profil

Adam kupił nowy zasilacz do swojego komputera domowego, który ma obudowę typu Tower, typową dla takich komputerów.

Zapoznał się z instrukcją, która znajdowała się w pudełku i zaczął przygotowania.
Twoim zadaniem jest poprowadzenie Adam przez kolejne etapy wymiany zasilacza, począwszy od etapu planowania pracy i przygotowania stanowiska, po sam demontaż i montaż nowego zasilacza.
Twoja odpowiedź powinna zawierać:
a)szczegółowy wykaz kolejnych czynności, jakie powinien podjąć Adam, w tym czynności przygotowawczych
b) wykaz narzędzi i elementów dodatkowych niezbędnych do wykonania zadania na każdym z jego etapów
Odpowiedz również na pytania:
1.co może stanowić problem przy wymianie zasilacza?
2. jakie błędy mogą zostać popełnione przy wykonywaniu demontażu i montażu? Jak można by ich uniknąć.
Twoja odpowiedź powinna zawierać minimum 2500 znaków (bez spacji).
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 17.3.2017 (13:34)
Znasz odpowiedź?