profil

Opisz cechy fizyczne lądolodu na Grenlandii lub Antarktydzie

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 19.3.2017 (16:19)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z geografii
8 pkt - 13.12.2017 (19:02)

Wymień rodzaje gleb strefowych i astrefowych. Pliss😖


8 pkt - 13.12.2017 (18:36)

Wymień rodzaje gleb strefowych i astrefowych.


8 pkt - 13.12.2017 (10:03)

Sprawdzian. Mapa Azji co trzeba wiedziec


150 pkt - 9.12.2017 (14:45)

Proszę o pilne rozwiązanie


8 pkt - 4.12.2017 (21:33)

Wymień trzy sposoby gospodarczego wykorzystywania rzek.