profil

Wypisz wzór lub rodzaj substancji i zastosowanie w życiu człowieka zadanie jest w załączniku

175 pkt za rozwiązanie + 88 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.5.2017 (16:59)
Odpowiedzi
kkiibbaaa
16.5.2017 (18:15)
Rrrrrrrrrroooooooojjjjjjjjjjoooooooooo
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie