profil

Opisz problem terroryzmu we współczesnym świecie. Podaj przykład aktu terroryzmu w europie. TO MA BYĆ W POSTACI

REFERATU
75 pkt za rozwiązanie + 38 pkt za najlepsze rozwiązanie - 18.3.2017 (19:05)
Znasz odpowiedź?