profil

Zagrożenia związane z możliwością masowego pojawiania się organizmów transgenicznych w ekosystemie.

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 19.5.2017 (22:05)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z biologii