profil

Zagadnienia z Historii wychowania, studia I rok. Bardzo proszę o pomoc. Odpowiedzi powinny znaleźć się w książce

Możdżenia 'Historia wychowania do 1975" jednakże nie posiadam tej książki a nie mam możliwości szukać po bibliotekach. Pomożecie? Sprawa pilna bo jutro egzamin! ;(
1.Zręby kultury greckiej i podwaliny literackie (autorzy utworów mówionych i pisanych),kultura i sztuka (ideały,wartości,cele wychowania), tradycje, rodina i panujące w niej relacje.
2.Sparta i Anteny historia,obyczaje,warunki życia (Ustrój),stratyfikacja społeczna,sposoby wychowania,kształtowania charakterów i obyczajów, etapy edukacji, ideały wychowawcze( rodzaje szkół i nauczycieli)
3.Wyjaśnij terminy:agora, Iliada,retoryka,retor,Heraje, ginoceum, Likurg, eforowie,geruzje,heroci,periojkowie,agoge,hippika, Tytanida,eugenika,ginekejon,protopampajs,efebia,krypteje,lakoniczność, protar, Cyropedia,solon,Ksenofont,pedagog,encyklos peideia, arete,andreia,sophia,kalokagathia,sophrosyne,Hezjod,Ezop,kitarzysta,gramatysta,palestra,gimnazjon,paidotriba,gimnazjarcha,agon,Gorgiasz,Isokrates,sofista,dialektyka.
4.Działalnosć i poglądy greckich myślicieli:Isokrates,Pitagoras z Samos,Protagoras z Abdery,Sokrates,Platon,Arystoteles,Pseuda-Plutarch oraz Sofiści.
5.Starożytny Rzym( rodzina i panujące w niej obyczaje: szkoły wyższe i niższe, nauczyciele, Cyceron, Seneka, Kwintylian)
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.5.2017 (08:54)
Znasz odpowiedź?