profil

Opisz temat w formie referatu. Praca nie może wynosić mniej niż dwie strony A4.

Temat.
XXI wiek a łamanie praw

człowieka na swiecie. :)
15 pkt za rozwiązanie + 8 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.5.2017 (14:25)
Znasz odpowiedź?