profil

Wybierz po dwa/trzy przykłady związków organicznych/ substancji z każdej grupy związków organicznych i napisz,

jak poznane właściwości tych substancji zmieniły Twoje rozumienie sytuacji z życia codziennego. Uwzględnij zastosowania, zasady bezpieczeństwa, na które należy zwracać uwagę przy kontakcie z tymi substancjami. Przygotuj pracę pisaną samodzielnie. Propozycja: pisz o każdej substancji na oddzielnej kartce z zeszytu/ może być połówka kartki, aby dla każdej wybranej substancji utworzyć rodzaj karty informacyjnej. Grupy związków, z których powinny być wybrane substancje: 1. węglowodory nasycone (alkany), węglowodory nienasycone (alkeny i alkiny) 2. akohole mono- i polihydroksylowe 3. kwasy karboksylowe 4. estry 5. aminy 6. tłuszcze nasycone, tłuszcze nienasycone 7. mydła 8. aminokwasy 9. białka 10. węglowodany: cukry proste, dwucukry, wielocukry
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 15.5.2017 (21:33)
Znasz odpowiedź?