profil

Siema, proszę o szybką pomoc:
Podaj wartościowości metali w podanych solach, a potem nazwij te sole:
a) Fe2S3-
b)

Cu2S-
c) Na2SO4-
d) MgCO3-
e) NaNO2-
f) CrJ3-
g) Zn(NO3)2-
h) FeS-
i) Li3PO4-
j) Sn3(PO4)2-
k) Pb(SO4)2-
l) FePO4-
ł) Al2(CO3)3-
(duże cyfry odpowiadają małym)
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 19.3.2017 (20:54)
Odpowiedzi
Ewka1950
25.3.2017 (22:01)
A)siarczek żelaza (III)
b)siarczek miedzi (II)
c)siarczan sodu ((I)
d)węglan magnezu (II)
e)azotan sodu (I)
f)jodek chromu (III)
g)azotan cynku(II)
h)siarczek żelaza(II)
i)fosforan litu(I)
j)fosforan cyny(II)
k)siarczan ołowiu (IV)
l)fosforan żelaza (III)
ł)węglan glinu (III)
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie