profil

Czy strach zawsze bywa złym doradcą ? Rozważ temat w oparciu o fragmenty Kordiana Juliusza słowackiego (fragmenty

znajdują się w podręczniku „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka str. 65,66 (romantyzm - pozytywizm)”) i inny tekst kultury. Pytanie z zakresu liceum.
100 pkt za rozwiązanie + 50 pkt za najlepsze rozwiązanie - 19.5.2017 (22:47)
Znasz odpowiedź?