profil

Proszę o pomoc do zadań:
1. Kolarz ma przejechać po kole diabelskim o promieniu 8. Od jakiej wysokości powinien

zacząć swój bieg, by nie spaść z najwyższego punktu koła?
2. Statek po załadowaniu towaru zanurzył się głębiej o 1m. Jaki jest ciężar tego ładunku, jeżeli pole przekroju poziomego tego statku na poziomie lustra wody wynosi 1800 m2, a burty są pionowe. Gęstość: 1,030 kg/m3.
3. Doskonały silnik cieplny pracuje według cyklu carno, przy czym 80% pobranego od grzejnika zostaje oddane chłodnicy. Ilość ciepła dostarczanego przez grzejnik wynosi 65 kJ. Sprawność cyklu i prace wykonano podczas całkowitego cyklu.
4. Proces uzwojenia miedzi w silniku elektrycznym na początku pracy w temu. 20'C wynosi 0,13 ohma, a po skończeniu pracy 0,15 ohma. Znajdź temp do jakiej nagrzał się silnik podczas pracy. (0,0043 1/k)
5. Ciało porusza się po powierzchni poziomej pod działaniem siły F, która jest kierowana pod kątem alfa do poziomu. Znajdź przyspieszenie ciała, jeśli jego ciężar jest równy Q, a tarcie wynosi K.
Bardzo proszę o pomoc!
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 18.6.2017 (11:42)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie