietrza utrudniające konwekcje
Zadanie 2
Zaznacz ten szereg, w którym wszystkie elementy spełniają kryterium przyporządkowania
1. Klimat równikowy - selva - bielice - Kotlina konga
2. Klimat śródziemnomorski - lasy iglaste - gleby cynamonowe - Wybrzeże Kalifornii
3. Klimat podrównikowy suchy - sawanna - czerwonobazowe - Wyżyna Brazylijska
Zadanie 3
Zaznacz literą P zdania prawdziwe a literą B zdania błędne.
1. Głównym czynnikiem strefowego ukladu krajobrazów na świecie są róznice w dopływie energii słonecznej ........
2. Rozmieszczenie typów klimatu, gleb i formacji roślinnych na ziemi cechuje układ astrefowy ......
Zadanie 4
Do opisanych typów gleb przyporządkuj odpowiednie nazwy. Właściwe oznaczenia liczbowe wpisz w miejscu przeznaczonym na odpowiedź.
a) mało żyzne, na podłożu piasków i żwirów
b) mało żyzne, podmokłe
c) powstają na lessach pod lasami mieszanymi
Gleby
1. czarnoziemy
2. bielicowe
3. mady
4. bagienne
5. płowe
a).......  b)....... c).......
Zadanie 5
Rozpoznaj glebę na podstawie opisu
a) gleby z poziomem glejowym na iłach jeziornych
b) w jednym z poziomów żelazo tworzy otoczki wokół cząsteczek gleby
c) płytkie, kamieniste, żyzne, ale trudne w uprawie
d) z jednego z poziomów całkowicie uległy wypłukaniu związki żelaza
25 pkt za rozwiązanie + 13 pkt za najlepsze rozwiązanie - 18.6.2017 (12:16)
Znasz odpowiedź?