profil

Proszę w zadaniach

50 pkt za rozwiązanie + 25 pkt za najlepsze rozwiązanie - 19.4.2017 (18:10)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z matematyki
8 pkt - 15.10.2017 (16:28)

Proszę o rozwiązanie


8 pkt - 15.10.2017 (16:27)

Proszę o rozwiązanie


150 pkt - 15.10.2017 (15:30)

Oblicz dziedzinę funkcji f(x)=log x^2(x+2)


8 pkt - 13.10.2017 (07:44)

Funkcja + wykres y=7x+1/2


150 pkt - 12.10.2017 (22:42)

Zadanie 2,3,4. Help me