profil

Napisz streszczenie mitu o lkarze i dedalu w 5-11 zdań  daje największą ilość punktów plis

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 20.3.2017 (17:16)
lukaszturbo3 20.3.2017 (17:17)

Plis

Znasz odpowiedź?