profil

Zad.1 Punkty A = (-3,7) C = (10, -12) są dwoma wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Oblicz bok i wysokość

tego trójkąta.
Zad.2 Punkty A = (-5,-2) i C = (8,3) są dwoma wierzchołkami kwadratu ABCD. Oblicz pole tego kwadratu. Jaką długosc ma bok kwadratu? Jaką dlugosc ma promień okręgu opisanego na kwadracie.
Zad.3 Punkt E = (-5,-3) jest srodkiem odcinka GH, gdzie G = (18,19) Oblicz współrzedne punkty H.
Zad.4 Punkty A = (-6,8) i C = (2,6) są wierzchołkami kwadratu ABCD. Wyznacz równanie prostej zawierającą przekątną BD tego kwadratu.
Zad.5 Wyznacz równanie prostej zawierającej srodkową AD trójkąta ABC, którego wierzchołkami są punkty A = (-3,-2) , B = (7,4), C = (4,-8).
Zad.6 Punkty B = (-3,-6), C = (1,-2) i D = (0,3) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ABCD. Oblicz pole tego równoległoboku.
15 pkt za rozwiązanie + 8 pkt za najlepsze rozwiązanie - 20.3.2017 (18:49)
Znasz odpowiedź?