profil


Napiszcie zdania po niemiecku z czasownikami:
- fahren, machen, bleiben, werden, haben, gehen, freue, muss, ist,

machte, finde, geheckt, treiben, fliegen. Mam to na jutro prosze o pomoc.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.3.2017 (16:22)
Odpowiedzi
Layne
16.3.2017 (18:49)
Morgen fahre ich mit meiner Familie ins Gebirge. - Jutro jadę z rodziną w góry.
Am Abend macht er eine kleine Party. - Wieczorem robi on małe przyjęcie.
Du bleibst hier und wartest auf mich. - Zostaniesz tu i poczekasz na mnie.
In der Zukunft will ich ein Schauspieler werden. - W przyszłości chcę zostać aktorem.
Leider haben wir keine Zeit. - Niestety nie mamy czasu.
Sie geht heute ins Supermarkt. - Ona idzie dziś do supermarketu.
Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. - Cieszę się, że mnie zaprosiłeś.
Ich muss unbedingt zum Arzt gehen. - Muszę koniecznie iść do lekarza.
Sie ist eine gute Lehrerin. - Ona jest dobrą nauczycielką.
Meine Mutter machte ein gutes Mittagessen. - Moja mama zrobiła dobryobiad.
Ich finde in der Bibliothek interessante Bücher. - Znajdę w bibliotece interesujące książki.
Gemüse haben wir früher gehackt. - Warzywa posiekaliśmy wcześnie.
Ich treibe gern Sport. - Uprawiam chętnie sport.
Sie fliegt zum ersten Mal mit dem Flugzeug. - Ona leci po raz pierwszy samolotem.
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie