profil

Przeczytaj podane zdania (a-j). Uzupełnij w nich luki (1-19), zakreślając poprawne odpowiedzi: A,B lubC

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 18.5.2017 (22:18)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie