profil

Opisz cechy fizyczne lądolodu na Grenlandii lub Antarktydzie

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 19.3.2017 (16:19)
Znasz odpowiedź?