profil

Na ile sposobów można ustawić 3 piony ( 6 wierszy x 3 kolumny) po jednym pionie w każdej kolumnie, nie mogą jednak

2 piony znaleźć się na tej samej linii poziomej?
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 20.3.2017 (14:18)
Znasz odpowiedź?