profil

Wypisz wzór lub rodzaj substancji
KRZEMIONKA , KERAMOS, STIUK, DIAMENT, GRAFIT, ROPA NAFTOWA, MYDŁO, SALETRA AMONOWA,

PERHYDROL, JEDWAB, POLIETYLEN
75 pkt za rozwiązanie + 38 pkt za najlepsze rozwiązanie - 17.5.2017 (16:25) - przydatność: 100% - głosów: 1
Odpowiedzi
Dianeczka7655
17.5.2017 (22:58)
Krzemionka SiO2
Keramos-ziemia lub glina
Stiuk-mieszanka gipsu, wapienia i piasku klub płynu marmurowego
Diament- kryształy węgla
Grafit- najtrwalsza odmiana węgla
Ropa naftowa- mieszanka węglowodorów ciekłych, gazowych i stałych
Sakletra amanowa- NH4NO3
Perhydrol- H2O2
Jedwab- włókno białe wytwarzane dzięki jedwabnikom
Polimeryzacyjne- [-CH2-CH2-]n
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie