profil

Na okrągłym stole położono prostokątny obrus o wymiarach 60 cm × 80 cm. Jaki procent powierzchni stołu stanowi

powierzchnia stołu, której nie pokrywa obrus?
*przyjmij, że liczna pi jest równa 22/7. Wynik podaj po zaokrągleniu do jedności.
8 pkt za rozwiązanie + 4 pkt za najlepsze rozwiązanie - 18.5.2017 (18:21)
Znasz odpowiedź?