profil

Podaj nazwy soli o podanych wzorach
a) Fel2 ; b) Al2(CO3)3; c) Sn(NO3)2; d) CrPO4; e) Ag2SO4; f) MnSO3; g) CuS; h) HgCl2

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.5.2017 (20:49)
Znasz odpowiedź?