profil

Cześć, mam sprawę mam 4 zadania do rozwiązania, z góry dzięki, i bardzo proszę o pomoc..

Zadanie 1
Punkt M (-2,2)

Leży na prostej o równaniu 3x+By+10=0. Oblicz B
Zadanie 2
Boki trójkąta ABC zawierają się w prostych AC, AB i BC. Wyznacz współrzędne wierzchołków tego trójkąta, jeżeli.
AB: y+4=0  AC: 5x+3y-8=0 oraz BC: x-y=0
Zadanie 3
Wyznacz równianie prostej K, która jest prostopadła do prostej o równaniu y=2x-1 i przechodni przez punkt P= (-2, 3 )
Zadanie 4
Punkty A=(3,5), B=(-2,-4), C=(6,-1) są wierzchołkami trójkąta. Wyznacz równianie prostej, na której leży wysokość tego trójkąta poprowadzona z wierzchołka C.

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 20.3.2017 (13:58)
Odpowiedzi
mampytanie122485
20.3.2017 (17:23)
To zadanie jest  
beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie
Zadania z matematyki
8 pkt - wczoraj o 21:51

Równanie do rozwiązania!


15 pkt - 27.3.2017 (10:50)

Proszę o pomoc ☺


8 pkt - 27.3.2017 (10:30)

Content://media/external/file/33555


75 pkt - 26.3.2017 (20:57)

Prosze o pomoc