profil

Zagrożenia związane z możliwością masowego pojawiania się organizmów transgenicznych w ekosystemie.

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 19.5.2017 (22:05)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z biologii
8 pkt - 22.5.2017 (18:16)

Jakie cele ma ochrona czynna


8 pkt - 22.5.2017 (17:48)

W jakim celu chronimy przyrodę ?


8 pkt - 22.5.2017 (17:39)

Co to jest biom