profil

1Bierny ruch oporu
A) cele
B)metody działania 
2 jak nazywaly sie komunistyczne partię,które powstały na ziemiach

polskich do 1942
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 19.5.2017 (09:40)
Znasz odpowiedź?