profil

Wyjasnij na czym polega negatywny wpływ korupcji na rozwój gospodarki i przedsiebiorczości (podaj dwa

argumenty).Podaj w jaki sposb zwalcza sie w Polsce korupcjie
30 pkt za rozwiązanie + 15 pkt za najlepsze rozwiązanie - 18.5.2017 (20:45)
Znasz odpowiedź?