profil

Czy w miłości lepiej słuchać głosu rozsądku, czy też oddać się namiętności? Rozważ problem i uzasadnij

swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu "Lalki" , całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 20.3.2017 (17:45)
Znasz odpowiedź?