profil

Napisz rozprawkę na temat "Na czym polega siła wewnętrzna człowieka?" Napisz odwołując się do fragmentu Dziadów

Napisz rozprawkę na temat "Na czym polega siła wewnętrzna człowieka?" Napisz odwołując się do fragmentu Dziadów cz. III oraz innych tekstów kultury.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 18.5.2017 (22:25)
Znasz odpowiedź?